Върни се горе

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

3 УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“

20-24-30/03.06.2020

2 26.05.2020

0884 400 735

2 УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ЕАД 16-00-40/30.10.2019 3 29.10.2019 02/ 9154 400

1

УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ЕАД – гр. София

33-19-40/20.06.2018

5

20.06.2018

02 9154 400

Сподели в: