Върни се горе

13 Юли 2014

Водещ:
Сега към министъра на здравеопазването – Таня Андреева. Здравейте, г-жо Андреева. Преди да минем към темата, за която ви поканихме, каква е вашата информация за състоянието на пострадалите при катастрофата край Калояновец?
Таня Андреева: От тази сутрин информацията е, че и петимата души, които в момента са в УМБАЛ „Киркович“ в Стара Загора са в стабилно състояние с предимно мекотъканни наранявания, с които колегите успяват да се справят. Прогнозата е добра за тях. Предстои операция на помощник-машиниста, който е с разкъсвания на кръстните връзки на коляното. В общи линии новините от тази сутрин са добри.
Водещ: Слава Богу, защото очевидно хората няма да останат дълго в болница и лекарите са се справили по добрия начин със ситуацията.
Таня Андреева: Да, колегите са се справили добре. Организацията вчера и на работещите в Спешната помощ, и на колегите от Спешно приемно отделение на болницата е била на ниво. Аз им благодаря, защото наистина вчерашната катастрофа беше много тежка. Можеше да има много по-тежки последствия за хората.
Водещ: Сега към актуализацията на бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Да обясним какво става между вас и правителството, ако така общо може да сложим субекта отсреща. След съобщението, което получихме от Министерски съвет в петък, че за втори път постъпват материали в рамките на 3 дни от Министерството на здравеопазването без финансова обстановка по отношение актуализацията на бюджета на Касата и в този вид, въпросът не може да бъде разгледан на заседание на Министерски съвет.
Таня Андреева: Нека първо да кажем, че не между мен и правителството, а между администрациите на Министерство на здравеопазването и Министерски съвет. Това е важно уточнение, защото това, което зависи от Министерство на здравеопазването по закон е, по предложение на Надзорния съвет на Касата, внесено от управителя на Касата, да внесе министерството… През министерството реално Касата внася предложение за актуализация на бюджета на НЗОК. И в това предложение НЗОК е направила своя анализ и финансова обосновка. Министърът, нека да кажем така, е една пощенска кутия, която опосредствява внасянето както на бюджета на Касата, така и предложение за актуализация на бюджета Касата в Министерски съвет. Финансовите становища се пишат от Министерството на финансите, защото то е отговорната институция за това да направи, разбира се и свой анализ, да прецени има ли възможност, в каква стойност и от къде, най-вече, да бъде взет финансовият ресурс, от който Касата се нуждае, за да бъде актуализиран нейния бюджет.
Водещ: Тоест оттук нататък пътят на този документ какъв ще бъде?
Таня Андреева: Оттук нататък, аз казах, по закон аз съм задължена да внеса предложението на НЗОК, на решение на Надзорния съвет за актуализация на нейния бюджет. Предстои разглеждането му на Министерски съвет след финансовата обосновка от Министерство на финансите, становището и след това, ако има гласуване за бюджета на заседание на Министерски съвет, ще бъде внесено в парламента.
Водещ: Казвате, че между вас и финансовия министър няма проблем, някъде по администрацията има напрежение, така ли?
Таня Андреева: За мен по-скоро е това, да.
Водещ: В какъв размер актуализация се иска в този документ?
Таня Андреева: Иска се актуализация в размера посочен от НЗОК – 328 милиона лева.
Водещ: Смятате ли, че е реалистично това предложение в този вид да мине?
Таня Андреева: Ако питате становището, след като разгледахме отчета на НЗОК по отношение на изпълнението към месец юни, моето лично убеждение, на екипа, с който работя и заместник-министъра Пенков, който е председател на Надзорния съвет на Касата, според нас този ресурс е завишен, защото имайте предвид, че това е прогноза за дефицит. Това не е дефицит, който вече е реализиран и има нужда от спешна актуализация, за да бъде набавен този ресурс и да се разплащаме на лечебните заведения. Нека кажем така – в момента в НЗОК има финансов ресурс, за да изплати тя дейността на лечебните заведения. Ако има забавяне, отговорът защо е това забавяне, трябва да се даде от НЗОК. Наш ангажимент е да преценим какъв би бил този дефицит към края на годината и с решение на Министерски съвет, и в последствие на парламента, защото той е крайната инстанция, която взима това решение, да се осигури този финансов ресурс, за да не останат на последните месеци на годината без средства, за да се разплати медицинската дейност на болничните лечебни заведения.
Водещ: Опасявате ли се, че ситуацията около КТБ, която очевидно ще ангажира нова, непредвиден преди, финансов ресурс, може да промени добрите намерения относно актуализацията на бюджета на НЗОК?
Таня Андреева: Вижте, аз не смятам, че никой от нас няма да се отнесе безотговорно към бюджета на НЗОК. Не мога да преценя дали би рефлектирало това, което се случи в КТБ, но това, което мога със сигурност да кажа е, че това налага прецизен анализ от Министерство на финансите. Вероятно те ще имат своя гледна точка по отношение на актуализацията на бюджета на Касата, защото едно е ясно – парите за дейност на болниците ще дойдат от разходната част на бюджета. Очевидно от фискалния резерв вече ще се дава сума немалка, за да се покрие недостигът в КТБ.
Водещ: Технологично ще се справите ли с времето, тъй като ултимативният срок вторник, поставен и от синдикати, и от лекари, съвсем наближава? Общо взето заявката е, че ако не стане де юре, процедурата, ако не се придвижи по актуализацията, ще има спиране на работа, блокиране на НЗОК.
Таня Андреева: Аз тази година непрекъснато се наслушах на ултимативен тон по всякакви въпроси – и аз, и моите колеги. Но не веднъж съм се опитвала да обясня, че в страната има закони, има процедури, през които трябва да се мине, защото всяко едно бързане води до забавяне на процеса – връщат се документи, дооформят се становища. Пак ще кажа, чакаме становище от Министерство на финансите. Зная, че в петък се е върнало едно писмо от експерти, изработено от Министерство на финансите. Утре ще го обсъдим на ръководство в Министерство на здравеопазването и с Надзорния съвет на Касата, и след това ще внесем отново целия пакет от документи в Министерски съвет.
Водещ: Тоест, ако можете да очертаете времево, как виждате нещата да се случат? В сряда да ги внесете, след това?
Таня Андреева: Аз ще направя всичко възможно да бъдат внесени до края на работния ден в понеделник, защото и там има процедура. Трябва в понеделник, всичко, което сега е на Министерски съвет, трябва да бъде внесено до понеделник вечерта, за да може в сряда, когато е заседанието на Министерски съвет да се разгледа предложението на Надзорния съвет на Касата.
Водещ: Добре. Два други въпроса – единият свързан с Фонда за лечение на деца. Ще се изчисти ли проблемът около правилника, новият правилник, така дискусионен и правото на обществените организации и медиите да участват реално с глас във вземането на решения?
Таня Андреева: Разбира се, аз не виждам защо се създаде този проблем. Тъй като предложението за промяна в правилника за работа на Фонда е качено за обществено обсъждане в сайта на Министерство на здравеопазването. Знаете, ме когато се появиха първите проблеми с Фонда, аз направих работна група, в която има и членове на Обществения съвет на Фонда, която да даде своите предложения. В предложенията, които бяха внесени в Министерство на здравеопазването от тази работна група, никъде не се заличава Обществения съвет. Прави се едно разделяне на тази голяма група от хора – 17 човека е Общественият съвет, в който има и лекари, и обществени личности, медии, представители на неправителствени организации. Това разделяне се прави с една-единствена цел. Експертите, тоест лекарите, да разглеждат медицинските досиета, за да няма забавяне. Защото по своята специфика това са тежки медицински случаи, които наистина изискват експертност и професионално, на медицинско ниво, професионално разглеждане. Досега имахме много забавяния, тъй като тези документи се гледаха от външни експерти, след това се връщаха във Фонда. Ако нещо не беше доразгледано или не беше комплектувано като информация, както трябва, отново се връщаха и това водеше до сериозни забавяния. Общественият съвет остава в своите функции да контролира, да изисква всякаква информация и финансова, и медицинска. Заседанията и на Експертния и на Обществения съвет са открити. Нека завърша с това, с което започнах – този проект е на сайта на Министерство на здравеопазването. Всички видове проекти на закони, на подзаконови актове, на правилници, винаги в тази 1 година са били публикувани на сайта на Министерство на здравеопазването, за да можем да знаем всички гледни точки. Най-често те след това са били отразявани в крайния вариант, който се е гласувал на ръководството на Министерство на здравеопазването.
Водещ: Защо искате да закриете Националния център по наркомании?
Таня Андреева: Националният център по наркомании се оказа една неработеща структура във вида, в който е. Този център няма да бъде закрит. Той ще мине в структурата на Националния център по опазване на общественото здраве, които се занимават с всичко, свързано с общественото здраве. Като по своята същност остават всички програми, остават консултативните съвети на родители и на дечица, наркозависими. Функцията няма да се промени. Сменя се мястото, от което ще се ръководи този център. Не на последно място, освен че неефективно работи, защото за съжаление, ние нямаме излекувани наркозависими от тези програми, държавата няма излекувани и това вече е в последните няколко години. Но се оказа, че и последните 5 години държавата не е контролирала работата на този център и на всички програми. И сега, когато направихме такава проверка, докладът е качен на сайта на Министерство на здравеопазването. Ще видите там повече от стряскащи констатации и резултати. Този доклад, разбира се, ще бъде връчен и на прокуратурата, защото там има много тежки нарушение. Но пак искам да кажа, това не означава, че няма да има такава структура и тя няма да работи. Ще има, но тя ще бъде под друга шапка и с друга организация на дейността и контрола.
Водещ: Това ли беше единственият начин да се подобри работата на центъра – като се преформулира и се раздели между Изпълнителната агенция „Медицински одит“ и Националния център по обществено здраве и анализи?
Таня Андреева: Изпълнителната агенция „Медицински одит“ ще контролира медицинската дейност, който се извършва във всички програми, които работят с наркозависими – и частни програми, и такива, които са към държавни лечебни заведения. Но работата с наркозависимите, не е въпрос само на метадонови програми, които също не се изпълняват коректно и по закона, а е много по-мултидисциплинарна. Там трябва да се работи с психолози. Там трябва да се следят всички усложнения , които, за съжаление, тези хора имат по отношение на физическото си и психическото си състояние. Така че е необходимо много повече, отколкото две сгради, в които да се провеждат програми, по които само да се раздава метадон на наркозависимите.
Водещ: Коментирахте ли тези свои заключения и намерения със сегашните си колеги в Центъра по наркомании? Защото те се оказа неинформирани за готвената програма.
Таня Андреева: Да, коментирано е. Не зная защо по този начин те поставят въпроса. Когато се направи работна група, която да мисли какво да се случва с тази структура, между другото това беше обсъждано и на Министерски съвет. Сегашният директор на Центъра по наркомании беше информиран, както и колеги психиатри, работещи по тези програми в центъра, и тя не каза „не“. Има протокол на работната група.
Водещ: Какво ще стане със сградата, в която се помещава сега Центърът по наркомании? Има предположения, че тя е апетитна за някои…
Таня Андреева: В тази сграда ще продължи метадоновата програма да функционира. Ако някой друг има някакво друго твърдение, то е най-малко несъстоятелно. Там има метадонова програма, която ще продължи да работи.
Водещ: Благодаря на министъра на здравеопазването – Таня Андреева.

 

Сподели в: