Върни се горе

12 Септември 2012

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на здравеопазването и Световната здравна организация чрез нейния регионален офис за Европа. Документът регламентира разпределението на функциите и отговорностите между двете институции в процеса на изготвяне на програмното предложение по програмни области 13 и 27 - „Инициативи за обществено здраве”, финансирани от Норвежкия финансов механизъм и финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 
Съгласно решение на МС от февруари т. г. МЗ е определено за програмен оператор по двете области.
С безвъзмездната финансова помощ в размер 13,325 млн. евро ще бъдат финансирани интервенции в областта на репродуктивното здраве, детското здравеопазване, психичното здраве, подобряване управлението в сферата на здравеопазването и специфичните предизвикателства за здравето на ромите. СЗО ще предостави техническа помощ при изготвяне на специфични части от програмното предложение в съответствие със световните тенденции и практики в областта на общественото здраве.

Сподели в: