Върни се горе

01 Март 2013 г.

    Министерският съвет в оставка отпусна от сметката за чужди средства BG43 BNBG 96613300148402 39 000 лв. за осигуряването на лечението на 42 –годишната Виктория Кожева. Тя е с диагноза умерено диференциран аденокарцином на ляв бял дроб, с метастази в лимфни възли. След проведено изследване на туморна тъкан е установена фузия, за чието лечение се прилага Crizotinib. Лекарственият продукт е разрешен за употреба през 2012 г. в Европейския съюз, но в България няма регистрирана цена, съответно не се предлага на българския пазар и не се реимбурсира от Националната здравноосигурителна каса. 
    С решението на правителството в оставка се осигуряват необходимите средства за провеждане на лекарствената терапия на стойност 39 000 лв.

Сподели в: