Върни се горе

 

През изминалата седмица са регистрирани 2 505 случая на остри заразни заболявания срещу 2 553  за предходната. От тях 1 706 са случаите на грип и ОРЗ срещу 1 950. Общата заболяемост за страната е 44.39 на 10 000 души срещу 50.73 за предходната седмица.

През седмицата в Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ са изследвани 14 проби от пациенти с грипоподобна симптоматика. Не са доказани пациенти с положителни резултати.

Ниската заразна заболяемост до голяма степен се обяснява с дългите почивни дни, през които най вероятно не е потърсена медицинска помощ и съответно не са регистрирани всички залолели.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 27 случая срещу 17 за предходната седмица;

Дизентерия 2 случая срещу 3 за предходната седмица;  

Салмонелози 7 случая срещу 3 за предходната седмица;

Колиентерити 2 случая срещу 2 за предходната седмица;

Ентероколити 255 случая срещу 184 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 26 случая срещу 33 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 42 случая срещу 50 за предходната седмица;

Варицела 411 случая срещу 277 за предходната седмица;

Koклюш 0 случая срещу 2 за предходната седмица;

Паротит 1 случая срещу 0 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 0 случая срещу 3 за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: