Върни се горе

31 май е Световният ден без тютюнев дим. У нас все повече се говори за тютюнопушенето на обществени места и пълната му забрана. За това ще има ли нови промени в тази насока и как да пазим здравето си потърсихме Вилия Великова. Тя е главен експерт в отдел "Опазване на общественото здраве" в дирекция "Обществено здраве" към Министерство на здравеопазването.

Днес се отбелязва Световният ден без тютюн. Каква е тенденцията в България – увеличават ли се или намаляват пушачите в България.

Пушачите определено намаляват. Изследване на Националния център по опазване на общественото здраве през 2007 г. разкри, че общият им брой в проценти е 52,4, а през 2008 г. Националният статистически институт регистрира 50,3 %. Особено показателни са данните относно потреблението на цигари от домакинствата – средно на лице са намалели от 77,2 къса цигари годишно през 2005 г. на 49,2 къса цигари през 2010 г. по данни на Националния статистически институт.

Все по-често се говори за въвеждане на пълна забрана на тютюнопушене на закрити обществени места. Обществото ни узряло ли е за това?

Всички изследвания показват, че над 60% от българските граждани, включително представители на пушачите, искат пълната забрана на тютюнопушенето в закритите обществени места. Много българи считат, че фактор за чувството им за европейска принадлежност е да живеят в среда, свободна от тютюнев дим . Министерството на здравеопазването приема този факт с удовлетворение.

Сегашните мерки за ограничаване на тютюнопушенето достатъчно ефективни ли са?

Винаги може да се иска повече. Министерството на здравеопазването се стреми към въвеждане на пълна забрана на тютюнопушенето на закрити обществени места. Всяка половинчата мярка, каквато са например обособените самостоятелни помещения за тютюнопушене, води до влошаване на здравните показатели при населението, усложняване на социално-икономическите взаимоотношения и затруднява контрола по спазване на забраните и ограниченията за тютюнопушене.

Какви мерки за ограничаване на тютюнопушенето се предвиждат в световен мащаб?

Те са добре известните: повишаване на цените и таксите на тютюневите изделия, ограничаване на незаконната търговия с тютюневите изделия, пълна забрана на рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневите изделия, аналитично и задълбочено информиране на обществеността за вредите от потреблението на тютюневите изделия, предпазване на хората от пасивното тютюнопушене, предлагане на квалифицирана помощ за отказ от употребата на тютюневи изделия и лечение на тютюневата зависимост, интензивна образователна дейност с различни възрастови групи, мониториране на потреблението на тютюневите изделия и реализиране на проверени добри практики.

Защо е толкова вредно тютюнопушенето?

Защото е вид психоактивна зависимост, която принуждава зависимия непрекъснато да поема над 8400 химически вещества, 69 от които са канцерогенни. Само по себе си е болест, която генерира други 25 болести – респираторни, сърдечносъдови, по причина на злокачествени образувания и др.

За кого е най-вредно?

Всеки е застрашен, в резултат на тютюнопушене, във всеки момент, защото е невъзможно да предвиди кой химически агент би атакувал тялото му точно там, където вече има някакво заболяване. Най-тревожно, обаче, тютюнопушенето при деца до 18 години. Техните органи са в интензивен растеж и най-податливи на увреждания.

Пасивното тютюнопушене вредно ли е?

То е толкова вредно и опасно, колкото и активното тютюнопушене. Не случайно в ратифицираната със закон от Република България Рамкова конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация има отделен член – член 8, съгласно който пасивното тютюнопушене предизвиква смърт, болести и инвалидизация и всяка страна членка трябва да приеме и прилага в рамките на своята съществуваща национална юрисдикция ефективни законодателни, изпълнителни, административни и/или други мерки, осигуряващи защита от излагане на тютюнев дим в затворените работни помещения, в обществения транспорт, в затворените обществени места, а при необходимост и на други обществени места.

Как се отказват цигарите?

Най-важна е работата на пушача върху изграждането на силна лична мотивация за отказ от тютюнопушенето, като същевременно трябва да осъществя свободен избор за начина на отказ. Той би могъл да потърси подкрепа и в съществуващите безплатни и платени кабинети за отказ от тютюнопушене, които сме обявили на интернет страницата на Националната програма за ограничаване на тютюнопушене www.aznepusha.bg, както и да позвъни на Националната линия за отказ от тютюнопушене 0700 10 323.

Има ли разлика между отделните видове тютюнопушене – цигари, пура, лула и кой вид е най-вреден?

Няма разлика. По еднакъв начин тютюневият дим влиза в тялото и дразни отделни негови тъкани.

Какви заболявания предизвиква тютюнопушенето?

Пристрастяването към никотина е признато за болест, съгласно МКБ. Освен това то води до други проблеми като ревизия 10, код 17, емфизем, хронична обструктивна белодробна болест, исхемична болест на сърцето, рак на белите дробове, устата, гърлото, панкреаса, рак на пикочния мехур и бъбреците, миелоидна и моноцитна левкемия, рак на стомаха, макулна дегенерация и катаракта на очите и други.

С колко години се скъсява животът на пушача?

Правопропоционално на интензивността на тютюнопушенето и обратнопропорционално на годността на организма му да се справи с химическите вещества и канцерогенните агенти в тютюневи дим.

Сподели в: