Върни се горе

28.12.2012 г.   

Въпрос:
Министър Атанасова, депутатите приеха на първо четене промяна в Закона за здравното осигуряване, чрез която някои нови дейности ще бъдат прехвърлени от Министерството на здравеопазването /МЗ/ към Националната здравноосигурителна
каса /НЗОК/ и заплащани от нея. Това прехвърляне е причината лекарският съюз да откаже да подпише рамковия договор за 2013 година, какво е Вашето мнение?
Отговор: Вече е ясно, че няма да има Национален рамков договор /НРД/ за следващата година, но остава да действа НРД 2012. Новите дейности, които се трансферират от МЗ към НЗОК са заложени в Закона за бюджета на НЗОК, в Закона за държавния бюджет и с приетите промени в Закона за здравното осигуряване ще стане възможно те да се осъществяват от лечебни заведения и през 2013 година. Каквито и коментари да се чуха в пленарната зала, че нямаме никакъв диалог с лекарския съюз и др., аз твърдя, че диалогът не се е нарушил. Неподписването на НРД е решение на съсловната организация и ние не можем да го оспорим, приемаме го такова, каквото е. Това няма да доведе до някакви последствия в съвместната ни работа. След като съборът на лекарите не е дал мандат на управителния им орган да подписва НРД, трябва да намерим друг механизъм и този, който намерихме е чрез промяна в закона. Държавата, парламентът, НЗОК задължително трябва да гарантират, че на 1 януари 2013 г. нито един пациент няма да остане без достъп до медицинска помощ. След Нова година промяната ще бъде разгледана и на второ четене. 
Въпрос: Мислите ли, че депутатите ще я подкрепят и на второ четене? 
Отговор:
Да, разбира се, убедена съм! 
Въпрос: Защо се наложи прехвърлянето на дейностите към НЗОК? 
Отговор: Това се наложи поради решение на Конституционния съд и Министерството на здравеопазването остана без финансовата възможност да покрие тези дейности.
Въпрос: Защо досега КС не се е произнасял, като се има предвид, че през годините винаги е имало финансови трансфери? 
Отговор: Защото досега никой не е сезирал КС. От 2007 година има и обратен Трансфер - от МЗ към НЗОК, за здравнонеосигурените родилки и в пленарната зала и този факт беше споменат. Там колеги от опозицията се опитаха да внушат на мнозинството, че едва ли не това е същият прочит на съдебното решение - т.е. както не може да се прехвърлят пари от НЗОК към МЗ, така не може и обратно. Не смятам, че това е така. Ако тези, новите дейности, се ползват от неосигурени лица, МЗ ще трансферира пари към НЗОК, както винаги досега се е случвало. Няма по никакъв начин да се наруши балансът, нито ритъмът на работа, нито законите на държавата.
Въпрос: С неподписването на НРД 2013 няма да се работи и по четири нови клинични пътеки, които бяха предвидени за следващата година. 
Отговор: Тези пътеки не могат да бъдат  договорени, защото няма да има нов НРД. Имаше предвидени средства за тях и това нямаше да натовари в повече бюджета на НЗОК, защото засягат малко хора. Съжалявам, че няма да се работи по тези пътеки, особено по пътеката за будна кома, защото това беше борба на родители, чиито деца са в подобно състояние. Имаме идея, която ще се осъществи вероятно догодина, да предоставим една сграда за създаване на център за лечение и грижи за хората в будна кома. Целта е пациентите да бъдат под постоянно медицинско наблюдение, а и техните близки да не се превръщат в болногледачи. Имаме подкрепата и съдействието на Столична община за сградата, но за съжаление нямаме клиничната пътека. Дори и сега да предоставим сградата, дейността не е обезпечена финансово. 
Въпрос:
Как оценявате периода, през който заемате поста министър на Здравеопазването? Какво очаквахте и какво не се случи? 
Отговор:
Тази година е година на предизвикателствата. Самият факт, че станах министър е сериозно предизвикателство и който не е минал през такава работа, той не може да го оцени. Наложи се да се сблъскам с много неща и благодарение на това имах възможността да им намеря решенията. По време на протестите на работещите в кръвните центрове  България беше изправена пред наистина много сериозен проблем да остане без персонал в тези центрове. Заплахата беше много сериозна и мисля, че намерих трайно решение. Надявам се, че от 1 януари 2013 г. ще удовлетворя изцяло исканията им, тъй като заплатите им ще бъдат увеличени с до 20 процента. Всички заявени от мен приоритети при избирането ми за министър на здравеопазването в Народното събрание, са реализирани през изминалата година. Това са подобряване на работата на спешната медицинска помощ, стимулиране на кариерното развитие и специализациите на лекарите, реализиране на оперативните програми в здравеопазването, рязко подобряване на дейността на фонда за лечение на деца, въвеждането на пълната забрана за тютюнопушене на закрити обществени места, засилване на контролната дейност на МЗ по отношение управлението на лечебните заведения. Всичко това е реалност и трудно може да бъде оспорено. Единственото, което не успях да реализирам от заявените от мен приоритети, е премахването на таксата "избор на екип" в болниците. За мен няма никакво съмнение, че е необходимо да се намери механизъм добрите лекари да бъдат адекватно възнаградени. По този начин няма да се налага те да искат пари на ръка и да сме свидетели на грозни сцени лекар да бъде с белезници заради взети 50 лева. Моята идея беше изборът на екип да се прави чрез доброволните фондове или чрез допълнителна здравна застраховка. Оставям си малко несвършена работа за 2013 година. При всички случаи промените в българското здравеопазване са факт и смятам да ги продължа и през 2013 година. Очаквам резултатите да стават все по-отчетливи и да бъдат усетени като от пациентите, така и от здравните работници.
Въпрос: Това е гледната точка на министъра на здравеопазването, как обаче Ви изглежда всичко това, ако се поставите на мястото на пациентите? 
Отговор: Мисля, че през годината бяха направени доста неща, но най-доброто и най-правилно решение беше отпадането на лимита за лечение на деца. В ускорен порядък бяха направени и промени по отношение на лекарствената политика, което също беше сред моите приоритети. Бяха приети всички необходими нормативни промени - те са факт и дават резултат. Вярно е, че не успях да се преборя за диференцирана по-ниска ставка на ДДС за лекарства, но пък в същото време заложихме такива механизми, че пациентът да плаща по-малко за лекарства. С цел именно по-бързото обслужване на пациентите открихме и четири филиала на Център "Спешна медицинска помощ" в столицата. По този начин - с продължаваща децентрализация на екипите, се намалява времето за достигане до адресите на болните. От несъмнена полза за пациентите са очакваните резултати от всички проекти по ОП "Регионално развитие", които реализирахме - тяхната цел е подобряване на достъпа на пациента до високи технологии в лечението. С тях все повече хора в цялата страна ще могат да се лекуват по най-съвременен начин без да се налага да чакат с месеци. Това се постига с изграждането на съвременни центрове за лъчетерапия и диагностика на онкологични заболявания. Те се намират в тринайсет лечебни заведения в страната, които реализират проекти с финансиране по програмата. Това са цели 148 млн. лв. европейски пари, които са невероятна инвестиция в здравеопазването ни. В резултат на тази инвестиция се променя облика на цялата система, защото я издига на ново качествено ниво, съизмеримо с европейското. Всичко това правим в условия на финансова криза без да натоварваме държавните финанси. Екипите на МЗ и на лечебните заведения работиха денонощно, за да се вместим в програмните срокове и аз им изразявам благодарността си. 
Въпрос: Младите лекари, които искат да специализират, споделят, че изискванията за специализация са неизпълними. 
Отговор: Не смятам, че изискванията са неизпълними. Необходимо е към момента на кандидатстване за финансиране по програмата, лекарят вече да е зачислен за специализант - това става след положен изпит пред висше учебно заведение и най-ниска получена оценка "добър"- 4. Изискване към програмата е да имат представени копие от трудов договор и копие от договор за обучение. Процесът за кандидатстване е в ход и досега подалите заявление на смятат този процес като усложнен. Все пак това са изискванията, за да може проектът да е в пълно съответствие с ОП "Развитие на човешките ресурси". Финансирането е възможно само при спазване на конкретните условия на програмата. Вероятно притеснението на част от кандидатите е свързано с плащането на осигуровките им в периода на специализацията. В тази връзка веднага след Нова година, в Народното събрание ще бъде внесена законодателна промяна в Кодекса за социално осигуряване. Това ще създаде възможност осигуровките на специализантите да се плащат от лечебните заведения, а работата им да се зачита за осигурителен стаж. 
Въпрос: Очаква ли се увеличение на възнагражденията на други звена от здравната система, освен на работещите в кръвните центрове? 
Отговор:
Планираме да увеличим възнагражденията на работещите в домовете за медико-социални грижи за деца. В ход са проекти за преструктурирането на 8 дома от общо 32 такива. Децата, които досега бяха настанени в тях, ще бъдат настанени в друга социална среда - дневни центрове, приемни семейства. Това е европейският опит в деинституционализацията, така се гарантира пълноценното развитие на децата. 
Въпрос: В рамките на това преструктуриране на домовете ще бъде намален и щатният брой на служителите. За какво ще бъдат предназначени средствата, които ще се освободят от закритите щатни бройки? 
Отговор: Естествено, с намаляването на броя на домовете и на общият брой на децата в тях, отпада и необходимостта от досегашния брой на персонала. Средствата, които се освобождават ще бъдат насочени отново към грижите за деца. Ще увеличим заплатите на работещите в домовете, както и издръжката на децата, отглеждани в тях. За увеличаване на заплатите в кръвните центрове ще бъде разходвана само една малка част от средствата. 
Въпрос: Със съдебно решение е върната на работа бившата директорка на дома за медико-социални грижи в Плевен Иржина Костова, която беше отстранена заради тежки нарушения. Отговор: Тя е обжалвала заповед на бившия министър на здравеопазването Стефан Константинов. При моето посещение в дома на 6 април т.г. тя беше на друга длъжност. Предприели сме всички действия и ще обжалваме това съдебно решение.
Въпрос: Докъде стигна работата по програмата "Спри и се прегледай!"? 
Отговор: Първо да кажа, че по тази европейска програма ще се извършват скринингови изследвания за рак на маточната шийка и млечната жлеза при жените и колоректален карцином при двата пола. По този начин ще се увеличи относителният дял на откритите и насочени за лечение в предклиничен и ранен стадий на заболелите от тези три ракови локализации. Програмата е на стойност 20 млн. лв, с европейско финансиране. Тя е структурирана в 4 лота - първият е за провеждане на информационна кампания. По него имаше участник, който спечели, но впоследствие се отказа и се наложи да прекратим поръчката и да я обявим наново. На 27 декември отворихме ценовите предложения. Вторият лот по програмата е за изграждане на информационна система. По него има спечелена поръчка и всичко върви в срок - на 23 януари изпълнителят трябва да ни представи в завършен вид работещата система. Третият лот е уведомяването на целевите групи, което ще се извършва чрез изпращане на писма. По него има изпълнител, който е спечелил обществената поръчка. Четвъртият лот е извършването на самите прегледи. Те ще се правят от съответните специалисти - акушер-гинеколози, онколози, гастро-ентеролози, специалисти по образна диагностика, които също са включени в програмата. 
Въпрос:
Колко са дълговете на държавните и общинските болници към този момент? 
Отговор:
Необходимо е да се уточни, че лечебните заведения са задължени до 25-то число на месеца да представят в МЗ месечните си финансови отчети за предходния месец. Към момента се приключват отчетите за ноември и ще станат известни в началото на януари 2013 г. Последните ни данни за задълженията на болниците към 31 октомври т.г. е бил 355 млн.лв., като от тях просрочените са 88 млн. лв.  Общите дългове на държавните болници са 293 млн.лв., като от тях просрочените са 55 млн. лв. При общинските болници има 62 млн.лв. общи задължения, от тях 33 млн. лв са просрочените. Разполагам със справка за размера на просрочените задължения към края на ноември, от която се вижда, че за 1 месец тези задължения са намалели с 4 млн. лв. в сравнение с предходния и от 89 млн. лв. те вече са станали 85 млн. лв. Просрочените задължения на държавните болници от 55 млн.лв. са намалели до 52.7 млн.лв., а просрочените дългове на общинските - от 33 млн.лв. са станали 32.3 млн.лв. Макар и бавно, тенденцията е налице, което ми дава основание да смятам, че вървим в правилната посока по отношение на подобряването на финансовото състояние на лечебните заведения. 
Въпрос: МЗ е принципал на не малко болници, които имат неизплатени задължения? Ще помогнете ли в изплащането им? 
Отговор: Категорично не! Още през март, когато встъпих на поста министър обявих, че държавата няма да плаща задължения на болници. През тази година сме финансирали единствено и само инвестиционни и капиталови разходи. Ако някъде се налага и има одобрени апликационните форми за инвестиционни  разходи, също ще бъдат отделени средства. 
Въпрос: Предстоят ли проверки подобно на тази в болница "Пирогов" и в други болници? 
Отговор: Проверките ще продължат и ще бъдат постоянни, защото контролната дейност е ключов елемент за доброто управление. Поради факта, че мащабите на средствата в здравеопазването са огромни, контролът е и ще продължи да бъде много строг. Предстои да бъде утвърден план за дейността на Инспектората и на Вътрешния одит на МЗ за 2013 г. Проверките ще бъдат както планови, така и извънредни, внезапни. Контролните органи на МЗ, включително и Инспекторатът, са извършили многобройни проверки през тази година и има над 300 процента преизпълнение на заложения план за броя на инспекциите. 
Въпрос: Само една болница "се раздели" с директора си, само там ли има нарушения?
Отговор: В никакъв случай, нарушения се констатират и в други болници. Всички констатации на Инспектората се представят пред мен с доклад за утвърждаване и с
препоръки някои от проблемните констатации да бъдат отстранени в определен срок. В "Пирогов" нарушенията бяха драстични и съм учудена, че все още прокуратурата не е излязла със становище по проверките на Агенцията за държавна финансова инспекция и на инспектората. За мен беше въпрос на принципи освобождаването на директора на "Пирогов" да стане едва, след като агенцията се произнесе, че има нарушения и връчи съответните актове за тях, а не преди това. Всички сме свидетели, че смяната не доведе до сътресения в работата и "Пирогов" продължава да бъде елитната ни болница в областта на спешността. На 30 януари предстои провеждането на конкурс за нов директор на болницата. 
Въпрос: Как ще коментирате информацията, че тази година в НАП са събрани 51 млн. лв. повече от здравноосигурителни вноски? 
Отговор: За мен този въпрос е доста дискусионен. Вероятно медиите следва да потърсят от НАП допълнителна и коректна информация по този въпрос.

Сподели в: