Върни се горе

Лечебно заведение

Писмо вх. №

Бр. места

Дата на обявяване

Контакт

3

УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ ЕАД

33-05-5/ 12.02.2021

1 29.01.2021

02/9432288

2 „Аджибадем Сити Клиник“ УМБАЛ 33-УМБАЛ-39/ 28.01.2021 3 06.01.2021 0895 584 445

1

УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД

20-03-81/ 18.08.2020

3

17.08.2020

Полина Иванова - СДО - 052/978 576; 052/978 222

Сподели в: