Върни се горе

23 Август 2012
Министерският съвет одобри позицията и състава на правителствената делегация за участие в 62-ата сесия на Европейския регионален комитет на Световната здравна организация. Сесията ще се проведе от 10 до 13 септември 2012 г. в Сейнт Джулианс, Малта.
Комитетът е основният орган за вземане на решения на Регионалния офис на СЗО за Европа и в него участват представители на всичките 53 страни-членки от Европейския регион.
По време на срещата основният акцент ще бъде поставен върху проекта на нова европейска стратегическа рамка за здраве и благосъстояние – „Здраве 2020”. Документът очертава някои от най-важните предизвикателства в областта на здравната политика и здравните системи както по отношение на грижите и лечебно-профилактичната дейност, така и за опазване на общественото здраве. На форума ще бъдат обсъдени и въпроси, свързани с влиянието на световните тенденции за застаряване на населението върху националните здравни системи. В тази връзка делегациите на страните-членки ще обсъдят проект за стратегия и план за действие за остаряване в добро здравословно състояние. В документа се посочва, че инвестициите за остаряване в добро здраве са ключов фактор за бъдещата устойчивост на здравните и социалните политики в Европа и се предлагат конкретни подходи и мерки.
Дневният ред на форума включва и обсъждане на проект на европейски план за действие за укрепване на капацитета на общественото здраве и служби в Европа. Планът е приложен пилотно в 17 страни и с него се предлагат механизми за справяне с предизвикателствата пред здравните системи в целия им спектър – социални, организационни, управленски и административни. На сесията ще бъдат обсъдени и въпроси в областта на превенцията и контрола на незаразните заболявания.
Сподели в: