Върни се горе

20.01.2010 г.


З
а председател на Централната комисия по етика е избрана заместник-минисърът на здравеопазването чл. кор. проф. д-р Мила Власковска, д.м., д.м.н. В  състава на комисията са включени доц. д-р Светлана Христова, д-р Елисавета Миленкова, проф. Златимир Коларов, д.м.н., доц. д-р Милена Димитрова Пенева, д.м.н., д-р Жанина Павлова, Велички епископ Сионий, Радослава Илиева и Надя Бонева. 
Новата комисия е избрана на основание чл. 107, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за срок от 4 години и ще продължи работата на досега действащата комисия. Членовете й имат научни постижения и практически опит в областта на деонтологичните и етичните въпроси в областта на клиничните изпитвания на лекарствени продукти.  
Председателят на комисията чл. кор. проф. д-р Мила Власковска е признат специалист по фармакология, член-кореспондент на БАН по биологични, медицински и аграрни науки. От 1981 до 1983 г. е била стипендиант на фондация Александър фон Хумболт във Фрайбург, а от 1991 до 1992 г. - на  IBRO в Стокхолм. От 2004  до 2008 г. е заместник-декан на Медицинския факултет на МУ в София, а от 2005-2008 г. и административен ръководител на предклиничните катедри на факултета. Има 35 години преподавателска дейност, над 66 издадени заглавия, над 120 научни труда, рецензент е на статии в български и чуждестранни списания, изследователски проекти, дисертации, хабилитации и др. Проф. д-р Мила Власковска е заместник-министър на здравеопазването, като към ресора й са включени въпросите на лекарствената политика в Р. България.
Доц. Светлана Христова е лекар с придобита специалност по патологоанатомия. От юни 2006 г. е началник на Централната лаборатория по клинична патология към УМБАЛ “Александровска”, София. От 5.01.2009 г. е ръководител на Катедрата по обща и клинична патология към МУ - София. В периода 2003-04 г. е консултант в лабораторията по цитология и хистопатология към НЦХТ, София. От 29.09.2009 г. е Национален консултант по Обща и клинична патология към МЗ. Член е на Европейската асоциация по патология от 2005 г. Ръководител и участник е в 7 научни проекта, има над 130 публикации в български и чуждестранни списания, сборници и 56 учебника
Д-р Елисавета Миленкова е завършила медицина в Медицинска академия - София през 1966 г. Има специалности по вътрешни болести и онкология. Специализира в Унгария и Франция. От 1973 г. е научен сътрудник в Клиника по химиотерапия на злокачествени тумори в Национален онкологичен център - София. От 2000 до 2007 г. е лекар-консултант към Специализирана болница  за активно лечение по онкология. От 2008 г. е лекар в ДКБ на Онкологичен диспансер, София-град. Д-р Елисавета Миленкова е експерт по онкология към Изпълнителната агенция по лекарствата от 1998 г. Има над 45 публикации в български и чужди научни списания.
Проф. Златимир Коларов е завършил медицина в Медицинска академия – София. Има специалности по вътрешни болести и кардиоревматология. От 2006 г. е професор към Клиниката по ревматология на МУ – София. Член е на Съюза на учените в България и на Българското дружество по ревматология. През 2007 г. става председател на Българското медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза. Автор е на над 250 научни труда и 2 научно-популярни книги за пациенти.
Доц. д-р Милена Пенева е лекар по дентална медицина. Завършила е стоматология в МУ София през 1973 г. Има придобити специалности по детска дентална медицина и обща стоматология. Ръководител е на Катедрата по детска стоматология в Стоматологичен факултет, София от 1999 г. до момента. От 2000 г. е заместник-декан по учебната дейност. Основател е на Българската асоциация по детска дентална медицина. Доц. Пенева е доктор на медицинските науки от 2008 г. и Национален консултант по детска дентална медицина. Има над 113 научни труда, от които 73 реални публикации, едно изобретение, две монографии и 2 учебника.
Д-р Жанина Павлова е завършила Факултета по дентална медицина на МУ–София през 1991 г. От 1992 г. е редовен асистент в Катедрата по протетична дентална медицина. Има придобити две  специалности - по протетична стоматология и обща стоматология. От 2003 г. е отговорник по учебната дейност на Катедрата по протетична дентална медицина в ФДМ-София.
Велички епископ Сионий (Стефан Стефанов Радев) е завършил през 1994 г. Богословския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. В периода 1995-1996 г. е специализирал в Ерланген, Германия. Постриган е за монах на 5 юни 1991 г. в Клисурския манастир “Св. Кирил и Методий”. На 22 юни същата година е ръкоположен за йеродякон, а на 23 юни - за йеромонах. От 1992 до 1995 г. е игумен на същия манастир. От началото на 1996 г. е ефимерий и учител по литургика в Софийската духовна семинария. На 15 юли 1996 г. е назначен за ректор на семинарията. На 29 юни 1998 г. е възведен в архимандритско достойнство от Негово светейшество патриарх Максим в долнолозенския манастир “Св. Петър и Павел”. През 2007г. е получил епископска хиротония с титлата Велички епископ в патриаршеската катедрала “Св. Александър Невски”. От юли т. г. е викарий на Видинския митрополит. 
Радослава Илиева е завършила магистърска степен по специалностите „Юридическа психология” и „Клинична психология” във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Има квалификации по палиативни грижи за онкоболни, химиотерапия и др. от Специализирана болница за активно лечение по онкология. Има редица научни разработки и публикации. Работила е като клиничен психолог в Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар София-град. От септември 2009 г. е държавен експерт  в Дирекция „Лекарствена политика” в МЗ.  
Надя Бонева е юрист. Има придобити допълнителни квалификации  по публична администрация през 1991 г. и по гражданска администрация в Лондон. Работила е в Столична община, Министерство на финансите, а от 1992 г. - в Народното събрание, като към настоящия момент е директор на дирекция „АПОЧР”.

 

 

Сподели в: