Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 3 161 случая на остри заразни заболявания срещу 3 305 за предходната. От тях 2 246 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 2 428 за предходната седмица.
            Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 58.86 на 10 000 лица срещу 63.63
 
Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:
Вирусни хепатити 48 случая срещу 56 за предходната седмица;
Дизентерия 7 случая срещу 7 за предходната седмица;
Салмонелози 15 случая срещу 13 за предходната седмица;
Колиентерити 4 случая срещу 2 за предходната седмица;
Ентероколити 332 случая срещу 392 за предходната седмица;
Ротавирусен гастроентерит 20 случая срещу 35 за предходната седмица.
          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:
Скарлатина 53 случая срещу 45 за предходната седмица;
Варицела 365 случая срещу 257 за предходната седмица;
Koклюш 0 случая срещу 0 за предходната седмица;
Паротит 0 случая срещу 0 за предходната седмица.
Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  
Лаймска борелиоза 3 случая срещу 7 за предходната седмица;
Марсилска треска 2 случая срещу 2 за предходната седмица;
Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;
Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случай срещу 0 за предходната седмица;
Ку-треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица.
 
През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове на вътреболнични инфекции. 
Сподели в: