Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 4 062 случая на остри заразни заболявания срещу 2 628 за предходната. От тях 3 079 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 2 246 за предходната седмица.

            Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 80.97 на 10 000 лица срещу 45.24

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 54 случая срещу 39 за предходната седмица;

Дизентерия 3 случая срещу 9 за предходната седмица;

Салмонелози 14 случая срещу 6 за предходната седмица;

Колиентерити 8 случая срещу 4 за предходната седмица;

Ентероколити 309 случая срещу 321 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 28 случая срещу 24 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 81 случая срещу 63 за предходната седмица;

Варицела 380 случая срещу 363 за предходната седмица;

Koклюш 2 случая срещу 1 за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 1 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 8 случая срещу 2 за предходната седмица;

Марсилска треска 1 случая срещу 0 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случай срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове на вътреболнични инфекции.

 

Сподели в: