Върни се горе

18.04.2012 г.

Кабинетът одобри позицията на българската страна за неформалното заседание на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, което ще се проведе на 24 и 25 април в датския град Хорсенс.
 
На срещата ще бъде представен доклад „Младежката заетост и социалните услуги под натиск”, като се предвиждат разисквания темите „Начини за изпълнение на „гаранция за младежта”, „Социалните услуги под натиск” и „Обвързване на политиките за заетост, образование и обучение за младежите”.
 
В рамките на дискусиите България ще представи одобрената от правителството Националната инициатива „Работа за младите хора в България” за периода 2012-2013 г. Основните направления на действие в инициативата са активиране на младите хора без работа чрез различни мерки, предоставяне на различни възможности за обучение и подкрепа при прехода от образование към заетост чрез осигуряване на първа работа и стажуване. Очакваните резултати от реализирането на инициативата са намаляване на равнището на младежка безработица и равнището на неактивност сред младежите.
 
Българската делегация ще представи предприетите нормативни промени с цел въвеждане на качествено нов подход в развитието и предоставянето на социалните услуги чрез планирането им на общинско и областно ниво на базата на анализ на потребностите от тях.
 
В рамките на срещата на министрите на здравеопазването ще бъдат обсъдени темите „По-интелигентно здравеопазване – по-добър живот” и „Управление на хроничните заболявания: засилване на правата на пациентите в Европа”. Предвидена е също дискусия по въпросите за медицинските изделия. Очаква се делегациите на държавите-членки на ЕС да обсъдят предизвикателствата пред здравните системи и прилагането на иновативни подходи за предоставяне на здравни грижи. Особено внимание ще се обърне на засилване на ролята на пациента в процеса на вземане на решение, свързани с неговото здраве с цел предоставяне на по-качествено здравеопазване.

Сподели в: