Върни се горе

21 октомври 2012 г., "Неделя 150" 
Водещ: Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова. Добър ден.
Десислава Атанасова: Добър ден. 
Водещ: Министър Атанасова, вчера до вечерта бяхте в Девин. Докъде стигнахте, успяхте ли да се разберете с хората? Казусът е сложен. Не го говорим за първи път по "Хоризонт". Докъде стигнахте вчера? 
Десислава Атанасова: Така, късно беше срещата в Девин. Бих искала да кажа, и от вашия ефир да е ясно, че българската държава няма да остави без здравна помощ българските граждани, защото това ни е и конституционно задължение. Това трябва да е ясно. Това обаче не може да остане без активната ангажираност на местната власт. И като избрани представители на населението общинските съветници трябва да изразят неговата воля, но същевременно трябва да се спазват и законите на страната. От посещението си вчера там и от проведените разговори у мен се затвърди впечатлението, че местната власт там очевидно от години е абдикирала от реалните проблеми на хората, защото, за мен е непонятно, възможно ли е един добър стопанин да допусне едно ключово социално заведение като болницата да има дългове от близо два милиона. Аз мисля, че това е просто...
Водещ: Чия е местната власт? 
Десислава Атанасова:
...абсурдно. Не само, че става въпрос за лош мениджмънт, а може би става въпрос и за престъпен мениджмънт на болничното заведение, продължил с години. Това е финансова катастрофа. Наистина точната дума е такава и това не може да се случи с някоя частна болница, нали? 
Водещ: Говорихте ли с кмета, с някой от представителите на местната власт? Те не са на ГЕРБ, така ли? 
Десислава Атанасова: В общинския съвет са представени всички политически партии. 
Водещ: Добре, говорихте ли вчера с някои от тях? 
Десислава Атанасова: Да, вчера се срещнахме с тях. 
Водещ: Казахте ли им това, което сега казвате? 
Десислава Атанасова: Да, казах им. Аз и вчера зададох този въпрос: как може собственикът да не е наясно с приходите и разходите на конкретното лечебно заведение... Да се вземат ефективни управленски решения. Тук от години местните власти са си затваряли очите за безобразията, за да не употребявам други квалификации, и всичко това е ставало и пред очите на общината като собственик, и пред очите на обществеността. Тогава са си мълчали, не са направили никакви опити да спрат безобразията. И наистина вчера ги попитах защо досега са мълчали, а в момента са толкова гласовити. Затова казах, че и съзирам политическо заиграване, защото на вчерашната среща имаше общински съветници, които излязоха с предварително написани пледоарии почти и вместо да предлагат решения... 
Водещ:
И искаха оставки, да. 
Десислава Атанасова: Не, не говоря изобщо да искат оставки, но не предлагаха...
Водещ: Пледоарии, добре. 
Десислава Атанасова: ...решения. Да, опитаха се да влязат в ролята на обвинители към държавата. 
Водещ: Добре, какво е решението, защото това е най-важното? Най-важното е да се стигне до приемливо за местното население решение. Докъде стигнахте?
Десислава Атанасова: Това е безспорно. Затова бях не само аз там, но и управителят на Националната здравноосигурителна каса, и председателят на здравната комисия. Трябва да е ясно, че ситуацията е много сложна и изисква вземане на трудни решения, но единствено възможни и необходими. А те трябва да бъдат взети първо от местната власт. И ако са законосъобразни и изпълними от държавата... 
Водещ: Какво трябва да вземе, за да каже тя? Какво трябва да реши местната власт? Да прехвърли на държавата общинската власт... 
Десислава Атанасова: Не, първо да кажа какво ние предложихме, като държавна власт, за да гарантираме здравното обслужване на населението в най-скоро време да започне изнесена дейност на областната болница в Смолян. Тъй като областната болница в Смолян в момента има всички необходими разрешителни, има кадри, има сключени договори с Националната здравна каса. 
Водещ: Местните жители като че ли по няколко причини не го искат това.
Десислава Атанасова: Не мога да си обясня защо не го искат. 
Водещ: Казват, че в Смолян не ги преглеждат, не им обръщат внимание, така слушах. 
Десислава Атанасова: Според мен за хората е важно да има здравна помощ. Смятам, че не следва да се прави разлика дали тя е изнесена дейност на областната болница в Смолян или дейност, която ще се осъществява от общинската болница. 
Водещ: Значи вашето предложение е филиал на смолянската болница и то остава, така ли? Къде да стане това... 
Десислава Атанасова: С това предложение отидохме вчера... 
Водещ: ...в горското стопанство, или? Да, да, добре. 
Десислава Атанасова: А не, изобщо не коментирам сгради, защото първото решение, което трябва да вземе общинският съвет, е дали ще бъде обявена в несъстоятелност общинската болница, какво ще се случи със сградите... 
Водещ: Това общинският съвет трябва да приеме, така ли? 
Десислава Атанасова: Разбира се, той е собственик на това лечебно заведение. Нали разбирате, че ангажиментите на държавата... 
Водещ: Дълговете са един милион и 800 хиляди, нали така? 
Десислава Атанасова: Един милион и 800 000 са дълговете и около 600 000 само са дълговете към бившите служители - лекари и медицински персонал, които вече работят в други населени места. Тези хора са заявили, че единствено биха се върнали, ако някой им изплати старите възнаграждения. Разбирате, че държавата не може да финансира едно общинско лечебно заведение, така че то да си покрие дълговете към кредиторите, били те и служители. Това е незаконосъобразно и вчера неколкократно го обяснявахме и на общинските съветници, кметът също даде няколко различни предложения. В крайна сметка решението, което предстои да се вземе, ще се вземе от общинския съвет. Те ме увериха, че през следващата седмица ще свикат извънредна сесия на общинския съвет, на която да обсъдят отново състоянието на болницата и да предложат конкретно решение на държавата. Защото те не бяха готови с конкретно решение. Напротив, настояваха държавата да плати тези 2 милиона и болницата да възобнови дейността си. 
Водещ: Добре, ще има извънредно заседание на общинския съвет там и вярвам, че ще се реагира по-бързо, а не да се чака, чака, чака. Добре, имам ли вашата гаранция, че в Девин ще има някаква болница - дали ще е филиал, дали ще е местна, има ли, имаме ли вашата гаранция? 
Десислава Атанасова: Разбира се, аз и вчера го заявих това, затова и бяхме там, за да гарантираме на хората, че ще имат достъп до медицинска помощ. Но трябва да се вземат наистина законосъобразни решения. Тоест мисля, че по този въпрос ние нямаме спор и с общинските съветници вече. Смятам, че те осъзнаха, че държавата не може да се ангажира да плаща задължения към стари кредитори и аз мисля, че това не е коректно. Как така с парите на всички данъкоплатци ще се покриват направени задължения и безобразия към конкретни хора, чиито имена знаят всички от Девин. Аз не смятам, че е редно. 
Водеща: Добре, смятате ли, че прокуратурата трябва да влезе там за тези 1.8 милиона? Кратичко. 
Десислава Атанасова: Би следвало на първо място общинският съвет и кметът да сигнализират... 
Водещ: Добре... 
Десислава Атанасова: ...правоохранителните органи. 
Водещ: Да, не вие, а те. Добре. Много кратко ми отговорете, че искам да се чуя и с лекаря на годината, и имам и други събеседници. Сега, дълговете на болниците са 340 милиона лева, най-вече за лекарства, нали така? 
Десислава Атанасова: Да, големият процент. 
Водещ: Повече или по-малко са в сравнение с по-рано? 
Десислава Атанасова: По-малко са, намаляват дълговете на лечебните заведения. Вече всички мениджъри на лечебни заведения... 
Водещ: И вие какво, предлагате няколко лечебни заведения да се обединят и да играят заедно в търга за лекарства, за да станат по-евтини лекарствата за тези болници, така ли? 
Десислава Атанасова: Не, не, вчера на шестата конференция на болничните фармацевти колегите от болниците споделиха, че в следствие на прехвърлянето на търговете от министерството към лечебните заведения по обществените поръчки не се явяват фармацевтичните компании, тъй като става въпрос за много малко обеми. И се предложи, и от тях, това да бъде един от възможните варианти - обединение на няколко лечебни заведения, така че да обявят заедно обществени поръчки за доставка на лекарствени продукти, за да има интерес от фармацевтичните компании. Защото сега, в момента, за малки количества никой не участва и лечебните заведения нямат лекарствени продукти по определени позиции. Но това в никакъв случай не е взето решение, това беше предложение от болничните фармацевти, което мисля, че и днес продължава конференцията, ще бъде допълнително обсъдено. 
Водещ: Кратичко сега за... мисля, че в Стара... да, кръвният център в Стара Загора, колективна оставка на персонала там. Има напрежение... 
Десислава Атанасова: Да, това... 
Водещ: ...искаха повишение на заплатите. Вие им давате нещо, което те засега май не приемат, 16.63 процента. Искали сте 18, но те искат 50 процента. Хематолозите...
Десислава Атанасова: Да вчера и пред други... 
Водещ: ...не само в Стара Загора, а в цялата страна. 
Десислава Атанасова: ...ваши колеги споделих, че с 50 процента увеличение на заплатите, каквито са техните искания, това е невъзможно. Техните заплати наистина и изобщо заплатите в системата на здравеопазването не са повишавани години наред. И това е единственото възможно, което може да се постигне сега. Да, знам...
Водещ: Не можахте да получите повече пари от министъра на финансите изглежда, да. 
Десислава Атанасова: Ами, знаете ли, аз съм първият министър от години...
Водещ: Борихте ли се до край? 
Десислава Атанасова: ...насам, който прави предложение за повишаване на възнагражденията в системата - първо на спешната помощ, сега на центровете по трансфузионна хематология и на държавните психиатрични болници. Нека да се оцени това усилие. Знам, че тези 17-18 процента никак не са много... 
Водещ: За хематолозите? 
Десислава Атанасова: Да, на хематолозите. 
Водещ: Министър Атанасова, да не останем и без хематолози... 
Десислава Атанасова: Но това са възможностите. 
Водещ: ...без специалисти? 
Десислава Атанасова: Аз смятам, че те са отговорни хора и в никакъв случай не биха изложили на риск системата на здравеопазването. 
Водещ: Добре. 
Десислава Атанасова: Разчитам на тях, че ще си оттеглят колективната оставка.
Водещ: Не слагаме точка и за хематолозите, и за болницата в Девин. Приятен ден на министъра на здравеопазването Десислава Атанасова.

Сподели в: