Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 3 227 случая на остри заразни заболявания срещу 2 754 за предходната. От тях 2 390 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 2 020 за предходната седмица.

            Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 62.64 на 10 000 лица срещу 52.94

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 44 случая срещу 35 за предходната седмица;

Дизентерия 6 случая срещу 6 за предходната седмица;

Салмонелози 8 случая срещу 4 за предходната седмица;

Колиентерити 3 случая срещу 2 за предходната седмица;

Ентероколити 324 случая срещу 355 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 30 случая срещу 71 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 36 случая срещу 27 за предходната седмица;

Варицела 282 случая срещу 156 за предходната седмица;

Koклюш 1 случая срещу 0 за предходната седмица;

Паротит 2 случая срещу 0 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 4 случая срещу 8 за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 3 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 1 случай срещу 1 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 2 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове на вътреболнични инфекции.

Сподели в: