Върни се горе

2.06.2010 г.

Новият проектозакон предвижда промяна в органите на управление на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Функциите на досегашния директор като орган на управление на НЗОК ще се осъществяват от управител. Дейността му ще се подпомага от подуправител, вместо от досегашните заместник-директори. Практиката по прилагането на ЗЗО през последните години показва, че наличието на трима или четирима заместник - директори, отговарящи за различни аспекти от дейността на НЗОК - финансов, информационен или медицински, не е удачен подход при управлението й, поради което постовете се закриват.

С промените в закона се облекчават административните дейности - НЗОК, РЗОК и Комисията за финансов надзор ще могат да предоставят информация и да приемат заявления и документи по реда на Закона за здравното осигуряване и по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление. Това изискване влиза в сила от 30 септември 2011 г.

Сподели в: