Върни се горе

11.04.2012 г.

Във връзка с освобождаването от длъжност на заместник-министъра на здравеопазването Гергана Павлова се налага освобождаването й от състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. За нов член на състава на Надзорния съвет правителството определи заместник-министъра на здравеопазването д-р Минчо Вичев.
Съгласно чл. 35, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, Надзорният съвет на Националния осигурителен институт се състои от по един представител на всяка от представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, признати съгласно Кодекса на труда, и равен на тях брой представители, определени от Министерския съвет.

Сподели в: