Върни се горе

4.04.2012 г.

Правителството определи заместник-министъра на здравеопазването Десислава Димитрова за председател на Надзорния съвет на НЗОК. Представител на държавата в Надзорния съвет на здравната каса ще бъде и заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Валентин Николов.
Със същото решение от поста й беше освободена Гергана Павлова, досегашен председател на НС на НЗОК.
Надзорният съвет на НЗОК се състои от 9 членове – един представител на представителните организации за защита правата на пациентите, двама представители на представителните организации на работниците и служителите, двама представители на представителните организации на работодателите и четирима представители на държавата, един от които е изпълнителният директор на Националната агенция за приходите.

Сподели в: