Върни се горе

01.10.2012 г., „Тази сутрин“

Водещ: Десислава Атанасова е при нас. Тя проследи разговора. Добре дошли.
Водеща: Добър ден.
Десислава Атанасова: Добър ден.
Водещ: Притесняваме се какво става с психиатриите.
Водеща: Големият въпрос – ще бъдат ли приравнени поне заплатите на работещите в психиатричната медицинска помощ у нас с тези на останалите лекари, защото няма желаещи да работят? Софийската психиатрия – 11 работни места свободни от една година насам. Никой не иска да отиде да работи там.
Водещ: Само сестри.
Десислава Атанасова: Да. Това изобщо не ме изненадва. Като констатация този проблем не е от днес. Той е от много отдавна във времето назад. И когато обсъждахме увеличението на заплатите в сектора, говоря - първото увеличение към работещите за Спешна помощ, аз мисля, че малко след това гостувах тук при вас и обясних какъв е механизмът. В рамките на този бюджет мога да направя увеличени на заплатите, ако преразпределя средства от друго перо. Единственото перо, от което това е било възможно, това са капиталовите разходи.
Водещ: Да не се правят ремонти, а да се повишат заплатите.
Десислава Атанасова: Да.
Водещ: Това пак не е добре.
Десислава Атанасова: Сега стои същата дилема. Вече сме почти готови с разчетите и ще има възможност от 1 октомври, от днес, да бъдат повишени заплатите. Трябва да има постановление на Министерски съвет. Все още не искам да се ангажирам с точен процент, но смятам, че ще положим всички усилия процентът да бъде 18.
Водещ: Това пак е еднократно решение. Този исторически бюджет, за който обясни предният събеседник, е проблем, който и догодина ще се прояви.
Водеща: В системата.
Десислава Атанасова: Така е. Абсолютно е проблем на системата. Смятам, че догодина вече ще бъде решен, защото в момента и д-р Гълъбова участва в една работна група, която променя методиката за финансиране. И смятаме в Бюджет 2013 вече методиката за финансиране да бъде съвсем друга.
Водещ: Каква? Каквато при останалите лекари?
Десислава Атанасова: Методиката за финансиране... Говорим за болниците.
Водеща: За болниците, за бюджета.
Десислава Атанасова: Защото те са с един глобален бюджет. Методиката за финансиране на лечебните заведения в момента е определена от Министерство на здравеопазването.
Водещ: Това имам предвид – ще бъде ли, както при останалите болници, с психиатричните промяната - такава, че да е като при всички останали?
Водеща: Промяната трябва да дойде, ако дойде, да минава и през здравна каса част от финансирането, само че какво – психиатричната помощ...?
Десислава Атанасова: Психиатричната помощ и съгласно закона е ангажимент на държавата, както спешната.
Водещ: Не изглежда като сериозен този ангажимент.
Десислава Атанасова: Да. Безспорно е така, защото наистина години назад ние се движим в рамките на едни и същи бюджети, които са делегирани, които се определят всяка година със Закон за бюджета за психиатричните болници. Те са 12 на брой.
Водещ: Защо не се промени точно това? В това явно се съдържа основният проблем?
Десислава Атанасова: Това се опитваме сега да променяме. Още от месец юли аз поканих на среща всички директори, много преди този репортаж, преди писмото, което всички директори изпратиха.
Водеща: От края на август.
Десислава Атанасова: Да. Проблемите са много – заплащането на лекарите и изобщо медицинския персонал, много лошата материална база в тези лечебни заведения.
Водещ: За това не би трябвало да вземат и от капиталовите разходи за увеличаване, а да има повече пари и функциониране нормално.
Десислава Атанасова: Да, но ако трябва в момента да се реши проблемът, нямам друг изход и друга възможност.
Водеща: Тези пари, тези 18 процента от днес повишение на заплатите евентуално с всички условности, които изговорихте, от къде ще дойдат?
Десислава Атанасова: Пак от там.
Водеща: От капиталови разходи.
Десислава Атанасова: От преразпределение на средствата.
Водещ: От оградите, което е останало от тях. Излиза, че нямате никаква друга възможност засега.
Десислава Атанасова: Нямам, за съжаление това е рамката на бюджета.
Водеща: Лаишки е въпросът най-вероятно, вие ще ми обясните как е въпросът в ЕС, но болните от шизофрения, болните, които се лекуват в такива болници, как например е в Германия? Не минава ли през здравните каси и през допълнителното здравно осигуряване това лечение? И няма ли да стане по-добре, когато има клинични пътеки за някои от заболяванията, защото никой не е застрахован, както от операция от апендикс, така и от психично заболяване, така е?
Десислава Атанасова: Така е. Безспорно обаче тези пациенти са на дъното на социалната стълбица. Тези хора, ако се лекуват чрез заплащане от здравно-осигурителната каса, те трябва да са здравноосигурени лица. Болшинството от тези хора са здравнонеосигурени. Тоест, трябва отново всички ние, които заплащаме здравните си вноски всеки месец, да финансираме и лечението на тези пациенти. В момента то се финансира пак от нас чрез данъците.
Водеща: Друго перо.
Десислава Атанасова: Да се събират.
Водещ: То е същото.
Десислава Атанасова: Бих искал да кажа нещо по отношение на материалната база в тези болници. В момента министерството е кандидатствало по норвежки механизъм, помощ от норвежкото правителство за около 13 млн. Ще има възможност да се получи финансиране. И една от областите, към която ще се насочи това финансиране, е психична помощ. Тоест и държавните психиатрични болници, и центровете за психично здраве ще могат да кандидатстват с проекти. Така че поне материалната база да бъде наистина съвременна.
Водеща: Доколкото тя е стимул за някой лекар. Дори и да работи в болница с басейн, когато получава 500 лв....
Десислава Атанасова: Не. Не говоря за болница с басейн.
Водеща: Преувеличих.
Десислава Атанасова: Не може да няма ограда. Не може от преди 40-50 години.
Водеща: Не мисля, че това ще доведе лекар, имам предвид, материалната база.
Десислава Атанасова: Това със сигурност няма да доведе лекари. Материалната база. Единственият стимул е финансовият. И това мисля, че е ясно за всички. Това, което аз мога да направя, е това увеличение с 18 процента.
Водещ: И това пак не решава дългосрочно проблема.
Десислава Атанасова: И за догодина промяна на методиката за финансиране. Но това е един съвместен процес с експертите.
Водеща: Началото е дадено.
Десислава Атанасова: С д-р Гълъбова и още трима директори на държавни болници, за да се разработи един механизъм, справедлив, за да има адекватно финансиране.
Водеща: Припрени сме, защото има много теми към вас. Времето напредва. От коя да започнем?
Водещ: 300-400 процента надценка на лекарства. Коментирали сте многократно, но не каза няма...
Десислава Атанасова: Това са изводите от доклада на Сметната палата, който в петък получих. Сега тече този двуседмичен доклад, когато могат да се направят забележки или да се приеме докладът. Да. Действително, направен, е изключително добър анализ и много обемен, 300 страници.
Водеща: В периода от до.
Десислава Атанасова: 2008-2011 година. За това каква е била нормативната база, как се е променяла, какви са били причините за това тя да не се промени, така както е трябвало. Говоря именно за тази промяна по наредбата за цени и реимбурсиране, че не можеха да се договарят всички отстъпки за лекарствени продукти, само тези, които си плащат.
Водеща: Вижте тази тема сме я нищили в нашето студио.
Десислава Атанасова: Точно така и ред други констатации.
Водеща: Отделно ще дойдете за лекарствата заради констатациите на Сметната палата, макар че това е говорено и се работи към промяна. „Пирогов” като казахте доклад, днес или утре се очаква да излезе доклад за работата на „Пирогов”. Какво знаете по казуса?
Десислава Атанасова: От Агенцията за държавен финансов контрол може би имате предвид?
Водеща: Най-вероятно, да.
Десислава Атанасова: Аз не мисля, че ще е днес или утре. Доколкото знам - колегите все още има теми, по които работят. Вече въпросът трябва да бъде към тях, както очаквам и прокуратурата да се произнесе.
Водещ: Вие си направихте вашия доклад. Очаквате прокуратурата?
Десислава Атанасова: Да.
Водещ: Пушенето, друга голяма тема. Сменяме рязко, защото отново се внесе проекторешение за изменение на закона, да се либерализира режима и забраната да отпадне. Постижимо ли е това или в никакъв случай няма да правим крачка назад?
Десислава Атанасова: Аз няма да отстъпя и няма да подкрепя този законопроект. Смятам, че е изключително важно за здравето на хората тези рискови фактори, по какъвто и да е начин, да се опитаме да ги сведем до минимум. И един от начините е въвеждането на пълната забрана.
Водеща: Предложението е след 22.00 часа, едно от предложенията, аз не знам конкретното на депутатите какво е, но ресторантьорите това предлагат – след 22.00 часа да бъде разрешено пушенето на закрити обществени места.
Водещ: Няма да стане.
Десислава Атанасова: Министерството на здравеопазването няма да подкрепи този законопроект. Народното събрание обсъжда законопроектите.
Водеща: Независими депутати са го внесли, нали?
Водещ: Някакво становище. Няма да стане. Да го кажем от сега. Болници рекетират пациенти с дарения. В телевизионни репортажи видяхме констатацията на Здравната каса. Няма избор на екип обаче ти казват – дари предварително от благодарност, операцията още не се е състояла, но ти си предварително благодарен. Пета градска и други неназовани, можете да ги назовете, ако ги знаете.
Десислава Атанасова: Това е наистина скандално, защото да правиш дарение... Доколкото разбрах пациентът дори не е разбрал, когато е подписвал документи при постъпване, че прави някакво дарение от благодарност.
Водеща: В общия пакет от документи е включен и документът за дарението.
Десислава Атанасова: Точно така. При нас обаче такъв сигнал не е постъпвал изобщо - нито на горещата линия. Бих искала да я кажа, че 9301152 е горещата линия в Министерството на здравеопазването, както и 8050300. Това е телефонът, на който 24 часа в денонощието може да се подават сигнали.
Водещ: Има винаги дежурен.
Десислава Атанасова: Да. Имаме линк за сигнали за корупция. Така че и по тази тема ние заедно с Инспектората на СО започваме проверка и по темата – това, че принуждава собственици на заведения, да плаща такса, оповестява, когато пристигнат здравни инспектори да ги проверява /.../ за пушене.
Водещ: Със смс...
Десислава Атанасова: И по тази тема могат хората да ни уведомяват. Ще реагираме на всичко.
Водещ: Но какво да правят пациентите? Обикновено към техни близки има изискване да подпишат и да платят предварително иначе няма да получат здравна помощ.
Десислава Атанасова: Дарението, както и изборът на екип са доброволни актове. Тоест, абсолютно никой не може да задължи пациента да подпише такъв договор за дарение.
Водещ: Като е настанен човекът, казват – нуждае се от операция, подпишете тук, да го лекуваме, какво да прави?
Десислава Атанасова: Не. Не е така, защото той със своите вноски за здравно осигуряване на практика си плаща. Изборът на екип си го прави с това, че е той в това лечебно заведение, това лечебно заведение ще вземе средства по клинични пътеки.
Водеща: В Белодробната болница не е имало нито един регистриран избор на екип.
Водещ: Защото всички са дарявали.
Десислава Атанасова: Знам каква е информацията, която в РЗИ се отчита всеки месец. Ще започнем проверка и отново ще гостувам.
Водеща: Ще признаете ли и други болници? Публикациите твърдят, че и в други болници, но не са споменати кои са, има такава практика. Частни, които работят със Здравната каса и така или иначе си получават парите от Здравната каса, в същото време принуждават пациентите да даряват.
Водещ: Да даряват.
Десислава Атанасова: В пространството наистина има информация за какво ли не. Но наистина гражданското общество трябва да покаже нетърпимост към това да има корупционни практики в болниците. И хората да бъдат принуждавани. Помните вероятно, че преди време в Кърджали една акушерка беше поискала пари за съобщаване на добра новина, раждане на бебе. Наскоро една медицинска сестра от Търговище беше хваната с подкуп.
Водеща: Тук говорим за система, по която се управлява една болница. Ние помним преди много години големи болници, които извършват скъпоструващи, високо квалифицирани операции, си беше абсолютна система да има дарения и то сериозни суми, защото е ясно, че тази скъпа операция е недофинансирана от държавата. Световни хирурзи упражняват професията си тук за никакви пари. Те бяха стигнали до такива дарения. Това сега, като че ли се връща отново.
Десислава Атанасова: Да. Аз апелирам към всички пациенти, на които е поискано да направят дарение без те да са имали изобщо намерение за това или, които са принудени да правят избор на екип без те да са искали изобщо да избират, да уведомяват министерството.
Водещ: Телефоните още веднъж ги виждате.
Водеща: Колегите сега ни припомнят, че преди пет години наш репортер, Валерия Чанкова за Пета градска е правила същия материал, който вчера е излъчен и, който днес присъства по страниците на вестниците.
Водещ: Пак за дарения.
Водеща: Дарения в Пета градска. И в крайна сметка си има признаване, както между другото и в този случай има признаване – да, така е, но то е доброволен акт.
Десислава Атанасова: Единствено тъжната констатация е, че за пет години за съжаление няма промяна към по-добро. Ако има сигнали при нас подадени, както и в столичния инспекторат, ще направим пълна проверка.
Водещ: Едно изречение на финала, понеже репликата, че сме най-бедни, премиерът беше казал – догодина няма да сме, нали той каза – няма да сме най-бедните. Здравеопазването видяхме къде е – на дъното на класациите. Кога няма да е на дъното здравеопазването в България?
Десислава Атанасова: За следващата година се предвиждат в няколко сектора увеличаване на средствата в бюджета – образование, социални дейности, единият сектор е здравеопазване. Ние не разчитаме само на бюджетни средства. Ние работим много активно и по европейските програми. Мога да кажа, че следващата седмица точно един европейски проект, проектът „Пулс” ще бъде вече реализиран. Той ще се реализира точно в „Пирогов”. И той е за обучението на лекари по спешна медицина. Знаете, че работим много усилено по проекта за обновяване на лечебните заведения, за 150 млн. Вече започваме с първи копки и откриване на строителни площадки.
Водеща: Най-важно и пациентите да го усетят като качество на лечение и отношение. Благодарим ви.
Водещ: Благодаря ви.
Десислава Атанасова: Благодаря ви.  

Сподели в: