Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 4951 случая на остри заразни заболявания срещу 5689 за предходната. От тях 4951 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 4676 за предходната седмица.

             Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 101.95 на 10 000 души срещу 122.86 за предходната седмица.  

            В  Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ продължава изследването на  клинични проби на пациенти с остри вирусни инфекции. През изминалата седмица са изследвани 77 проби. От тях 10 са положителни за пандемичния грипен вирус грипен вирус  А /H1N1/, а 3 проби за грипен вирус А /H3N2/.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 21 случая срещу 15 за предходната седмица;

Дизентерия 4 случай срещу 3 за предходната седмица;  

Салмонелози 11 случая срещу 12 за предходната седмица;

Колиентерити 5 случая срещу 2 за предходната седмица;

Ентероколити 302 случая срещу 286 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 39 случая срещу 35 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 105 случая срещу 100 за предходната седмица;

Варицела 471 случая срещу 457 за предходната седмица;

Koклюш 1 случая срещу 2 за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

Рубеола 1 случая срещу 1 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 4 случая срещу 6 за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случай срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 1 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: