Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 1 942 случая на остри заразни заболявания срещу 1 919 за предходната. От тях 900 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 887 за предходната седмица.

 Общата заболяемост за страната е 23,65 на 10 000 души срещу 23,31 за предходната седмица.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 20 случая срещу 22 за предходната седмица;

Дизентерия 17 случая срещу 10 за предходната седмица;  

Салмонелози 9 случая срещу 14 за предходната седмица;

Колиентерити 7 случай срещу 7 за предходната седмица;

Ентероколити 611 случая срещу 545 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 47 случая срещу 26 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 21 случая срещу 39 за предходната седмица;

Варицела 226 случая срещу 254 за предходната седмица;

Koклюш 2 случая срещу 1 за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 9 случая срещу 17 за предходната седмица;

Марсилска треска 13 случая срещу 7 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая  срещу 1 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случай  срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 1 случая срещу 1 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: