Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 2 691 случая на остри заразни заболявания срещу 2 906 за предходната. От тях 1 160 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 319 за предходната седмица.
    Общата заболеваемост от грип и ОРЗ за страната е 30,40 на 10 000 лица срещу 34,57.
 
    Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:
     Вирусни хепатити 33 случая срещу 26 за предходната седмица;
     Дизентерия 10 случая срещу 7 за предходната седмица;
     Салмонелози 11 случая срещу 17 за предходната седмица;
     Колиентерити 9 случая срещу 3 за предходната седмица;
     Ентероколити 458 случая срещу 350 за предходната седмица;
     Ротавирусен гастроентерит 9 случая срещу 12 за предходната седмица.

    Въздушно-капкови инфекции
: регистрираните случаи са както следва:
    Скарлатина 81 случая срещу 94 за предходната седмица;
    Варицела 817 случая срещу 987 за предходната седмица;
    Koклюш 1 случай срещу 4 за предходната седмица;
    Морбили 1 случай срещу 4 за предходната седмица;
    Епидемичен паротит 1 случай срещу 0 за предходната седмица;
    Рубеола 1 случай срещу 0 за предходната седмица.

    Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  
    Лаймска борелиоза  7 случая срещу 6 за предходната седмица;
    Марсилска треска 16 случая срещу 10 за предходната седмица;
    Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случаясрещу 2 за предходната седмица;
    Кримска-Конго хеморагична треска 2 случая срещу 0 за предхосната седмица;
    Ку-треска 1 случай срещу 0 за предходната седмица.
 
    През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове на вътреболнични инфекции.
Сподели в: