Върни се горе

Водещ: Продължаваме с тема, която притеснява всички хора с ТЕЛК – дали ще останат без инвалидна пенсия или пък с намалена такава. Заместник-здравният министър Светлана Йорданова ни е на гости. Добро утро и добре дошли. Тя каза, че си е говорила сама с телевизора онзи ден, когато е видяла страховете, изразени в нашето предаване и на пациентските организации, и на конкретни пациенти. Част от тях внесоха жалби в министерството срещу тази нова наредба в ТЕЛК. Най-общо, ако трябва да обобщим, тя, тази нова наредба, ще промени начина, по който се получава процент инвалидност, и ако някой има няколко накуп заболявания, което не е рядко, а напротив, често, ще се взима едно основно заболяване. Много хора казаха, включително и пред вратите на вашето министерство – „Ами аз сега с онкологично заболяване и с диабет от 100% инвалидност ще получа 50%“. Това ли е целта – да се орежат парите на едни хора, защото ресурсът ви е ограничен? И ще се мине ли през трупове? Защото има някои хора, за които това е жизнено важно наистина, буквално – затова използвам силна дума.
Светлана Йорданова: Това е изключително абсурдно твърдение, защото първо, че екипите, които работеха по създаването на новата методика за оценката на медицинската експертиза, се състои от лекарите експерти в Национална експертна лекарска комисия и от националните консултанти. Тяхната задача, единствена задача е било тази методика да бъде осъвременена, което означава…
Водещ: Лекарите са участвали, така ли?
Светлана Йорданова: Участвали са само лекарите. Ще го уточня и ще го подчертая дебело – участвали са в изграждането, и то са участвали лекарите от Национална експертна лекарска комисия и национални консултанти по съответните заболявания. Така че всичко това е във връзка с… процентите в Наредбата за медицинската експертиза в приложението, което определя точно процентите. Предполагам, че вие знаете как в момента… по новата действаща наредба. Досега това е бил един широк диапазон за всяко едно заболяване. Например диапазонът може да бъде от 30% до 90%, като 30% е неправопораждащ процент, 50% вече е правопораждащ процент и от 90% нагоре върви най-тежката степен на заболяването. Но…
Водещ: Мисля, че чух позиция на г-жа Холевич, която е председател на Сдружението на ТЕЛК лекарите в София. Тя зададе въпроса…
Светлана Йорданова: Аз първо смятам, че тя представлява само себе си, но няма значение. Нека чуем въпроса. 
Водещ: А въпросът й беше кой реши, че човешкият организъм не е едно цяло, кои са точно тези лекари. Вие сте наясно кои са те, те си имат имена и са ясни.
Светлана Йорданова: Естествено. Работната група, която е участвала…
Водещ: Т.е. с участието на лекари?
Светлана Йорданова: Естествено, аз затова дебело го подчертах…
Водещ: Да.
Светлана Йорданова: … че работната група е била създадена със заповед на министъра и там участват всички водещи лекари, включително и общопрактикуващи лекари, които са /…/
Водещ: Ще се стигне ли до намаляване на крайния доход, който получават голяма част от нашите зрители в момента?
Светлана Йорданова: Основната ни цел, това, което коментирахме с национално представителни организации на хората с увреждания – че промяната се прави в посока това хората, които имат наистина нужда от подкрепа от държавата, да бъдат максимално осигурени, като сме преминали през методиката за увеличаване на процентите, които да гарантират на хората. Затова споменах, че преди работехме с диапазони. Сега, за да може един човек със средна степен на увреждане да бъде сигурен, че той ще попадне в определена група, тези проценти са заковани. Отсега нататък няма да зависи от лекарите в ТЕЛК от 30 до 70% как, точно какъв процент те ще постановят, а ще зависи единствено и само от медицинската документация. Като голяма заблуда, в която са въведени наши пациенти и хората с увреждания, е това, че се взима предвид само едно основно заболяване, а всички останали заболявания ще бъдат изключени. Това категорично не е така. 
Водещ: Да. Да отговорим на жената, която обиколи изказванията в телевизиите, беше записана…
Светлана Йорданова: Аз съжалявам, че те не са се запознали…
Водещ: Диабет и онкологично заболяване, казва тя…
Светлана Йорданова: … че те не са се запознали с…
Водещ: Ами не всеки следи всички нормативни документи.
Светлана Йорданова: … нормативната уредба и проблемът е в това, че явно са били консултирани от хора, които не са добронамерени към промените и гонят някакви собствени интереси. Но…
Водещ: Дайте този пример – диабет и онкологично заболяване. Жената обясни, че…
Светлана Йорданова: В зависимост от степен… 
Водещ: … има 50% и 50% - 100%. 
Светлана Йорданова: … обикновено онкологичните…
Водещ: Колко ще има сега?
Светлана Йорданова: Онкологичните заболявания – с много висок процент, в зависимост от това на какъв етап и в каква степен е заболяването. Тежката степен е 100%, максимално.
Водещ: Тази жена не беше в тежка степен, говореше и се движеше, и протестираше. Т.е. тя ще има намаление?
Светлана Йорданова: Това не означава… Човекът в тежко състояние не означава, че задължително трябва да бъде на легло, за да има 100%. 
Водещ: Ами тя значи не знае, тя значи е в неяснота, не знае колко ще взима…
Светлана Йорданова: Не, те наистина не знаят.
Водещ: … дали ще е по-малко. И затова протестира и ще пише жалби. Не е /…/
Светлана Йорданова: И тук сега ще ви дам един пример от жалбите. Ние получихме 12 жалби вчера…
Водещ: Да.
Светлана Йорданова: … през целия си ден. И получихме например една табличка, един пример, който може би е по-показателен по отношение на това, че хората с увреждания наистина не са наясно и не им е разяснено от лекарите…
Водещ: Ама вие не ми казахте тая жена колко ще вземе.
Светлана Йорданова: Най-висок функционален процент в зависимост от това кое заболяване ще й донесе най-висок…
Водещ: Тя казва „Имам диабет и онкологично. Имам 100% инвалидност заради това, че и двете са ми признати“. 
Светлана Йорданова: Ако има най-тежката степен…
Водещ: Колко ще има?
Светлана Йорданова: … на онкологично заболяване, ще взима по-висока степен по онкологичното заболяване, тъй като те, всички онкологични заболявания са разделени в определени раздели.
Водещ: Колко процента ще има? 
Светлана Йорданова: Не мога да спекулирам и не мога да дам…
Водещ: Нали казахте по документи, че ще е, а не с преглед?
Светлана Йорданова: Не. По документи и при необходимост с прегледи, при необходимост. 
Водещ: Т.е. възможно е при някои хора процентът да спадне и да има размествания, а при други… Ще има ли някой, при който да се увеличи?
Светлана Йорданова: Хората с тежки заболявания няма да пострадат по никакъв начин. На първо място, ние обсъдихме още на първото заседание, заедно с националните сдружения на хората с увреждания, че когато става въпрос за хората с тежки множествени заболявания, най-тежката форма, че тогава, когато най-тежката форма на заболяването носи само 80%, само 80%, но има множествени други заболявания, които са над 50%, ще се изчислява, като от освен 80% или над 80%, от останалите заболявания ще се вземе 20% от общата сума. Което означава, че ако има две заболявания по 50-60%, то автоматично минава в по-високата степен на осигуряване.
Водещ: Но е възможно да е по-малко накрая при някои?
Светлана Йорданова: Там, където неправомерно са били издавани, там, където медицинската документация не е била…
Водещ: Как неправомерно? То от лекари от ТЕЛК е издавано.
Светлана Йорданова: Ами…
Водещ: Т.е. тук не говорим за фалшиви, за, както казаха, ТЕЛК-ове менте, а говорим за преценка на лекар, която към днешна дата се смята за…
Светлана Йорданова: Да.
Водещ: За каква?
Светлана Йорданова: Ако тези проценти преди време са били надписани…
Водещ: За неправомерни?
Светлана Йорданова: … защото досега телковото решение изглежда така: пише се един процент…
Водещ: Да.
Светлана Йорданова: … и са изброени заболявания. Докато сега по новата методика всяко едно заболяване ще бъде с посочени проценти, така че човек с увреждане ясно ще знае кое от заболяването му носи най-голям функционален дефицит.
Водещ: Наново ли ще е тази процедура? Всички ли хора ще преминат при нова оценка при тая ситуация?
Светлана Йорданова: Не, няма да имаме. Само при освидетелстване, при изтичането на…
Водещ: При новите?
Светлана Йорданова: … свидетелството, да…
Водещ: И при изтичане?
Светлана Йорданова: … на телково решение, тогава ще се преминава през /…/
Водещ: По същия начин ли ще е труден достъпът до тези комисии във времето и в пространството, физически буквално, или има начин да се освидетелства някой в дома му, на място, да се отиде и да се прецени? Има хора, които са трудноподвижни и са подлагани на отвратителни унижения от години.
Светлана Йорданова: В по-голямата част от случаите не е необходимо изобщо разкарването на пациентите до телковите състави. Затова ние предвидихме тази възможност документите да се подават по пощата.
Водещ: По пощата, добре. 
Светлана Йорданова: По пощата. Което означава, че хората и обратния документ ще го получават също по пощата.
Водещ: Какъв очаквате да е крайният ефект? Казахте – да, при някои хора, за които към днешна дата смятате, че процентите са неправомерно завишени, спад на дохода…
Светлана Йорданова: Да, обикновено това са процентите 50%...
Водещ: … или загуба на пенсия ще има. При други обаче ще има ли повишение?
Светлана Йорданова: Да, ще има гарантирани проценти при хората, които са с тежки увреждания, което ще им даде една по-голяма сигурност.
Водещ: Говорите за преразпределение с идеята то да е по-справедливо това преразпределение…
Светлана Йорданова: Цялата…
Водещ: … защото ще се вземе от едни, за да се даде на други. Ресурсът е ограничен.
Светлана Йорданова: За тези, които имат нужда, за тези, които наистина имат нужда. И това беше основният ни лайтмотив при преговорите с национално представителните сдружения – че хората, които имат реална нужда от подкрепа, трябва да бъдат осигурени от държавата. 
Водещ: Последно изречение. Тук в нашия разговор имаше коментар на една от пациентските организации, че това е направено, тая наредба, без никакъв диалог, без никаква прозрачност и дори през главата на премиера, който преди това беше върнал в изходна позиция някои от текстовете. Сега има ли такова нещо? Наясно ли е цялото…
Светлана Йорданова: Абсолютно…
Водещ: … правителство какво правите в министерството?
Светлана Йорданова: Абсолютно невярно твърдение. След като първия път наредбата беше свалена от сайта на Министерството на здравеопазването, в рамките на три дни ние направихме среща с национално представителни организации, където се разбрахме, и то с тяхното протоколирано желание, наредбата да бъде върната на сайта на Министерство на здравеопазването, за да може да премине общественото обсъждане. 
Водещ: Добре.
Светлана Йорданова: Като същевременно ние се разбрахме с тях, че тези спорни моменти, които ние в крайна сметка намерихме решение, ще бъдат отразени задължително в крайната наредба. И те са отразени. Между другото, множество от предложенията, които бяха дошли от лекарите, от телковите състави, това не е вярно, чете не са участвали – те са участвали активно в общественото обсъждане и там, където става въпрос за повишаване на определени проценти и е медицинско обосновано, тези проценти са повишени. 
Водещ: Много ви благодаря. Понеже отскоро са тия текстове, дискусията вероятно ще продължи. Ако има нужда, ще ви търсим отново да ви…
Светлана Йорданова: Два месеца и половина продължи общественото обсъждане. Малко от законите минават…
Водещ: Добре. 
Светлана Йорданова: … през толкова сериозно сито.
Водещ: Благодаря ви много. Светлана Йорданова – заместник-здравен министър. При необходимост темата ще я продължим с пациенти и с министерството едновременно. Благодаря ви.

Сподели в: