Върни се горе

Интервю с д-р Петър Москов - Дарик радио „Седмицата“

 

Водещ: Министърът на здравеопазването Петър Москов в студиото на „Седмицата”. Добро утро.

Петър Москов: Добро утро на Вас и на Вашите слушатели.

Водещ: Какъв е отговорът Ви на протеста на лекарите тази седмица?

Петър Москов: Отговорът ми е такъв, какъвто е бил и в последните месеци или близо година и половина. Вратата ми, кабинетът ми, аз съм отворен за диалог за всяко едно конкретно предложение, което има, дали от Лекарския съюз, дали от професионалния, дари от пациентски среди, всяко разглеждане и навсякъде, където има разум, смисъл, убедителни аргументи, то е приемано. Така се случи и с исканията на личните лекари. Частта от тях, които гарантираха и даваха възможност наистина за по-добра възможност на личните лекари да контролират състоянието на пациентите си, да ги изследват, бяха приети и вече са част от протоколите на Касата.

Водещ: А защо протестите продължават, според Вас? Кое не приемат, а настояват?

Петър Москов: Не мога да кажа. Знаете ли…

Водещ: Какъв е спорът, г-н Москов?

Петър Москов: Хайде аз да Ви попитам Вас, г-н Вълчев, всъщност, според Вас, каква е причината да има протести?

Водещ: Единият спор е за т. нар. пръстова идентификация.

Петър Москов: Т. е., това ли е, според Вас, причината за протестите?

Водещ: Това означава форми на контрол, нови форми на контрол.

Петър Москов: Т. е., протести, ако въобще можем да говорим за протести, са свързани с това, системата да няма форма на контрол.

Водещ: Например, личните лекари казвали, че един преглед трябвало да трае, вярно ли е, че оттук нататък ще се следи, дали един преглед трае 15 минути? И, ако има пръстов контрол, влизане и излизане щяло да се проследи. А те казват – може би няма да се наложи да стои 15 минути.

Петър Москов: Първо, нека наистина ясно да напомним на Вашите зрители, че…

Водещ: Слушатели. Но – вярно, че в интернет и зрители.

Петър Москов: Извинявайте, че Сдружението на личните лекари взе своето решение след двудневни, наистина интензивни контакти и преговори. Взе своето решение и мисля, че от началото на тази седмица прекратиха ефективните си протести, защото там има диалог. Аз още веднъж да изразя, ако трябва, извинението си от името на цялата преговорна група по Националния рамков договор, че техните мнения не са били взети предвид още в началото на преговорния процес. Но там има официално решение за начина, по който се възобновява диалогът, за конкретните неща, с които заедно работим. Например, това, за което имаме разбирателство, заедно със Сдружението на личните лекари е, че заедно ще изработваме в следващите месеци ясни, прецизни и даващи абсолютно обективна преценка правила за контрол и качество на работата, която да отсее добрите, смислените от тези, които, да кажем, не вършат толкова добре работата си. Което в медицинската наука, защото медицината е наука на доказателствата, не е „останах с впечатлението, че…”, има ясни параметри, на базата на това добре ли е лекуван един пациент, предприети ли са всички действия за опазване на неговото здраве или за излекуването му, или не. И, когато това става заедно със специалистите и професионалистите, той има подадена ръка от двете страни – от държавата и от съсловието, нещата вървят напред. Нека само да Ви върна, за да приключим този въпрос, защото, някак си, и други Ваши колеги питаха – а бе, Вие защо си мислите, че има някакви протести и те всички казват: Заради електронната идентификация. Вие сте юрист и вероятно по-голяма част от слушателите ни са хора, несвързани с медицинската професия. Може ли да ми обясните, ако за момент влезете в положени тона лекаря, нека да го направят и Вашите слушатели, какво точно Ви притеснява в това, че пациентът и Касата, която плаща от неговото име въвежда такава система за контрол? Какво се променя?

Водещ: Нищо не ме притеснява.

Петър Москов: Нали? И аз така мисля.

Водещ: Искам да Ви кажа, мен какво обаче ми изглежда нелогично.

Петър Москов: Т. е., единственият вариант, в който бихте могли да имате някакво притеснение е, ако досегашната Ви работа, при липса на всякакви контролни механизми, било електронни, било други, да кажем количеството пациенти или вида пациенти, които сте отчитали, не съвпада с реалната. Това е единствената причина Вие да имате проблем с въвеждането на подобен механизъм.

Водещ: Това, което не е ясно е защо България не направи наведнъж решението за електронна идентификация на своите граждани? Защо не реши, дали това ще е чип в личната карта или международните паспорти и да се направи един разход, и оттук нататък да се идентифицираш така? Или напротив, да каже…, Вие сигурно ще кажете: „Ама, лични карти, паспорти, може да го дадеш на баба, леля, тя да отиде, да се отчетеш така. По-добре с пръст”. Ако ще е с пръста, тогава да се каже, че навсякъде, всеки ще може да се идентифицира. Като, ето например на този айфон си слагаш пръста и се идентифицираш и той се отключва. Тогава България трябва…

Петър Москов: Интересно, защо Асоциацията на софтуеристите не протестира срещу това, например.

Водещ: Пита се, защо България не вземе общо решение?

Петър Москов: Само да въведем малко яснота за Вашите слушатели. Общо решение има, то е разписано в закона и то говори за национален идентификатор и за секторен идентификатор, които са различни неща. И не е преповтаряне, и не е различни харчения.

Водещ: Защо трябва да има различни сектори идентификатори?

Петър Москов: Защото има идентификатори, които са свързани с НАП, има секторен идентификатор в здравеопазването, има други секторни идентификатори. Защото всяка сфера има своята специфика, което наистина не пречи на по-късен етап, когато наистина имаме готовност с вида избрана технология и всичко останало, разбира се това се надгражда с една обща национална система за единен национален, както Вие казвате, идентификатор.

Водещ: Е, това е всъщност логичната критика към правителството, че не вземете общо решение.

Петър Москов: Това не може да бъде критика, защото, пак казвам, правителството изпълнява закона, който казва, че има национален идентификатор. Когато се избере съответната технология и начинът, по който се случва това, това ще се случи. И секторни идентификатори, и всеки един сектор е длъжен да ги въвежда. Апропо, в сектора на здравеопазването това е задължение на Касата от 2004 г.

Водещ: Чета Ви: Иван Атанасов от нашия „Фейсбук”. Обявихме      , че Вие ще идвате и той пита, добронамерено изглежда, човекът наистина иска да разбере: В началото на мандата си д-р Москов обяви, че електронната здравна карта ще бъде въведена до края на 2015-а. Какви са причините това да не се случи? Какъв е новият срок на въвеждане? Няма ли системата, работеща с пръстов идентификатор да дублира системата, работеща с електронни здравни карти? Как двете системи ще си взаимодействат и за кои услуги ще се ползва едната, и за кои другата? Не е ли възможно да се постигне същото ниво на контрол, ползвайки здравната електронна карта?

Петър Москов: Да. Ако влизаме в тази тема и някак си, си изяснихме, че…, и за Вас, и за мен, всъщност, ако има някакви протести, те са свързани с това, че някои хора не желаят да има контрол върху начина, по който се изразходва публичният ресурс…

Водещ: А всъщност се прави така… и въпросите, които аз Ви задавам, започваш да атакуваш метода, който се въвежда, но всъщност крайната цел е да отложиш въвеждането на контрола?

Петър Москов: Да, всичко е така. Да не забравяме, че… Вижте, хайде ще се върнем на това, но да кажа, за година и половина всъщност, в сектора на здравеопазването може да се каже, че затворихме един цял период. Период, свързан с връщане на параметрите на финансова стабилност в системата и на промяна на структурата, такава, че да отговаря на всяка една европейска структура на здравеопазването. Не забравяйте, че ние, идвайки – 2014 г., заварихме фалирала Здравноосигурителна каса, фалирала. Т. е., приходите бяха много под разходите. Сега, в момента, приходната част е стабилизирана, вследствие на мерките на законодателя и на институциите. Близо 200 000 души се върнаха в здравноосигурителната система и плащат здравни вноски в момента. А държавата, забележете, през закон, уредено задължение, всяка година увеличава своето участие в здравноосигурителната система.

Водещ: Така. Електронната здравна карта остава ли, ще бъде ли въвеждана?

Петър Москов: Разбира се. В някакъв етап…

Водещ: „Труд” пита – какво ще стане с купените от болниците четци за лични карти? Това е друг мето за отчитане.

Петър Москов: Нека да кажа. Ние заварихме такава една система, разработена от Касата, от предишното управление, за четци за лични карти.

Водещ: Там проблемът какъв е? Даваш личната карта на някого и той…, или някой разправяше, че минавали копия на лични карти през тези четци?

Петър Москов: Не мога да кажа, че това не е имало във времето някакъв тип дисциплинираш ефект. Ами, да, когато контролни институции на министерството или на полицията са имали досег до такива лечебни заведения, намираха по едно чекмедже лични карти, или техните копия и т. н. Сега, това е решение, което Касата е взела навремето, в опит, наистина да въведе някакъв порядък.

Водещ: То, според Вас, е неработещо?

Петър Москов: Ами, не мога да кажа, че е изцяло неработещо, но при всички положения не постига тези механизми на контрол. А нека да кажа защо е нужен, защо е нужен спешно в този сектор на здравеопазването, идентификатор, електронен, Вашият електронен код. Защото тук не говорим, отново казвам, за пръстови отпечатъци. Тук говорим, хайде така да го кажем, за ПИН-код, който Вие носите със себе си, нито го помните, нито го пишете някъде. Това не е снемане на отпечатък. Това е код, който се генерира на Вашето име, свързва се с ЕГН-то Ви. Той бронира и защитава Вашите лични данни.

Водещ: Но той се отключва с пръста, нали?

Петър Москов: Да. Но това не означава сканиране на пръста Ви, пазене на лични данни…

Водещ: Това е нещо различно от по границите, американците, примерно, където вземат?

Петър Москов: О, разбира се. Тук не говорим за база данни.

Водещ: Честно да Ви кажа, аз не го разбирам, каква е разликата, но…

Петър Москов: Не, не. Едното е ясно – какво прави полицията. Там събира база  данни с пръстови отпечатъци, както сме го гледали по филмите. Не, нищо общо с това. Значи, системата е такава, Вие ще видите още следващата седмица, защото тя е практически изработена вече. Вече софтуеристите и Касата ще я показват, ще правят своята рекламна кампания и т. н., в смисъл информационна кампания. Това е свързано с отделни точки от Вашия пръст, които генерират Ваш уникален код. От този код, обратно да се възпроизведе Вашият отпечатък е невъзможно и никой не го търси. Т. е., ние не събираме база данни с пръстови отпечатъци, а просто искаме да сме сигурни, че Вие, като здравно осигурен, потвърждавате и разрешавате Вашата здравноосигурителна каса с присъствието си да плати Ваши…

Водещ: Я обяснете технологията. Сега, аз къде трябва да отида, за да ми вземат този…?

Петър Москов: Не, Вие няма да ходите никъде. Там, където е Вашата нужда, в случая в болницата, Касата ще въведе свои фронт-офиси, заедно с хората, които са правили…

Водещ: Когато отиваш за пръв път?

Петър Москов: Разбира се. Това ще премине през процес…

Водещ: Ако тази година не се разболея, няма да се налага да ходя, за да ме отчетат някъде?

Петър Москов: Разбира се. Трябва да повикате човек от ІТ-дирекцията на Касата, който да Ви разкаже подробностите за това. Но Касата ще направи, заедно със спечелилата фирма, свои фронт-офиси, не само в медицински заведения и т. н., за да може да улесни максимално процеса на Вашата регистрация в системата.

Водещ: До кога трябва да се регистрират всички здравноосигурени в системата?

Петър Москов: Това, няма нито насилствен, нито друг срок. При досег със системата, в болниците, Вие ще можете, при всички създадени удобства за Вас, това да се случи.

Водещ: Пита се, ако след три години се разболее човек, тогава отива за пръв път му се налага, и тогава ще се вземе този код?

Петър Москов: Ако до тогова не е отделил 3 минути от живота си за това. Наистина казвам, Касата ще направи…

Водещ: Е, аз затова Ви питам. До кога трябва да се отделят тези 3 минути?

Петър Москов: Касата ще направи нужното, да може това да бъде процес, лесен за Вас, не свързан с това, някъде да ходите, да попълвате документи или да правите нещо. Целият този процес, изчисляваха го специалистите, аз от софтуер много не разбирам, трае около 3 месеца.

Водещ: То сега, логично е, нали трябва да ходиш на задължителни профилактични прегледи, т. е., излиза, че ти трябва да отидеш до… Ама то пък ходиш при личния лекар. Значи, трябва да се стигне до болница да ходиш. При личните лекари няма да има?

Петър Москов: Да. Или активно, през фронт-офисите на Касата Вие да се регистрирате просто в тази система. Защото, вижте, другото красиво, което има, като резултат от софтуерното решение, което е спечелило е, че на сайта на Касата и на сайта на министерството Вие ще имате възможност да изтеглите в същия този айфон, който ми показвате, безплатно приложение, което ще Ви уведомява всеки път, когато на Ваше име е извършено здравноосигурително плащане. Аз мисля, че няма лошо в това, всяко едно здравноосигурено лице да бъде, един вид, потенциален контрольор на собствените си пари в…

Водещ: А ще се събира ли информация, колко пъти съм ходил? Дето се вика, за моя си информация, да се сетя –кога си ходих на еди какъв си лекар.

Петър Москов: Естествено. Аз затова казвам, че нуждата от това, да има електронна идентификация, която по безусловен начин да потвърждава Вашето присъствие при лекуващия Ви екип, то е първата стъпка и отключва нещата, които до края на годината вече са готови на обществена поръчка по Програма „Добро управление в здравеопазването”, а именно…

Водещ: Ще имам ли достъп до своето електронно здравно състояние в исторически план?

Петър Москов:  Да, разбира се, Вие ще имате достъп и Вашият лекар, който Ви лекува, по същия начин.

Водещ: А как ще се гарантира, че някой друг няма да има?

Петър Москов: Именно през тази уникална идентификация, която представлява, наистина, много висока система за сигурност. А нека да кажа, стъпките са следните: За да имате електронна рецепта, електронно направление и пълноценно електронно здравно досие, което мисля, че би било достижение, първо като бумащина, това нещо…

Водещ: Това, дето казвахте, че от април щеше да става, ама не стана.

Петър Москов: Да. Не стана, защото има определени срокове. Сега ще стане не от април, а до края на годината. И пак Ви казвам, това не е по причина нежелание, а е по причина нуждата от това, определени срокове в закона, обжалване на едно, второ или трето да отминат, за да може всичко да е чисто. Когато въвеждаш механизми за контрол, съпротивата срещу това не винаги е директна, не винаги е свързана с това, да се каже „Ние не искаме контрол”. Разказът е друг. Разказът е по-приличен – „Ние не искаме натоварване”, „Ние не искаме нещо друго”. В крайна сметка, става за контрол. Но още веднъж да обясня. За да има електронна рецепта, електронно направление, електронен здравен запис, електронно досие, трябва да има първоначалното нещо, трябва да има Вашия ключ към системата – електронният ви идентификатор. Това отключва възможността да се ползват другите възможности на цялата система на електронното здравеопазване.

Водещ: И все пак, не дадохте ясен отговор на въпроса – защо не се прави това наведнъж с другата идентификация? Вие давате отговор - „Ами, то така било в закона”. Сега, Вие управлявате страната, заедно с колегите Ви. Много логично звучи всичко да стане наведнъж.

Петър Москов: Нямам никакви притеснения, от гледна точка на текстовете в закона. В един момент, в който цялата държава е готова, избрано е технологично решение и се тръгне на това нещо, това е усилие, което обаче в разумните…

Водещ: Вие се притеснявате, че това ще бъде дълга работа.

Петър Москов: Аз не се притеснявам, аз знам, че за да може…

Водещ: Че ще отнеме години.

Петър Москов: …за да може възможностите, с които е готово министерството и правителството, в сферата на здравеопазването да бъдат наложени още тази година, трябва бързо, ефективно и, забележете, евтино, без пари за хората, решение. Има много различни решения, в които можем да Ви накараме да си купувате карта, с много чипове, един чип, три чипа, или каквото там измислят софтуеристите. В случая…

Водещ: Тя звучеше хубаво идеята с личната карта, звучеше хубаво.

Петър Москов: Така, това отново струва някакви пари, нали така? В този случай Вие не вадите нито една стотинка от джоба си, а разпространението на тази система е едномоментно. В момента, в който Вие имате досег със системата на здравеопазване. Каквито и да било карти, с чипове, без чипове и т. н., е нещо, което ще дойде в някакъв етап и в България, като единно национално решение.

Водещ: В. „Сега” пък пише, че Здравната каса…

Петър Москов: Само да кажа…

Водещ: …купувала хартиени здравни книжки за 1, 5 милион лв. Като се въвеждат тези, електронни, защо пък се купуват хартиени, нали, е така подтекстът на статията?

Петър Москов: Защото системата…, нека да обясня, защото системата започва да навлиза от болниците, надолу, в различните етапи от системата. Тази година тя ще бъде въведена в болничното здравеопазване.

Водещ: Значи, за да влезеш в болница, трябва да минеш първо на входа или там, където ще направят офис и да дадеш отпечатък, който става ясно, че ще е код, а не възпроизводим, така.

Петър Москов: Горе-долу е така. И това е процедура, която ще отнема 3 минути.

Водещ: За личен лекар, това ще важи от следващата година, от януари месец.

Петър Москов: Да. Няма да е от януари, сигурно от април, от следващия договорен период.

Водещ: Така. Всички места, където ти ще имаш досег с лекар или в един момент и с аптека…

Петър Москов: В един момент, на всички места, където имаш достъп със сферата на здравеопазването, ти ще имаш…

Водещ: Ще има апаратче, на което ще си слагаш пръста.

Петър Москов: …ще имаш възможността да потвърдиш на Касата си, че ти желаеш тези пари, от твое име, да бъдат изхарчени.

Водещ: А за аптеките кога ще влезе в действие?

Петър Москов: Следващата година.

Водещ: Също от април?

Петър Москов: Да. Такова е решението на Касата, от гледна точка на технологичните и логистичните възможности. Там така са преценили, че могат да (…) системата.

Водещ: Ако на национално ниво се вземе решени за друг тип електронна идентификация…

Петър Москов: Едното не пречи на другото по никакъв начин.

Водещ: Вашата система ще си остане при всяко положение, няма да се хвърлят тези четци?

Петър Москов: Да, да. Вижте, системата, първо, е сигурна, от гледна точна на сигурността на информацията. Второ, е най-евтиното възможно решение, с което нито един гражданин, здравноосигурен не дава нито една стотинка от джоба си. И трето, е с много бърза възможност за въвеждане. В много по-организирани и добре уредени държави от нашата, система с различни видове карти, пак казвам – с чип или без чип, насищането на хората, за да бъдат носители на тази възможност, електронна, е траяло между две и три години. Това е доста дълъг период от време, съгласете се.

Водещ: Така. Ще има ли промяна на модела, така че за доболничната помощ да отиват повече пари? В България били 7 процента от общия бюджет за здраве, в другите европейски страни било 25 на сто? Това изглежда по-глобален…

Петър Москов: Какво цитирате, г-н Вълчев?

Водещ: Цитирам изследване, последен доклад на Световната банка.

Петър Москов: Хайде още веднъж да кажем. Това е последният доклад на Световната банка, който касае периода между 2007-а и 2013-а г. И нека да кажем, че това е добра база, за да знаем откъде тръгваме. Но не е снимка на сегашното състояние.

Водещ: Това вече е променено, така ли?

Петър Москов: Ами, в последната година и половина, всъщност заедно с този договорен период до април, нека да бъде конкретно, т. е., за две години, това правителство и тази Каса всъщност увеличи финансирането на доболничната система. Т. е., личните лекари, специалистите в доболничната помощ и изследванията от доболничната помощ, с повече от 56 милиона лв.,  което е близо 13 процента увеличение на относителния дял на доболничната помощ, в сравнение с останалите пера на Касата, съответно лекарствата и болничната помощ.

Водещ: Това какво означава, че вече в България около 20 на сто отиват…

Петър Москов: Това означава, че записаната в националните стратегически документи цел за по-добро финансиране, развиване и възможности на системата за доболнична помощ вече е в ход, с течение на първата година и половина от нашето управление. Пак казвам, 56 милиона повече влизат за две години, в рамките на тази система.

Водещ:  Искате да кажете, че в България моделът вече е като европейския, една пета, една четвърт от парите отиват за доболнична помощ?

Петър Москов: Не, искам да кажа, че е направена добра стъпка в това отношение. Следващата година това увеличение на ресурса в доболничната помощ отново ще продължи.

Водещ: Лимити за направления вече няма да има или ще има? Щяло да има нещо, на равнище Районна каса?

Петър Москов: Чуйте, когато една система има лимит на приходите си, тя винаги има и лимит на разходите си. Но през тази година, на базата на решението на Касата от преди една седмица, всъщност повече от 640 хиляди бройки направления, които личният Ви лекар може да Ви даде за остри състояния, за да отидете при специалист, което беше и ще продължава да бъде проблем за хората, са повече, отколкото миналата година. Това със сигурност не е достатъчно, но ще даде наистина нова възможност и ново качество.

Водещ: И какво става, ако пак му свършат, нищо че са повече?

Петър Москов: Нека да кажа още нещо. Към тези направления, с които личният Ви лекар може да Ви изпрати на специалист, когато имате нужда от това и което някак си до този момент беше като че ли лимитиращата възможност здравноосигуреното лице да ползва своите права, а не да плаща за прегледи, когато има нужда, защото имало лимит, към това има близо 5 милиона броя нови изследвания повече, отколкото миналата година. Защото, когато Ви изпратят при специалиста…

Водещ: Той ще те прати в лабораторията да ти вземат кръв, урина.

Петър Москов: …съответно той не просто Ви преглежда, но трябва образно изследване, лабораторно изследване, хормонално изследване, изследване на туморен маркер, недай Боже, или каквото там е нужно. Т. е., това са брой изследвания и брой възможности за прегледи при специалист повече, в сравнение с миналата година. Ако някой иска това да не се случва, аз не бих могъл да го разбера. А иначе, нека да кажем какво е това, което Вие питате. Всъщност, едно от решенията на Касата, то е свързано с това, че личният Ви лекар, той има своите регулативни стандарти. Т. е., на него, на базата на историческия принцип, какво количество пациенти са се обърнали към него и какво количество пациенти са имали нужда от направление, той получава определен брой направления за месеца. До този момент, когато му свършат тези направления, той беше санкциониран, ако издава над този стандарт.

Водещ: Е, сега ще бъде ли?

Петър Москов: Сега  Касата прави нещо друго. На ниво Районна здравноосигурителна каса, примерно в цяла София, да го кажем на хората…

Водещ: Да могат да си прехвърлят лекарите…

Петър Москов: Не те да си прехвърлят, а Касата, активно, и заедно с личните лекари, работихме върху алгоритъма, по който те информират Касата за наличността си на направления, Касата им връща показателите, на ниво Районна каса, т. е., всичките направления, които до този момент, да кажем, ако…

Водещ:  Един лекар ги издаде всичките, а друг не.

Петър Москов: Един лекар ги издаде, пък другия няма, те първо отиват при хората, които имат нужда, второ лекарите биват санкционирани неправилно за това.

Водещ: А сега вече няма да има санкции?

Петър Москов: Няма да има санкции докато общото количество направления на територията на София не са изчерпани. Нека да кажа само още нещо. Това, за което говоря, за новото финансиране и като количество, и като обем финанси, и като брой и видове изследвания и направления, новите клинични пътеки за продължително лечение в болничната помощ, гаранцията за финансиране на цялата свръхмодерна апаратура за лъчелечение и радиохирургия, това са ново количество пари и те бяха възможни,  да бъдат вкарани в системата и използвани ефективно за лечението на българските граждани, съответно и за заплащане на техните лекари, именно заради усилията на държавата и на Касата в последната година, по запушване на дупките и по насочване на парите, от гледна точка на ефективност и на резултат. Т. е., тези пари не идват от въздуха или не са взети от журналистите, или от учителите, а са пари, които до сега са били в системата, но са били изразходвани по крайно неефективен начин.

Водещ: Болниците. Здравната каса вече ще може да избира с кои клиники и отделения да сключва договор в градовете, в които има повече медицински услуги. Такива са София, Пловдив, Пазарджик се оказва такъв град. И къде са притесненията? Дали ще бъдат предпочитани държавните болници пред общинските и частните? Защото, според частните и общинските, ще бъде ограничено лечението в тях, за сметка на многопрофилните и университетските държавни болници, чийто собственик е държавата, а принципал е Здравното министерство, което определя правилата, по които се работи.

Петър Москов: Аз само да Ви попитам, Вие, отново на какво се позовавате, като питате това?

Водещ: На това, което казват от техните асоциации.

Петър Москов: От асоциациите. Значи, първо, като говорим за частни болници, аз не разделям болниците и никога не съм ги разделял, въобще здравеопазването, на частно, държавно или общинско, а на такова, което работи почтено, при правила и с добър резултат и на такова, което е по-скоро ориентирано към някакъв бизнес-план и няма никаква относителна добавена стойност, неговото съществуване или не, към здравето на българските граждани, а единствено и само към разходната част на Касата. Така. Методиката за избор на Касата, която беше задължение, мое, спрямо закона, тя вече един месец е нормативен документ. И там, като я насложите върху, да кажем тези места, за които Вие говорите, там, на първо място, болница, която трябва да сключи договор с Касата, от това рамкиране, да кажем на 20 болници, в които има определена специалност, за която има по ясни правила излишък в съответната болница, например в Пловдив за две или три от тези позиции излязоха частни болници. Добре работещи, едната гастроентерологична, другата …, ще забравя да кажа за какво. Т. е., няма субективизъм. Някой да разглежда вида собственост като причина да бъде толериран или пренебрегван, това е глупаво и никога не съм го мислил.

Водещ: А големината има ли значение? Защото това е другото твърдение, че големите болници имат по-голям шанс, според критериите във Вашата наредба, да си запазят договорите от по-малки, специализирани. Например, малка хирургична, малка гинекологична…

Петър Москов: Не. Хайде да обясня, защото наистина може би на тези неща трябва да бъдат размагьосвани. Първо, като говорим за общинските болници, ние имахме многократни срещи, като едната беше няколко часа и навлязохме в ниво на дълбока експертиза, до последното болнично легло и т. н. със Сдружението на общините и техния Медицински борд. Там всичко, до последната дума, беше изговорено и нямаше общинска болница, която да е останала с притеснение за това. Съвсем отделен е въпросът, дали отделни сдружения, отделни асоциации, говорят от собствено име или от името на други структури, които не е задължително да изразяват интереса на общинските болници. Но това го оставете. Нека да кажем така – методиката, за да обясним на Вашите слушатели, колко е несъстоятелно това, което някой е казал, методиката за определяне на избор, с кого Касата да сключи договор, в условията на излишък, т. е., с кого да не сключи, има две отделни скорове, две отделни цифрови изражения. Накрая болницата събира определен брой точки и така всички болници от дадена област се рамкират, от 60 точки до 0 точки. Едната е свързана с общата характеристика на болницата – имате ли такива, такива и такива звена, които могат да посрещнат усложненията на Вашето  конкретно състояние, свързано с хирургия или…

Водещ: Ти влизаш, нещо дребно хирургично, ама ти трябва друго.

Петър Москов: Да. Това, мисля си, че е важно, нали така? Ако се получи усложнение в хода на заболяването, от гледна точка на сърцето Ви, на главата Ви или на нещо друго, в рамките на същото лечебно заведение, Вие да можете да получите компетентна помощ. Но това касае само многопрофилните болници. Когато имате специализирани болници, такива по определена специалност, там има отделен скор за оценка и той е свързан само с параметрите и KPI, KPI на български ще рече ключови индикатори за представяне, т. е., какви показатели са достигнали, какво е количеството излекувани болни, какво са получили пациентите в тази болница, специално само за съответната специалност, било гастроентерология, било ортопедия, било очни болести. Т. е., нормативно основание за това притеснение няма.

Водещ: Според Националната здравна карта, която действа от 10 дни, се отчитали излишни около 2 500 болнични легла, въз основа на здравнодемографската структура по регионите? При прилагане на коефициент от 4.9 легла за активно лечение на 1 000 души, болничните легла в страната са 35 000, към момента са 38 …, 35 800 са иначе. Излишните легла са основно терапевтични и хирургични, пък не стигат педиатрични. Как сега ще се нагласи системата? Какво ще стане с излишните?

Петър Москов: Смисълът на Здравната карта и това наистина беше сериозно усилие, да не забравяме, че това е усилие, което България е поела като ангажимент при влизането си в Европейския съюз да направи. Сега, миналата седмица имах среща с моя румънски колега, министърът на здравеопазването на Румъния, на които им предстои да минат през това предизвикателство, изработването на румънската здравна карта. Смисълът не е… и вярвайте ми, никога не бих се интересувал от това, дали конкретно леглата, които са диагностицирани като излишни, са 2 000 или 2 500, или 3 100. Тук е въпросът – политиката на държавата, решенията на Касата, цялостното развитие на системата на здравеопазване, което е една от основните структури,  която трябва да даде решение и за здравнодемографските ни показатели, които са кошмарни, е да приведе системата, съобразно нуждите на пациентите и възможностите за развитие, и нуждите от развитие на регионално и на национално ниво. Това е направено. Националната здравна карта е изследване и анализ на движението на всеки един от нас, за нуждите му към системата на здравеопазване в последните 3 години. Всяко Ваше ходене на лекар в доболничната помощ, болницата, на Вашите деца, на Вашите близки е изследвано, разписано, отчетено.

Водещ: Какво ще стане с тези 2 500 легла? Те трябва да се превърнат в такива за долекуване, където пък трябвало…

Петър Москов: В легла за продължително лечение, разбира се.

Водещ: …близо 7 000, а те били много по-малко. Обаче, издръжката на долекуването ще е по-евтина от издръжката за хирургично легло. И там ще има съпротива.

Петър Москов: Да, че ще има съпротива, ще има.

Водещ: Ще има съпротива. Тази болница взема повече пари за хирургично легло.

Петър Москов: Но всъщност това, което Вие питате, дали министерството и правителството ще отстои правилото, че парите на Касата са за финансиране на лечение, а не за финансиране на болнична структура. Твърдя, че парите на Касата са за Вашето лечение. И, ако нуждите от Вашето лечение, за хирургия, са презадоволени спрямо всякакви европейски коефициенти, а има нужда от легла за продължително лечение, то структурата ще се пригоди към нуждите на пациентите. А не нуждите на пациентите и финансирането трябва да се пригажда към структура, изградена на база бизнес-план. Отново казвам, парите не са…, на Касата, нашите пари, защото те са нашите пари, от нашите осигуровки, не са нещо, с което да осигуряваме развитието или стоенето на някакви структури. Ако пациенти отиват в тези структури, тези структури ще бъдат финансирани. Ако не отиват, това че ти си изградил нещо си и си счел, че това е бизнес модел, който те задоволява, но той не отговаря на нуждите на пациентите и на изискванията за качество на държавата, съответно ще имаш проблем. И това е добре, нали?

Водещ: Разделянето на пакети – основен и допълнителен, остава за следващата година. Там какво направихте с наредбата, да я съобразите…

Петър Москов: Готова е. Не, тя не е наредба, тя е промяна в Закона за здравното осигуряване. Вече премина на публично обсъждане.

Водещ: Да го съобразите с решението на Конституционния съд.

Петър Москов: Да, промяната е свързана с решението на Конституционния съд. Миналата седмица беше и окончателно приета от всички участници във всички…

Водещ: Там какво правите? Изброявате ясни критерии, кое ще е основно, кое ще е допълнително.

Петър Москов: Точно така. И мисля, че ясно е съобразено с всички мотиви на Конституционния съд.

Водещ: Тежките, социално значими заболявания – незабавен прием. Тези, които позволяват отлагане на лечението – планов.

Петър Москов: Разбира се. Философията е същата, но при ясно разписани в закона критерии, за да няма притеснения или съмнения. А иначе…

Водещ: А какво се печели с отлагането?

Петър Москов: Нека да кажа.

Водещ: От това, че ще влезеш два месеца по-късно в болницата?

Петър Москов: Касата не може и не трябва да финансира всичко на всички. Това е някак си философията на моите колеги от опозицията и от БСП, които са изключителни майстори в това, да раздават човешки благини с чужди пари. Смисълът на Националната здравноосигурителна каса е да може да посрещне наистина основните, базовите, тежките нужди, които ние имаме, като здравно осигурени. Тя трябва да го прави пълноценно и на 100 процента. Нека да обясня още веднъж за Вашите слушатели философията на основния и допълнителния пакет. Ако днес бюджетът на Касата, днес – събота, кой април сме днес?

Водещ: 9-ти.

Петър Москов: 9-ти. Бюджетът на Касата за днес, разделено, разбира се, по дни, е 100 лв. Да го опростим максимално. И във всички болници на държавата трябва да постъпят пет пациента. Единият – Вашето или моето дете, с тежко сърдечно страдание, един пациент с инсулт, един пациент с тежка коремна операция и още двама пациенти, единият с някакъв проблем, с перде на окото, и другият с кожно заболяване. Всичкото това може да бъде покрито в рамките на тези 100 лв. Следите ли ме, г-н Вълчев?

Водещ: Да.

Петър Москов: Може да бъде покрито. И петимата – и сърдечното състояние на детето Ви, и инсултът, и тежката коремна операция, и катарактата, и кожното Ви заболяване. Само че, ако покрием и петте днес, това означава, че Вие трябва да доплатите за детето си за един консуматив, който Касата не плаща, за да може в същия този ден аз да лекувам кожното си заболяване. Това означава, че има значение за заболяване, което е свързано с живота и здравето на децата, с инвалидизиращи заболявания, със заболявания с тежки последствия върху здравето и живота ни, има значение, дали сме богати или бедни. Чуйте ме, моля. Т. е., смисълът на здравното осигуряване е да каже – срещу тези и тези неща няма никакво значение, дали си богат или беден, ти просто си здравноосигурен и защото живееш в цивилизована европейска държава, ти получаваш безплатното си право на здраве, срещу здравната си вноска, за тези, тези и тези неща. Разбирате ли?

Водещ: А този с кожното, някога, ще бъде ли лекуван?

Петър Москов: Да, ясно е записано в закона, в рамките на два месеца.

Водещ: Ама, какво се печели? Така и така ще се дадат парите? Не мога да разбера, каква е разликата?

Петър Москов:  Печели се следното, че имаме възможността в този ден, събота, 9-ти…

Водещ: Нали и след два месеца ще има детето, там, дето с консуматива…

Петър Москов: Да, но отлагането във времето на неща, които по медицински причини, по медицински причини, пак казвам, нямат причина днес точно да бъдат лекувани или оперирани, означава за днес освобождаване на ресурс за нещата, които ако днес не бъдат направени или Вие не можете да доплатите за тях, това има качество на отношение върху здравето и живота Ви.

Водещ: А след два месеца няма ли пак да има дете, такова, което трябва консумативът да се плати?

Петър Москов: Не. Ще има, но пък следващият, който е с кожно заболяване, ще изчака още две седмици. Разбирате ли ме? Т. е., отлагането във времето, планирането на лечение за неща, които по медицински причини могат да бъдат планирани, гарантира, че няма да има нужда да доплащате за важните, тежките, съществените неща, които инвалидизират и убиват. Разбирате ли ме?

Водещ: Разбирам ви, не до край. Като парите са недостатъчно, така или иначе и определени заболявания в някакъв момент излиза, че трябва да отпаднат?

Петър Москов: Вижте, дали парите в една система са достатъчни, това е въпрос, стар като света. Системата на здравеопазване се финансира все повече и повече всяка година. Основният пакет гарантира, че срещу тежки, инвалидизиращи и убиващи ни заболявания…

Водещ: Ще се действа веднага.

Петър Москов: Веднага, без да има нужда да доплащате.

Водещ: За някакви неща ще се отлага, с цел да се планират пари.

Петър Москов: Няма да доплащате за ушиватели, няма да доплащате за лекарство, няма да доплащате за консуматив, който Касата не плаща.

Водещ: Ще остане ли трета група заболявания и…

Петър Москов: Много Ви моля, нека да повторя още веднъж, базовият пакет означава, че срещу нещата, от които страдаме и умираме масово…, знаете ли, опозицията превърна „социално значимо заболяване” в мръсна дума. Социално значимо заболяване е нещо, от което вероятността да се разболеем и то да ни инвалидизира е много по-голяма. Така. Срещу тези заболявания няма да има нужда да доплащаме, т. е., няма да има значение, дали сме богати или бедни.

Водещ: А във втората група ще се доплаща ли нещо?

Петър Москов: Във втората група също няма да има доплащане. Ще има листа на чакащи. А отделно… Но, може би, за мен ще бъде по-важно да Ви кажа какво предстои. Защото структурата на системата и финансова…

Водещ: Не, важно е да кажете, ще има ли трета група заболявания? Трета група заболявания, за които Касата няма да плаща и за които ще се очаква да си се осигурил допълнително?

Петър Москов: Не, това е процес на развитие на здравнозастрахователната система. И сега, ако може да сложа малко по-широка рамка. Ако в рамките на тази година и половина ние постигнахме стабилизиране на финансовите параметри на системата, т. е., удържахме здравноосигурителния модел, който беше фалирал и сложихме рамката на системата, рамката на структурата на системата, защото когато финансираш една система, тя трябва да има своята рамка, иначе това е изтичане на пари в пясъка. Това, което предстои е, първо, развитието на здравноосигурителната и здравнозастрахователната система. Т. е., доброволните стълбове, с ясни пакети, за които гражданите да могат допълнително…

Водещ: Те какво ще предлагат повече? Не допълнителни заболявания, които ги няма в другите списъци, така ли, а по-добро качество?

Петър Москов: Това е изцяло предмет на възможността едно здравнозастрахователно дружество да предложи на Вас, на мен, на Вашите колеги, по-добри и по-атрактивни неща.

Водещ: Не, не. Ако Вие предлагате през Касата всичко, както го описвате, защото това разказвате, че нищо няма да отпадне, ако предлагате всичко…

Петър Москов: Касата и в момента не плаща много неща, нали така? И то е ясно разписано. Не това, за което Ви вземат пари под масата, някъде по криминален начин, а официално неща, за които Касата не плаща. Това е поле за здравноосигурителната и здравнозастрахователната дейност.

Водещ: Кое е пример, най-голяма група?

Петър Москов: Например, определени консумативи в ортопедията, които Вие заплащате в момента от джоба си.

Водещ: Това ще остане в…

Петър Москов: Добре ли да има здравнозастрахователен фонд, който от Ваше име да поема тези Ви разходи, тези на баба Ви, която има по-голяма вероятност да получи счупване?

Водещ: А през този фонд ще можеш ли, примерно, да не чакаш?

Петър Москов: Да, разбира се.

Водещ: Значи, плащаш и фондът…, изпреварваш…

Петър Москов: Не, но не изпреварваш листата, която е записана в болницата, по линия на Здравноосигурителната каса. Но не влизаш в тази листа на чакащите.

Водещ: А в каква влизаш? В друга, дето не си чакащ.

Петър Москов: Извън графика на чакащите, болницата има възможност да поеме Вашето страдание.

Водещ: Това означава, веднага ще се лекуваш, или пък искаш да си сам в стая, по-хубава стая, стаята ти да е с тоалетна.

Петър Москов: Това е отделен въпрос и да направя една скоба. Защото, като говорим за реалните причини, за някакви протести, за това, което излиза на повърхността, освен това, че трябва да се контролира и трябва да има индикатори за качество, в Наредбата за достъпа, която също е мое задължение и която излезе преди две седмици, там ясно сме разписали, че вече е забранено в болница да Ви се иска доплащане за неща, които Касата плаща. А това се случваше до сега и то съвсем формално, на касата на болниците. Нали знаете това?

Водещ:  Това за избора на лекар ли е?

Петър Москов: Не, не за избора на лекар. Изборът на лекар е Ваше право, а пък мое право е, ако Вие искате точно аз, от всички български анестезиолози, да се грижа за Вас, това да има цена. Защото Вие сте ме избрал по някакъв начин. Лекарският труд е най-скъпото нещо от цялата финансова система на здравеопазването и трябва да бъде все по-добре оценяван. Т. е., тук не става въпрос за избора на екип, а за това, че накрая, особено в някои болници, накрая или в хода на лечението си, Вие получавахте фактура, че не знам си какъв антибиотик, не знам си какъв конец или още нещо е било направено върху Вас. Това е платено от стойността на клиничната пътека, за която болницата има договор с Касата. И тя няма право повече да Ви калкулира фактура, с която Вие да отидете на касата на болницата и да го платите. Също така, Вие, тук ще ме простите, че съм се намесил във Вашите права, на пациент и на човек, но нямате право да правите дарение на болницата месец преди и месец след хоспитализацията си. След това, ако искате завещайте цялото си имущество на болницата, но нека да се отървем от съмненията, че Вие правите дарение на болницата в момент, в който на Вашата майка й предстои операция. Искате ли?

Водещ: Ще има ли диагностично свързани пътеки? Какво стана с този голям разговор? Тук, на един коментар, ама не съм си записал откъде е, все ме питат откъде е: „системата продължава да си работи със старите пороци – неправилно остойностени клинични пътеки, при които едни получават „златен дъжд”, а други жълти стотинки”.

Петър Москов: Значи, дали ще го наречем диагностично свързани групи, дали нещо друго, знаете ли какво представляват…, защото малко някак си трябва да разсейваме митологемите днес с Вас. Диагностично свързаната група не е нещо, дето изведнъж нещо ще промени. Това е различен начин на кодиране на заболяването. Това означава, че ако аз имам заболяване на ръката, а Вие заболяване на носа си, което изисква…

Водещ: Като ти отворят корема и намират и второ нещо, не можеха да го отчитат и затова ти пишеха някакви работи, които могат да отчитат.

Петър Москов: Не, това не е…, отново да кажа. В съзнанието дори и на хора, които много дълго са се занимавали с управление на здравеопазването, Господ да ги пази, диагностично свързаната група изглеждаше по следния начин: Влиза лицето Петър Москов в болница, защото има някакво заболяване, обаче понеже има още четири заболявания – диабет…, започваме да го лекуваме по диагностично свързана група. Такова нещо няма, никога не е имало и няма как да има. Диагностично свързаната група, опитвам се да Ви обясня, защото това не е някак си такова тежко решение. Това означава следното: Аз имам заболяване на ръката си, Вие имате заболяване на носа си. Ето така, произволно избирам някакви много различни неща. Но те са свързани с еднакво количество специалисти, еднакво на стойност консумативи, еднакво по стойност лечение. Т. е., различни заболявания, от различни органи и системи, могат да бъдат обединени на базата на това, каква цена и какво ниво на болнично лечение изискват, в една диагностично свързана група и да бъдат кодирани. Това е начин, който някои държави са приели, от гледна точка на това да затруднят възможността системата, т. е. фондовете, да бъдат лъгани и фалшиви заболявания да бъдат представяни…, т. е., по каква пътека да Ви запишем – по по-евтината или по-скъпата. За решението на този проблем има много неща и аз казвам, че от нещата, които предстоят едното, до края на годината и то наистина влизаме още от следващия месец в една много масирана публична дискусия за развитието на здравнозастрахователния модел, второто нещо е остойностяването. Това означава следното, ние сме доста напреднали в този процес, но това означава следното, че в две болници, едната от които е, да кажем Александровска, а другата е общинската болница в еди къде си, едно и също нещо не може да струва еднакво количество пари. Лечението на този процес струва нещо и то трябва да бъде гарантирано на всяка една от болниците. Но, ако Александровска болница поддържа кръвна банка, 20 лекаря нощно време, четири пъти толкова сестри, тежка апаратура, възможност да повлияе усложненията на лечението Ви, тогава стойността на преминалия пациент по тази клинична пътека за тази болница е много по-висок, отколкото за общинската болница. Съответно, ще въведем състоянието на средно претеглена стойност за всяка една болница и по този начин големите структуроопределящи болници, независимо дали са частни, държавни или общински, защото има големи болници, като „Токуда”, като болниците от „Сити”-веригата, от „Мед”-веригата, които нямат нищо общо с протести на някои други хора, които са се нарекли „частни болници”, които са направили нещо от това в апартамента на дядо си и претендират за публичен ресурс на базата на това, т. е. независимо каква е болницата – държавна, частна или общинска, ако тя е структура с много възможности, с прием на по-тежки пациенти, в рамките на една и съща диагноза, тя ще получи коефициент, защото средно претеглената нейна стойност за това да Ви лекува е по-голяма. Защото тя, за разлика от другата поддържа лекари и нощно време, а Вие, знаете ли, не избирате кога да настъпи Вашето страдание, в работното време на някой или през нощта.

Водещ: Кога лекарствата ще се изписват не с търговското наименование по веществото в тях?

Петър Москов: Третото нещо, т. е., веднъж развитието на здравноосигурителната система, второ остойностяването и трето – Законът за лекарствата, който внася порядък и налага прогенерична политика и лекарствена, реимбурсна, са трите неща, които са следващия етап. След завършването на финансовата стабилизация и структурната стабилизация, следват тези три неща, в рамките на годината.

Водещ: В него ще бъдат ли ограничени маркетинговите дейности на фармацевтичните компании? Това, ходенето…, Вие ходил ли сте, между другото, на лекция някъде в чужбина…, които казват някои, че това е туризъм, финансиран от фармацевтичните компании и после започваш да изписваш от това лекарство?

Петър Москов: В интерес на истината, предлагали са ми, но винаги се финансират тези неща от… Истината е, че една от големите драми на начина, по който се харчеха публичните пари в тази сфера беше свързана с липсата на всякакви критерии и всякакви причини. Мисля, че направихме доста и тук дължа, как да кажа, уважение и благодарност на сериозната фармацевтична индустрия, която влезе в отговорен диалог. Не забравяйте, че ние постигнахме съгласие с фармацевтичната индустрия и те, на годишна база, връщат 10 процента от печалбата си, като задължителна отстъпка към Касата. Това тази година ще бъдат между 65 и 67 милиона лв., които до този момент са постъпвали като част от печалбите на фирмите. Сега се връщат в Касата. С тях могат да бъдат купени повече и по-нови медикаменти.

Водещ: Сега хората си казват: Представяте ли си какви пари печелят тези,щом доброволно, като Москов им е казал „Дай 10 процента”…

Петър Москов: Не, не. Доброволно…, аз казвам, че постигнахме разбиране, защото така работи политиката на публичните фондове в другите държави. Ние бяхме останали последната европейска държава, в която…

Водещ: Това е заради обемите.

Петър Москов: И заради обемите, и заради начина, по който се постигат цени, съобразно финансовите възможности. Т. е., там има порядък и той не е нов, не на Москов, а е на въвеждането на европейския порядък, такъв, какъвто е в другите държави. Защото Вие не можете да отидете в един германски фонд, да изискате определена цена, да извадите 20 души съпортъри, нарекли се „Пациентска организация” и да изискате от държавата да финансира нещо с космически цени и със спорен ефект. Това в Германия не може да се случи. Вече не може да се случи и в България.

Водещ: Друга голяма тема - недостигът на лекарите. Според Здравната карта, в страната не достигат повече от 470 лични лекари. Да го пречупим накрая през това, което „Дарик” ще направи следващата седмица. Ние ще обявим резултатите от класацията за най-добрите лекари. Какво мислите за метода на оценяването на лекар от колегите му от същата специалност? Обективно ли се получава?

Петър Москов: Аз не мога да преценя, защото не съм бил участник в методологията. Това си изцяло Ваша методология.

Водещ: То, логиката е – питаш лекарите, анестезиолози…

Петър Москов: Вижте, някъде ще се получи обективно, някъде не. Въпросът е, наистина да има яснота, че българските лекари в огромното си мнозинство са добри професионалисти. И в огромното си мнозинство те са също толкова потърпевши от начина, по който се развиваше – безконтролно, с правилата на джунглата, тази система, в течение на години. Защото печелившите, различни инвеститори, със странно количество пари в себе си, инвестиращи в здравеопазването, фармацевтичните компании, които представляват фармацевтични гиганти, с обороти по-големи от Брутния вътрешен продукт на България, всичко останало, диктуваха правилата. Държавата се връща на масата и налага правилата такива, каквито трябва да бъдат добрите правила за пациентите и гарантира финансовата стабилност на системата. Т. е.,  доходите на работещите. Това е. Ако на някой не му харесва, значи просто не му харесва.

Водещ: Министърът на здравеопазването Петър Москов, в „Седмицата”.

Сподели в: