Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 2 226 случая на остри заразни заболявания срещу 2 006 за предходната. От тях 1 445 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 839 за предходната седмица.
            Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 37.87 на 10 000 лица срещу 30.58.
 
Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:
Вирусни хепатити 39 случая срещу 57 за предходната седмица;
Дизентерия 6 случая срещу 14 за предходната седмица;
Салмонелози 19 случая срещу 12 за предходната седмица;
Колиентерити 4 случая срещу 7 за предходната седмица;
Ентероколити 366 случая срещу 477 за предходната седмица;
Ротавирусен гастроентерит 48 случая срещу 92 за предходната седмица.
          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:
Скарлатина 28 случая срещу 18 за предходната седмица;
Варицела 137 случая срещу 60 за предходната седмица;
Koклюш 2 случая срещу 2 за предходната седмица;
Паротит 1 случая срещу 0 за предходната седмица.
Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  
Лаймска борелиоза 8 случая срещу 10 за предходната седмица;
Марсилска треска 6 случая срещу 5 за предходната седмица;
Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;
Хеморагична треска с бъбречен синдром 1 случай срещу 1 за предходната седмица;
Ку-треска 2 случай срещу 2 за предходната седмица.
 
През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове на вътреболнични инфекции.
Сподели в: