Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 3634 случаи на остри заразни заболявания срещу 3869 за предходната. От тях 2046 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ), срещу 2089 за предходната седмица.

  Чревни инфекции:                                                                         Регистрираните случаи са както следва:

-                           вирусни хепатити -30 случая срещу 22 за предходната седмица;

-                           дизентерия - 5 случая  срещу 3 за предходната седмица;

-                           салмонелози - 17 случая срещу 21 за предходната седмица;

-                           колиентерити - 15 случая срещу 11 за предходната седмица;

-                           ентероколити - 384 случая срещу 423 за предходната седмица.

 

  Въздушно-капкови инфекции:

  Регистрирани са 13 случая на морбили срещу 0 за предходната седмица, 134      случая на скарлатина срещу 169 за предходната седмица. Случаите на        варицела са 860 срещу 973, епидемичен паротит - 33 срещу 30 случая,        коклюш - 5 срещу 0 случая и рубеола - 1 срещу 2 случая за предходната        седмица.

 

  Трансмисивни инфекции:

  Не са регистрирани случаи на Кримска - Конго   хеморагична треска и на Ку      - треска. Случаите на  Марсилска треска са 5 срещу 6, на Лаймска борелиоза     са 26 срещу 47 за предходната седмица.

          За периода 20.04. - 26.04.2009 год. не са регистрирани хранителни               взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

 

          През изминалата седмица в страната са регистрирани 13 случая на морбили при лица, контактни на пациент със симптоми на заболяването, пребивавал преди това в Германия. При 6 от тях диагнозата е потвърдена лабораторно от референтната лаборатория на НЦЗПБ. Налице е местна циркулация на вируса на територията на областите Шумен и Разград. С цел  ограничаване разпространението на заболяването, със заповед на министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев бе разпоредено в пет общини на територията на областите Разград, Шумен и Силистра провеждането на извънредна имунизационна кампания срещу морбили  на всички лица от 13 месечна до 30 годишна възраст, без данни за имунизация. Министерството на здравеопазването е осигурило необходимите количества ваксина (комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола), с която до момента са обхванати 270 лица в област Шумен и 100 лица в област Разград. Кампанията продължава. С оглед недопускане разпространение на инфекцията в други региони на страната, МЗ разпореди необходимите противоепидемични мерки в писмо до директорите на РИОКОЗ и РЦЗ в страната.

Сподели в: