Върни се горе

4.04.2012 г.

Правителството премахна финансовия лимит от 180 хил. лв. и това ще позволи на Центъра „Фонд за лечение на деца” да осигурява изцяло лечението на децата, чието здравословно състояние налага да се изразходват средства над тази сума. По този начин ще се постигнат в максимална степен целите, за които е създаден фондът – да финансира лечението на всички нуждаещи се деца, без значение от необходимите средства, и така да гарантира неотменимото им право на достъп до здравеопазване.
 С приемането на постановлението се изпълнява политиката на правителството, която разглежда като приоритет детското здраве, и се отговаря на очакванията на обществото държавата да поеме изцяло ангажимента за финансиране лечението на тежко болните деца.

Сподели в: