Върни се горе

09.12.2012 г., Програма "Хоризонт", "Неделя 150"   
Водещ Величко Конакчиев: Драго ми е да кажа добър ден на министъра на здравеопазването Десислава Атанасова. 
Десислава Атанасова: Добър ден на вас и на вашите слушатели. 
Водещ
: Не е леко да си министър на здравеопазването, аз знам много добре, без да съм бил. А вие като сте. . . нали не е леко в държава като България? То и в друга държава пак не е леко. 
Д. Атанасова:
Всъщност, когато заемах този пост, знаех, че няма да е леко.
Водещ: Всичко е било ясно. . . 
Д. Атанасова:
Двадесет години на преход се отразяват и в сектор здравеопазване. И реформата, която се чака все още, така и не е осъществена. Аз заявих, че за това време, за което ще бъда министър на здравеопазването, мога да направя няколко промени. И посочих тогава приоритетните си области. Мисля, че за тези няколко месеца, откакто съм на поста, изпълнявам ангажиментите си пред обществото крачка по крачка. И надявам се, че усилията ми ще бъдат оценени. 
Водещ: Видени поне, ако не оценени. Добре, нека да започнем с актуалните неща. Ще говорим и за свършеното от вас, разбира се. Актуалното, кажете вие сега, не си мислете, че ще започна с призиви за връщане на тютюнопушенето, въпреки че имам такива в себе си, но после за тютюна, за варненския случай, за този лекар, който е бил две инжекции, пациентът е починал. Кажете като министър, варненската спешна помощ. 
Д. Атанасова: Ами, наистина изключително неприятен случай. Знаете, че вече има образувано досъдебно производство и наблюдаващият прокурор говори няколко пъти пред медиите. Моят коментар какъв ще бъде? В момента тече дисциплинарно производство в Спешна помощ - Варна и този лекар ще бъде освободен дисциплинарно. Освен това има        проверка на медицинския одит, която вероятно в началото на седмицата, понеделник или вторник, ще даде своите заключения и констатации. Разбира се, очаква се и съдебномедицинските експертизи да са готови в съвсем кратък срок, които ще определят        дали поставянето на тези две апликации има връзка със смъртта на починалия пациент. Но аз бих искала да говоря по отношение на това, че е недопустимо лекар да изпълнява своите задължения в нетрезво състояние. 
Водещ: Да, има такива случаи. Този не е първият, мисля. 
Д. Атанасова: Да, и по данни на медицинския одит. . . предложението, което ще направят към мен, ще бъде за отнемане на лекарски права. Така или иначе досъдебното производство по-нататък ще покаже дали ще се търси наказателна отговорност от този лекар. Но това, което е в моите правомощия, ще го осъществя, а именно след предложението на РЗИ и медицинския одит ще отнема лекарски права. Все още не мога да кажа за какъв срок, тъй като от петък е случаят и колегите и днес работят по тази проверка. 
Водещ: Добре. Благодаря ви за … 
Д. Атанасова: Но аз искам да акцентирам и върху още нещо. Очаквам Българският лекарски съюз да се самосезира, тъй като в последните две седмици това е третият пореден случай на техен колега. Първите два са в столични болници, където беше отказано приемане. . . в "Света Анна" и в Националната кардиологична болница. Ние сме си свършили работата и вече за Националната кардиологична болница са връчени констативните протоколи на самата болница. Ще има наказателно постановление за налагане на санкция в размер на 8 хиляди лева. И за двамата дежурни лекари, които не са оказали медицинска помощ, също ще има санкции. Но смятам, че трябва етичната комисия на лекарския съюз да се самосезира и да вземат мерки по отношение на. . . 
Водещ:
Да. Ами, ако можем, ще потърсим Цветан Райчинов, ако можем, разбира се, ако не - в следващите дни, точно по това, което казвате вие. Добре. Но вие имахте една среща с шефове на болници, нали така, тези дни беше. . . 
Д. Атанасова: Точно така, именно по този. . . 
Водещ: На тази среща, доколкото съм информиран, сте им казали, може би малко строго, но никога да не връщат пациент. 
Д. Атанасова:
Точно така. 
Водещ:
Те сигурно са казали, обещали са, че вече няма да връщат пациент, така ли? 
Д. Атанасова:
Това са и основните конституционни права на всеки един от нас. Когато потърсят спешна медицинска помощ пациентите, тя е гарантирана от държавата, им се оказва при всякакви случаи, без значение дали са здравноосигурени, или неосигурени, оказва им се достъп до лечебно заведение. И не е нормално да бъде върнат пациент, който е пред вратите на лечебно заведение, без значение какво е неговото състояние. 
Водещ:
Разбира се, че е не е нормално. Но въпросът е, реакцията им е такава, каквато аз казвам, че няма да връщат пациенти. . . 
Д. Атанасова:
Точно така. Аз бях категорична. . . 
Водещ: Може би тук се изисква и хуманно чувство, но и някаква дисциплина, нали така? 
Д. Атанасова:
Ами, ако трябва да говорим за това, че всички лекари са положили Хипократова клетва, може би влизаме във вече разговор за моралните ценности на хората. . . но това е задължение на лечебните заведения. И съгласно закона, и съгласно конституцията трябва да бъде гарантирана медицинската помощ на всички нуждаещи се пациенти. Това. . . в такава посока бяха нашите разговори. И аз мисля, че няма да има подобни случаи. 
Водещ:
Да се надяваме. Колко са задълженията на болниците, знаете  ли? 
Д. Атанасова:
Да, знам. 
Водещ: Всяка година по това време не са малко, но как са тази година? 
Д. Атанасова:
Аз бих казала, че към 31 октомври 2012 година, за този период са готови справките при нас, общо задълженията на държавните и общинските болници са 350 милиона, като на държавните болници са 283 милиона лева, от тях просрочени задължения са 50 милиона, което е намаление в сравнение с по-ранни периоди. Бих искала да кажа, че почти всички държавни болници имат погасителни планове, разбира се, тези, които имаха задължения, и ги изпълняват стриктно. Ние всеки месец искаме актуална справка и виждаме, че те се движат по оздравителните планове и разплащат задълженията си. Разбира се, знаем за проблема с общинските болници, където са натрупани дългове назад в годините. Там също в някои лечебни заведения има такива оздравителни планове, които са приети от общинските съвети, и се изпълняват. Има и болници, които са без задължения, общински болници. Има и държавни, които са без задължения. Тоест навсякъде е твърде специфично предимно с оглед на това какви договори има сключени със здравната каса, какъв е приходът на лечебното заведение, какви са разходите по отделните пера, в това число лекарстводен, храноден и сумите за преминал болен, както и какво е управлението на самото лечебно заведение. . .
Водещ: Добре, предстои ли закриването на някоя болница, или? Искам да ви попитам и за този мисля, че голям проект от европейското финансиране. . . онкологичната болница. Може би това ви е най-големият проект на вас. 
Д. Атанасова:
Всъщност. . . 
Водещ: Закриване ще има ли? Предвиждате ли тук празнично, предпразнично да закривате болница? Не. Кажете. 
Д. Атанасова:
Не, всъщност трябва да кажем, че когато една болница престане да функционира, в повечето случаи това се случва с общинските лечебни заведения, общинският съвет взема решение 
Водещ:
Да, да, да, но. . . 
Д. Атанасова:
. . . и го съгласува с министъра на здравеопазването с оглед на това. . . 
Водещ:
Не е имало подобно нещо, нали, не е имало? 
Д. Атанасова:
Не, не. А за големия проект, за който вие говорите. . . 
Водещ: Може би. . . това ли е най-големият ви проект с. . . мисля, че е за 29-30 милиона? 
Д. Атанасова:
Това е най-големият проект за 148 милиона. А специално. . . 
Водещ:
Ама, това не е само. . . Да, да, 148 милиона, това е вече борбата срещу онкологичните заболявания. 
Д. Атанасова:
Точно така. 
Водещ:
Аз споменах само за модерната апаратура и строителството в онкологична болница. Там е около 29-30. 
Д. Атанасова: Да. 
Водещ: Добре, 148 милиона общо за един пробив, ако можете да го направите този пробив, в борбата срещу онкологичните заболявания. Прав ли съм, че те са на второ място след        сърдечносъдовите заболявания у нас … 
Д. Атанасова: Да, точно така е. 
Водещ: … и съответно ние пък сме най-болната държава. 
Д. Атанасова:
Точно така е, за съжаление. Онкологичните заболявания … 
Водещ:
Така, 148 милиона лева за борба срещу онкологичните заболявания. Кажете накратко къде отиват. 
Д. Атанасова:
Накратко … 
Водещ:
Мисля, че имате 13 проекта, но кратичко по тях … 
Д. Атанасова: Точно така, 13 проекта са за лечебни заведения - 10 в областните болници в Русе, Монтана, Велико Търново, Сливен, Благоевград, Бургас, Смолян и Кърджали, университетски болници в Пловдив и Плевен, както и три лечебни заведения с национално        значение, това са Александровска, "Света Марина" - Варна, и УМБАЛ "Царица Йоана". Разбира се, предстои и осъществяване на такива проекти в болниците в Стара Загора, обединената вече болница, Габрово, УМБАЛ "Пирогов", Силистра и Търговище. И това  ще бъдат проекти, осъществени вследствие на икономиите, които сме реализирали по обществените поръчки. Икономиите са на стойност 27 милиона. Но накратко да разкажа за конкретните проекти. В специализираната болница за активно лечение по онкология тук, в София, проектът е на стойност 29 милиона и 130 хиляди лева. 
Водещ: Да, да, аз оттам тръгнах, да. 
Д. Атанасова: Точно така. Там проектът, реализирането му ще даде възможност да се увеличи броят на лекуваните в клиниката по лъчелечение до 2000 болни годишно. Там има листа на чакащи. Средно по 800 човека на година преминават през процедури на лъчелечение. И с изграждане на един лъчетерапевтичен комплекс. . . това ще е всъщност пряката полза от това да се лекуват и да се консултират над 60 хиляди души годишно. В Сливен проектът е за осъществяване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на областната болница. Той е на стойност почти 8 милиона. В Благоевград е на стойност почти 8 милиона, също е за …
Водещ: Сериозни суми, да.            
Д. Атанасова: Регионален център за ранна диагностика на онкологичните заболявания. . . в Плевен … 
Водещ: Иска ми се да видя как ще се отрази на онкоболните всичко това. Добре. 
Д. Атанасова:
Ами, знаете ли, това наистина са усилията на държавата, на екипите на всички тези лечебни заведения, екипите на министерството по концепцията за борба с онкологичните заболявания. И тук наистина, за съжаление, България е на водещите места по заболявания на такива злокачествени и социално значими заболявания. Но надявам се, че след като приключат проектите през 2013-а, след като започнат работа тези всички високотехнологични апарати, които ние ще закупим с европейски средства, наистина диагнозата рак да не е обричаща, а да дава едно друго качество на живот. 
Водещ: Добре, споменахте сама "Пирогов". Не ви питам, вие казахте защо, за Димитър Раденовски, но защо се бавите с избор на ръководство на тази изключително важна болница? Тя си има временно ръководство де, но мисля, че януари или кога, кога ще се избира … 
Д. Атанасова: Няма забавяне, това са процедурите съгласно наредба 9 по упражняване правата на държавата в дружествата. Може би през предстоящата седмица ще бъде вече обявен конкурсът. Има си нормативно определени срокове, в които той следва да се проведе … по допускане на кандидатите по документи и по разработване на концепция и събеседване с допуснатите кандидати. Тоест през новата 2013-а вече ще има избран директор на университетската болница "Пирогов".
Водещ: Но не през декември 2013-а, а по-рано. Добре. 
Д. Атанасова:
Там, в "Пирогов", няма проблем с организацията на работата, всичко е наред. Мисля, че настоящото ръководство се справя отлично, особено с голямата натовареност в зимните месеци. Знаете, че там традиционно има най-много приети пациенти в ортопедия, травматология … 
Водещ: Знам, знам. Така е. 
Д. Атанасова: Така че с "Пирогов" мисля, че нещата наистина вървят добре и спокойно. . . 
Водещ: Кратичко за спешната помощ, защото има много въпроси, а малко закъснявам с времето. Колко спешни центъра вече сте открили в София и изобщо?
Д. Атанасова: В София направихме един проект с г-жа Фандъкова. . . 
Водещ: Четири ли, пет ли са, да? 
Д. Атанасова: … за разкриване на четири допълнителни филиали, където са оборудвани с екип и с линейки. Открихме вече в район "Кремиковци", в "Люлин", в "Студентски град" на 7 декември. И във вторник, на 11-и, предстои откриването на такъв филиал в район "Надежда". Това ще даде възможност на много по-бърз достъп на екипите до пациентите. Спешната помощ е мой приоритет и поради тази причина. . . 
Водещ: Мисля, че върви обучение сега в "Пирогов", така ли е? 
Д. Атанасова: Точно така, обучават се. . . 
Водещ: И това са цели 6 хиляди и 500 души, така ли е? 
Д. Атанасова: Всички работещи в спешната помощ. . . 
Водещ: Толкова ли са? Над 6 хиляди са, да. 
Д. Атанасова: В цялата страна са толкова, да. 
Водещ: Шест хиляди и 500. 
Д. Атанасова: Точно така, проектът е за шест милиона и половина за практическо обучение на медицински специалисти, лекари, фелдшери, шофьори. Всички работещи ще преминат това обучение до края на 2013 година. В спешна помощ знаете, че от 1 юни бяха увеличени заплатите с 18 процента. А в спешна помощ, за да има стимул за младите лекари, им дадохме възможност чрез промяна в Наредба 34 да могат да специализират абсолютно всички медицински специалности и да могат да го правят чрез европейско финансиране. С проекта, който осъществихме заедно с Министерство на труда и социалната политика за 16 милиона лева, това вече ще е факт. От предстоящата седмица започва приемането на  документите на всички специализанти, които желаят да се ползват от средствата, които са по този проект. 
Водещ: Така, това за спешната. С една дума, имам още доста въпроси, а няма много време. За кръвните центрове решихте ли въпроса? Той беше финансов... 
Д. Атанасова:
Кръвните центрове, разбира се, да, финансов. Там от 1 ноември бяха увеличени възнагражденията с близо 17 процента, с толкова бяха увеличени и на държавните... 
Водещ: И общините помагат, да. 
Д. Атанасова: ...психиатрични болници. Да, с голяма благодарност към кметовете на Варна, Пловдив, Стара Загора. Мисля, че в София и Плевен също ще бъде взето такова решение да подпомогнат финансово работещите в кръвните центрове. А за следващата 2013 аз съм поела ангажимент към тях, че ще има още едно увеличение със средства между 15 и 20 процента на основните им заплати. Смятам, че ще е възможно и ще го осъществя чрез структурни  промени в министерството.
Водещ: Добре. Инвестирате в лекарите, които обаче си стягат багажите и заминават вън от България да работят, с повишаване на заплатите, може би това е най-истинската и правилната инвестиция, нали така? 
Д. Атанасова:
Това е едната възможност. Разбира се, на фона на цялостната икономическа обстановка не само в България, защото процесът на това лекари да напускат не само българските болници, но и на съседните държави, е много видим. Скоро даже имаше подобна статистика, че вече има недостиг на лекари и в клиники в по-добре развити европейски държави - и в Унгария, и от Полша напускат лекари, и от Испания. Тоест тази миграция на професионалисти няма как да бъде спряна за няколко месеца. Но аз се надявам, че и с нормативните промени, с това, че даваме възможност на младите лекари да специализират, да ги задържим тук, в България. Само за 2013 местата за специализация на млади лекари вече са 3266. Тоест с хиляда се се увеличили, като хиляда могат да бъдат финансирани чрез европейски средства. Местата за държавната поръчка са 254 за 2013, с 80 повече от приема за 2012. Надявам се, че с тези мерки наистина ще задържим младите    кадри тук.
Водещ: Дай боже. Добре. А, бързам, явно няма да можем всички въпроси да получат отговори днес, но... Тютюнопушенето. Добре. Продължавате ли с Даниела Дариткова, председателят на здравната комисия, да сте твърдо срещу нас, пушачите, и никакви отстъпки, така ли? 
Д. Атанасова:
Аз многократно съм заявявала, че... 
Водещ: Въпреки... 
Д. Атанасова:...подкрепям настоящия модел да е забранено тютюнопушенето на закрити обществени места... 
Водещ: Помислете си пак, министър Атанасова, помислете още малко, не заради мен... 
Д. Атанасова: Всъщност аз няма да имам друга позиция. Многобройни са становищата и на експертите в тази област, и мисля, че тук не бива да се сблъскват инвестициите и бизнесът срещу... 
Водещ:
Фалират ресторанти. Това е истина. 
Д. Атанасова: ...и здравето. Защото констатациите на лекарите са, че този навик води до многобройни последици... 
Водещ: Знам аз до какво води, да... 
Д. Атанасова:...и то от здравословен характер. Няма да говорим, че тютюнопушенето води до увеличаване на сърдечно-съдовите заболявания... 
Водещ:
Знам, да... 
Д. Атанасова: ... онкологичните заболявания и т.н. 
Водещ: Бял дроб, добре, добре, добре. Помислете си... 
Д. Атанасова: Всичко е в ръцете на Народното събрание. Знаете, че там има...
Водещ: Знам, знам... 
Д. Атанасова:
...законопроект от двама независими народни представители.
Водещ: Свършваме, да, добре. 
Д. Атанасова:
И предполагам, че следващата седмица комисията... 
Водещ: Абе, поговорете си... Да, следващата... 
Д. Атанасова:
... ще го разгледа. 
Водещ: Е, аз знам, че следващата седмица ще го разгледа и затова говоря. 
Д. Атанасова: Бих искала да кажа нещо само за проверките през времето, когато действа забраната. От 1 юни до 30 юли са извършени 116 хиляди дневни и нощни проверки на 112 хиляди обекта, има издадени 1600 предписания, 390 акта за констатирани нарушения и  240 наказателни постановления на обща стойност 104 хиляди лева. 
Водещ: Това, сега тази сума ще се увеличи, защото ресторантьорите сами се обаждат да идват да ги глобяват, не знам защо, около празниците, така са решили. Последен въпрос. Нямам време, имам други събеседници. За това, за което ставаше дума по-рано в предаването. Министър Дянков взема пари от здравната каса за, 100 милиона лева, няма да превежда част от здравните вноски на гражданите на здравната каса, защото системата, а това вече се отнася до вас, системата не е реформирана и парите изтичат, и така нататък. 
Д. Атанасова:
Сега, по отношение на средствата за бюджет 2013, който вече е приет... 
Водещ: Искахте повече, но Дянков не ви даде това, което искахте. Нали така беше
Д. Атанасова: 3 милиарда и почти 400 милиона са средствата като глобална рамка за здравеопазване, разпределени в Министерството на здравеопазването, в Националната здравноосигурителна каса и в бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Да, вследствие на едно решение на Конституционния съд от тази година някои дейности бяха трансферирани да се плащат от здравната каса и това са дейностите по интензивно лечение, по асистирана репродукция, дейностите по задължителния имунизационен календар и за изследванията. Така или иначе вследствие на това решение няма как от здравната каса да има трансфер към министерството. 
Водещ:
Добре, добре. 
Д. Атанасова: Затова и дейностите ще се плащат от касата през 2013. Аз се надявам, че и лекарският съюз в края на другата седмица ще вземе решение на събора си... 
Водещ: Да, не можахме днес да ги включим... 
Д. Атанасова:  ... да подпише Национален рамков договор. 
Водещ: О, да, да, и това. 
Д. Атанасова: Така че да е гарантирана медицинската помощ на българските граждани. 
Водещ: Ще има ли Национален рамков договор според вас, като предвиждане и прогноза? 
Д. Атанасова: Аз смятам, че ще има, вече... 
Водещ: Добре. 
Д. Атанасова:...са намерени балансирани решения. Тези преговори се водят между здравната каса и лекарския съюз. Министерство на здравеопазването малко по-встрани стои, но информацията ми е, че с Българския зъболекарски съюз например са вече намерени добрите решения... 
Водещ:
Разбрах. 
Д. Атанасова: ... предстои и с лекарския съюз. 
Водещ: Да се надяваме, че ще има рамков договор, но ще търсим лекарския съюз по-нататък. Все пак последно вече, въпреки закъснението. Цитирам ви какво е казал финансовият министър Симеон Дянков пред агенция "Фокус". Той е дал интервю за агенция "Фокус" тези дни, Нова телевизия, БНТ и още много, ние не се чувстваме пренебрегнати, че не дал за нас, не искаме да ни се извинява, но - харченето на пари в здравеопазването показва една         нереформирана система, където парите изтичат, а лобистки групи печелят от това. Цитирам точно думи на Симеон Дянков. Все пак вие посочихте някои цифри, факти, данни, които показват, че макар и за този малък период правите това, което трябва, реформирате системата. 
Д. Атанасова:
Наистина вицепремиерът е прав, че... 
Водещ:
Че не е реформирана системата на здравеопазването. 
Д. Атанасова: ... парите... Да, разбира се, парите изтичат в нереформирани системи. И аз мисля, че тук... 
Водещ:
Не, той в единствено число говори, за здравната система в случая. 
Д. Атанасова: Няма спор. Добре, да се концентрираме върху здравната система. Наистина е така. Това е нереформирана система вече 22 години...  
Водещ:
С лобистки групи. 
Д. Атанасова: ... в годините на преход. Бих искала да кажа, че всички стъпки, които се правят към това да се реформира системата, трябва да се вземат с национален консенсус. И поради тази причина ние изготвихме един проект на една...
Водещ: Добре. 
Д. Атанасова: ... национална референтна рамка, която предложихме на Народното събрание, на всички парламентарни групи, на всички съсловни пациентски организации... 
Водещ: Разбирам. Добре. 
Д. Атанасова: ... за следващия период 2014-2020. Надявам се... 
Водещ:
Да. 
Д. Атанасова: ... че тя ще се одобри... 
Водещ: Не знам. 
Д. Атанасова: ...така че да даде посоката на реформата и най-накрая тя да бъде осъществена. 
Водещ:
Надявам се, че Симеон Дянков ще се вслушва някога и в националния консенсус. Изключително ви благодаря, защото темата за здравеопазването е най-близко до слушателя, болния слушател. Всички сме болни в тази държава. Надявам се... 
Д. Атанасова:
Благодаря ви и аз. 
Водещ: Ако не се чуем, приятни празници, но да се чуваме по-често в името на слушателя. 
Д. Атанасова: Хубави празници и да сте здрави. 
Водещ: Благодаря, благодаря ви. Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова. 

Сподели в: