Върни се горе

31.08.2011 г.

Кабинетът одобри участието, позицията и състава на правителствена делегация на България за 61-ата сесия на Европейския регионален комитет на Световната здравна организация, която ще се проведе от 12 до 15 септември т. г. в Баку, Азербайджан.

Въпросите, които ще бъдат обсъждани и гласувани с резолюции, са свързани с разработване на новата Европейска политика в областта на здравеопазването – Здраве 2020 и укрепване на общественото здраве и здравните системи в региона. Участниците във форума ще разгледат Европейския план за действие за превенция на алкохола 2012-2020 и Европейския стратегически план за действие за антибиотичната резистентност. Сред основните теми са превенцията и борбата с мултирезистентната и свръхрезистентната туберкулоза 2011-2015 и плана за действие за борба с ХИВ/СПИН 2012-2015.

Новата Европейска политика в областта на здравеопазването - Здраве 2020, има за цел да се осигури уеднаквена рамка за систематично справяне със здравните предизвикателства, както и възможности за подкрепа на населението в региона за постигане на възможно най-високо ниво на здравеопазване. Ще бъдат разглеждани както механизмите и инфраструктурата, така и здравните грижи, лечебно-профилактичната дейност и опазване на общественото здраве. Политиката ще бъде разработена след широки консултации с различни общности, заинтересовани страни, сектори и партньори, както и на базата на две основни научни изследвания: преглед на социалните детерминанти на здравето и изследване на управлението на здравеопазването.

На форума ще бъде представен документ, свързан с укрепването на капацитета на общественото здраве и служби, който е приложен пилотно вече в 17 страни. Документът предлага възможност за усъвършенстване на връзките между общественото здравеопазване и структурите, оказващи медицинска помощ. Той предвижда и рамка за действия, която очертава общата концепция, необходимите дейности за протекция на здравето на цялото население, промоция на здравето и профилактика на болестите. Услугите от областта на общественото здраве са насочени основно към цялото население и имат важна роля за осигуряване на равенството, солидарността и правото на здраве на всеки гражданин.

Българската страна напълно подкрепя предложението този технически документ и неговите приложения да бъдат последвани от План за действие към стратегията Здраве 2020.

Сподели в: