Върни се горе

Интервю с д-р Ваньо Шарков - Нова ТВ „Здравей, България“

 

Водещ: Здравей, България.

Водеща: Заместник-министъра на здравеопазването ни е на гости – д-р Ваньо Шарков. С негова помощ, както и с помощта на Кремена Тодорова, която ще бъде на живо в една от болниците, където експериментално се въвежда така нареченото лечение - влизане в болница чрез пръстов отпечатък. След малко при нея на живо ще го демонстрираме как точно става това. Но Вие, господин Шарков, вече пробвахте ли, регистрирахте ли се, сложихте ли пръста на мястото?

Д-р Ваньо Шарков: Не, не съм го пробвал. Това е, как да кажа, работа на хората, които се занимават с техническата страна на нещата – да се направи първо този пробен период от време, тестването на цялата система в пет или шест болници, след това ще има пилотно в 20 и от октомври вече стартираме във всички лечебни заведения. Целта на това нещо, което правим, е за първи път да дадем правото  пациентът сам да контролира как се разходват средствата, които е внасял в здравноосигурителната система.

Водеща: Как точно с помощта на пръстовия си отпечатък ще контролира, обяснете ни го?

Д-р Ваньо Шарков: Това е разрешение. Пациентът с този уникален идентификационен код, който носи на пръста си, защото вече надявам се стана ясно, че системата дори не може да сваля пръстов отпечатък, а само генерира код, с този код Вие на практика потвърждавате и давате съгласие, потвърждавате, че Ви е извършена някаква медицинска услуга, дейност в това лечебно заведение. На практика това е удостоверение пред НЗОК, тя да плати на лечебното заведение тази дейност.

Водещ: Как удостоверявате, че нещо е извършено? Не го ли даваш този пръст при записване и влизане от болница?

Д-р Ваньо Шарков: При вливане и при излизане от лечебното заведение.

Водещ: И при излизане. Ако нямам ръка, откъде се взима отпечатък?

Д-р Ваньо Шарков: Това е, всякакви възможности за, как да кажа, да не може да се приложи вземането, са разписани и са въведени така наречените изключения.

Водещ: Какво пише?

Д-р Ваньо Шарков: Тогава ползването на личната карта или ползването на друг механизъм, по който удостоверява присъствието на пациента. Същото нещо, което и при децата, защото децата, техният настойник или родител дава съответно своя уникален идентификационен код, с който потвърждава, че е изпълнено лечението.

Водещ: Вярно ли е, че има следната хипотеза – ако пациент откаже си даде отпечатъка, болницата не получава пари от Здравната каса и тя ще му откаже лечение? В същия момент болницата няма право да отказва лечение и става Параграф 22 и не Ви работи идеята.

Д-р Ваньо Шарков: Това е абсолютно същата хипотеза като хипотезата, в която в момента пациентът откаже да даде своята лична карта, когато влиза в лечебното заведение, така че няма някаква кой знае колко голяма разлика. Но от друга страна погледнато, всеки един, който е, да не дава Господ, стане пациент, той получава от своя личен лекар направление за лечение в лечебно заведение, получава амбулаторен лист, с който отива в лечебното заведение и знае, че за да бъде хоспитализиран там е необходимо да ползва своя уникален идентификационен код. Ако той не желае да го направи, тогава има ли наистина нужда от неговото лечение?

Водеща: Д-р Шарков, с Вас продължаваме – аз лично имам много въпроси към Вас. Но първо да видим как ще работи тази система. От днес в пет болници…От октомври казвате във всяка една, така че всеки един от нас, в ролята на пациент, ще трябва да извърши ето това, за което сега ще ни разкаже Кремена. Добро утро.

Водещ: Добро утро.

Репортер: Добро утро. Намираме се в 1-ва АГ болница „Света София”. И Вие казахте, колеги, това е една от петте болници, в които вече е въведена системата за пръстов идентификатор. Засега, както и Вие казахте, системата е само тестова. Но как ще се случва, сега ще разберем – Вие ще ми кажете всъщност аз как да се регистрирам нали така? Аз вече съм си дала на вас ЕГН-то, защото това са лични данни. Първо да обясним на хората всъщност, че първо трябва да си дадем личните данни, тоест лична карта и ЕГН, нещо което аз вече съм направила. Оттук нататък какво следва?

Мъж: Оттук нататък следва процесът по регистрация, като сега ще Ви кажа какво трябва да направите. Създаваме нова регистрация, аз Ви въвеждам данните в системата, след което трябва да се вземе пръстов отпечатък.

Репортер: Тоест аз сега трябва да си поставя показалеца тук, нали така?

Мъж: Точно така, показалеца на дясната ръка.

Репортер: Ето така, поставихме го.

Мъж: Да, сега ще светне. Махнете сега пръста, сложете го сега отново.

Репортер: Същия?

Мъж: Да, същия.

Репортер: Същия сега го поставям отново, да.

Мъж: Пак го поставяте. Отново го махате.

Репортер: Махаме го.

Мъж: И с това регистрацията на показалеца Ви е готова.

Репортер: Тоест аз вече съм готова оттук нататък да вляза в болницата и да ми се направят изследвания, операции и така нататък, нали така?

Мъж: Ами по принцип трябва регистрация на два пръста – тоест трябва да продължим регистрацията и да регистрираме и другия Ви пръст, след което можете да отидете с тази регистрация, в която и да е болница.

Репортер: Тоест оттук нататък вече мога да ползвам болницата. А трябва ли втори път, примерно наложи ми се след една седмица отново да вляза в болница, трябва ли отново да мина през тази процедура?

Мъж: Не, регистрацията не се повтаря, тя е еднократна. Оттам нататък просто отивате, генерира в се „уин” на базата на пръстовия отпечатък и вие удостоверявате с този „уин” че това ще Ви е…

Репортер: А има ли възможност за злоупотреби и пробойни в системата, понеже Вие сте IT специалист и да ни кажете?

Мъж: Ами направена е доста сигурна системата, използват се електронни подписи за всяко изпращане. Този „уин” се криптира, така че доста, почти невъзможно е да бъде направена злоупотреба.

Репортер: Добре, сега отиваме при д-р Григорова, която е всъщност заместник-директора на болницата, която ще ни обясни всъщност какви са ползите за пациентите. Добро утро, д-р Григорова.

Д-р Валентина Григорова, зам.-директор на Първа АГ болница „Света София”: Добро утро.

Репортер: Кажете ни сега, видяхме, че бързо се случват нещата със системата, има ли възможност обаче все пак да се получи така – тук конкретно и от тази болница, всеки ден има стотици пациенти, които идват, изобщо да се получат опашки, да трябва да чакат хората допълнително още, да се изнервят?

Д-р Валентина Григорова: Виждате, че системата работи много бързо. И да виждате някъде да има опашка? Нашата регистратура работи непрекъснато и няма начин да се образуват опашки точно там, където се слагат пръстовите отпечатъци.

Репортер: Как ще се процедира със спешните пациенти и хората, които са например в безсъзнание, или в кома идват тук?

Д-р Валентина Григорова: Ами всеки има пръст, с изключение на тези, които са им отрязани ръцете нали? Така че винаги този пръст може да бъде използван, за да може ние да имаме достъп до досието на този пациент като потребител на медицинска помощ. Това е целта на тази система – да може всеки лекар да види какво потребление на медицинска помощ е имал конкретния пациент. А и самият той да знае какво досега е ползвал от НЗОК.

Репортер: Какво ще се случва с пациентите, които откажат да се регистрират по този начин, да дадат своя пръстов отпечатък и всъщност Вие ще връщате ли пациенти?

Д-р Валентина Григорова: Ние сме болница, която не връща пациенти, защото имаме и спешен портал, така че ние нямаме начин да върнем един пациент.

Репортер: Това означава и че няма да имате пори от Здравната каса?

Д-р Валентина Григорова: След като на пациента му се обясни, че този пръстов отпечатък не касае основната база данни, че той има само еднопосочно значение, тоест никой не може да го ползва, разбирате ли, за нещо друго. Така че пациентът... Аз смятам, че при нормално обяснение, при разбиране, при комуникация с пациентите, няма начин това да бъде отказано.

Репортер: И последно да Ви попитам – има ли възможност, аз след като сега съм се регистрирала, вече имам идентификационен номер, има ли възможност болницата в един момент да използва моите данни и да реши да ми назначи каквито си поиска изследвания, за да вземе пари от това?

Д-р Валентина Григорова: Точно това е целта на този печат – с него ще се види, че Вие не сте ползвали никакви медицински услуги, защото на базата на Вашия отпечатък ние ще генерираме това, което правим.

Репортер: Аз как мога да проверя дали Вие не сте…

Д-р Валентина Григорова: Вие ще може да проверите, всеки ще има достъп до своето досие, така че винаги може да провери в конкретния случай какъв потребител на медицински услуги е бил. И въобще през цялото време този здравноосигурен пациент може да получава сведение като потребител на медицински услуги.

Репортер: Благодаря Ви. Това, което е важно да уточним, че засега системата работи само тестово и ще започне всъщност да работи официално от 1 октомври тази година. Колеги, към Вас.

Водещ: Благодарим. Ние още въпроси имаме и към д-р Шарков. Тук разсъждавахме дали може с кутре или ако някой иска и със среден пръст да се регистрира, дали това може да го направи – въпрос на избор ли е и системата ще разпознава ли средния пръст също като възможност да се лекуваш?

Д-р Ваньо Шарков: Това е пръст, системата ще го…

Водещ: А не е отношение към системата, не е отношение към реформата.

Д-р Ваньо Шарков: …независимо как го наричаме. Всъщност Вие може би си отключвате, който си отключва телефона или лаптопа със средния си пръст, може да ползва и средния пръст, но това е, как да кажа, въпрос на личен избор.

Водеща: Да кажем, сравнително рядко явление ще да бъде. Но…

Водещ: Технически обезпечено.

Водеща: …но е помислено и за това. Къде по света прилагат тази система и в кой свят всъщност?

Д-р Ваньо Шарков: В модерния свят се прилага тази система – в доста страни например от ЕС. Във Франция има лечебни заведения, в които не само при постъпване и при изписване от лечебното заведение, а при всяко получаване на лекарството, както си говорихме – сутрин, обед и вечер, го удостоверява пациентът и гарантира, че той наистина е получил този медикамент. А не е….

Водещ: Сутрин, обед и вечер си слага пръста за всяка таблетка?

Д-р Ваньо Шарков: Да, да. За да гарантира, че наистина това лечение, което е необходимо или което му е предписано, той е получил лекарствата и при всяко получаване на тези лекарства той го гарантира с този уникален код.

Водеща: Следната хипотеза, понеже бяхме в АГ болница – например родила съм в „Майчин дом”, но след два месеца, сложила съм пръста, регистрирала съм се, имам го, в системата съм, след два месеца ми се налага отново, но отивам в „Тина Киркова”. В „Тина Киркова” ще могат ли чрез пръстовия ми отпечатък…

Водещ: За преглед, не пак да роди.

Водеща: Да, няма да е възможно.

Водещ: За преглед.

Водеща: Хубаво, че го уточни. Но така или иначе отивам, ще могат ли в „Тина Киркова” да проверят всичко, което техните колеги в „Майчин дом” са извършили като манипулации с мен?

Д-р Ваньо Шарков: Абсолютно.

Водещ: Като лекарства, като лечение, история, архив.

Д-р Ваньо Шарков: Абсолютно. Защото този уникален код, който Вие генерирате при първото си посещение в лечебно заведение, което и да е то на територията на страната, той се съхранява в базата данни на НЗОК и всяко едно лечебно заведение има достъп съответно през този уникален код, до архива, който се намира в НЗОК.

Водещ: Ще трябва ли да гледат лекарите, например лекували са, аз друг пример давам, пневмония с някакъв антибиотик и скоро след това се налага лечение в друга болница, пак с антибиотик. При добросъвестен подход и употреба на системата и максималните й опции, ще могат ли да видят какво е лекарството, да не го повторят да речем, ако не би следвало според практиката, ще могат ли да съобразяват качеството на лечение спрямо архив, до който има лесен, бърз оперативен достъп?

Д-р Ваньо Шарков: Всъщност примерът, който давате, не е толкова, примерът с антибиотика, защото е въпрос на антибиограма, която трябва да бъде направена, за да се види към кой антибиотик има резистентност. Но по принцип…

Водещ: Добре – за алергии?

Д-р Ваньо Шарков: Не само за алергии, по принцип всяко лечение, което е провеждано до момента, особено при пациенти с хронични заболявания, което е отразено в досието на този пациент, ние може да имаме достъп до него в момента, в който, разбира се, това е само една от стъпките, които правим в момента – нататък имаме изграждането на електронното досие, електронната рецепта, всичко това е част от системата на електронното здравеопазване. Тоест ние не завършваме всичко това…

Водещ: Как точно ще стане? Баба Пена от село Горно нанадолнище, където няма лекар, където тя ходи в близкия град, където няма мобилен телефон, не е чувала, че има електронно досие и приложение?

Д-р Ваньо Шарков: Някой човек, някой колега или личен лекар на баба Пена. Така или иначе това, приемаме, че е пенсионер, който се осигурява здравно от държавата, тоест държавата плаща нейните здравноосигурителни вноски и тя има така или иначе някой, който е нейн личен лекар. Този личен лекар има съответното досие на този пациент, има информацията, която е вътре. Цялата тази информация, всяко нейно посещение при този личен лекар, в амбулаторния лист, който се попълва от нейния личен лекар, е в НЗОК.

Водещ: Но това тепърва, от мен последен въпрос, това тепърва ще се трупа като информация – няма да са задължени личните лекари да смъкват и да пълнят информация от…

Д-р Ваньо Шарков: Не, тази информация ще се пълни от страна на касата. Не можем да задължим личния лекар тепърва да почне да преглежда абсолютно всички досиета и да попълва тази информация, защото това ще бъде загуба на времето, в което той ще /…/ от своя пациент.

Водеща: Архивът започва да работи от момента на регистрацията с пръст?

Д-р Ваньо Шарков: Не, архивът, който има до момента, ще бъде нанесен в електронното досие и ще бъде допълван при всяко едно посещение при личния лекар или в лечебно заведение за болнична помощ.

Водеща: Само, последен въпрос от мен наистина – наистина ли ще можем чрез приложение например на мобилния си телефон, аз да получавам в реално време кога касата е изплатила за мен нещо на съответната болница, било то, след като вече е извършено лечението.

Д-р Ваньо Шарков: Това е всъщност едно от всъщност две ползи има от това мобилно приложение от октомври или от края на годината. Първата полза – в момента, в който вие напуснете лечебното заведение за болнична помощ, получавате абсолютна информация за това колко касата е платила и за какво точно е платила по време на Вашето лечение. Втората полза, която имате, ако някой недобросъвестен човек се опита да източи касата от Ваше име, тоест да извърши манипулация, ще получите информация, че някой плаща за Ваше лечение, което Вие не сте провели.

Водещ: Добре. А как се казва това приложение?

Д-р Ваньо Шарков: Е не знам сега как точно ще се казва. Точното му наименование...

Водещ: Ще може да се изтегли с апликация?

Д-р Ваньо Шарков: Абсолютно.

Водещ: Добре, успех на системата.

Водеща: Добре, благодарим Ви. Зам.-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков. От октомври всичко това, за което си говорим, започва да засяга всеки един от нас, а не само пациентите в тези пет болници.

Д-р Ваньо Шарков: Точно така. От октомври започваме да имаме полза от това нещо, а не да се засягаме от него.

Сподели в: