Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 1 796 случая на остри заразни заболявания срещу 1 983 за предходната. От тях 750 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 860 за предходната седмица.

            Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 19,66 на 10 000 лица срещу 22,54.  


Чревни инфекции
: регистрираните случаи са както следва:

 Вирусни хепатити 38 случая срещу 29 за предходната седмица;

 Дизентерия 17 случая срещу 16 за предходната седмица;

 Салмонелози 13 случая срещу 15 за предходната седмица;

 Колиентерити 8 случая срещу 9 за предходната седмица;

 Ентероколити 687 случая срещу 742 за предходната седмица;

 Ротавирусен гастроентерит 80 случая срещу 60 за предходната седмица.

          
Въздушно-капкови инфекции:
регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 13 случая срещу 9 за предходната седмица;

Варицела 86 случая срещу 141 за предходната седмица;

Koклюш 3 случая срещу 2 за предходната седмица;

Паротит 1 случай срещу 0 за предходната седмица.


Трансмисивни инфекции
: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 13 случая срещу 15 за предходната седмица;

Марсилска треска 27 случая срещу 18 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 1 случай срещу 0 за предхосната седмица;

Ку-треска 1 случай срещу 2 за предходната седмица.

 

В гр. Самоков, Софийска област е регистрирана висока заболеваемост от гастроентероколит. От 01.08.2013 г. до момента са заболели 20 лица, от които 18 деца на възраст до 16 години, всички от ромската махала на града. Няма засегнати организирани колективи.

При епидемиологичното проучване не е установена консумация на общ хранителен продукт. Предаването на инфекцията се осъществява по контактно-битов път, благоприятстван от ниска здравна култура на населението, лоши битови и санитарно-хигиенни условия.

За ограничаване разпространението и недопускане появата на нови случаи РЗИ София област е уведомила общината за необходимостта от предприемане на хигиенни мероприятия и ликвидиране на нерегламентираните сметища, предоставени са здравно-промотивни материали за населението, указания за профилактика, дезинфекция и контактните лица са поставени под медицинско наблюдение.

Сподели в: