Върни се горе

    През изминалата седмица са регистрирани 2 223 случая на остри заразни заболявания срещу 4 149  за предходната. От тях 1 172 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 2 774 за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 30.72 на 10 000 лица срещу 72.70. Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. / 155.43/, следвана от 5-14 г. /71.66/. 
     Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва: 
- Вирусни хепатити 72 случая срещу 137 за предходната седмица; 
- Дизентерия 0 случая срещу 4 за предходната седмица; 
- Салмонелози 4 случая срещу 10 за предходната седмица; 
- Колиентерити 2 случая срещу 2 за предходната седмица; 
- Ентероколити 192 случая срещу 199 за предходната седмица; 
- Ротавирусен гастроентерит 6 случая срещу 18 за предходната седмица.

    Въздушно-капкови инфекции:
регистрираните случаи са както следва: 
- Скарлатина 69 случая срещу 128 за предходната седмица; 
- Варицела 682 случая срещу 802 за предходната седмица; 
- Епидемичен паротит 1 случая срещу 0 за предходната седмица; 
- Koклюш 0 случая срещу 1 за предходната седмица; 
- Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица. 

    Трансмисивни инфекции
: регистрирани са 0 случая на  Лаймска борелиоза срещу 2 за предходната седмица, 0 случая на Ку-треска срещу 0 за предходната седмица, 0 случая на Кримска-Конго хеморагична треска срещу 0  и 2 случая на Марсилска треска срещу 0 за предходната седмица.

Сподели в: