Върни се горе

9.05.2012 г.

Правителството прие постановление за изменение и допълнение на тарифата за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Новата тарифа е в съответствие с промените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
 
Въвежда се такса за регистрация на един хомеопатичен лекарствен продукт (1000 лв.) поради пропуск в действащата тарифа. Според действащите разпоредби за регистрацията на един продукт заявителят следва да заплати таксата за група до 250 позиции, която е 6000 лв.
 
Предвижда се намаление на размера на таксата за издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти от 5000 лв. на 1000 лв. Промяната е резултат от изпълнението на Плана с мерките за оптимизация на държавната администрация – облекчен е режимът за издаване на разрешението и от процедурата е отпаднал Висшият съвет по фармация, което води и до намаляване на документите, които подлежат на административна оценка.
 
Променя се и систематичното място на таксите, събирани за издаване на удостоверения за регистрация и за промяна в регистрацията на дрогерия. Таксите ще се събират от регионалните здравни инспекции и са значително по-ниски от определените в сегашната тарифа – 200 лв. вместо 1000 лв.
 Проектът на постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина беше публикуван за публично обсъждане в портала за обществени консултации www.strategy.bg на 5 декември 2011 г.

Сподели в: