Върни се горе

    През изминалата седмица са регистрирани 1 788 случая на остри заразни заболявания срещу 1 841 за предходната. От тях 723 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 749 за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 19,01 на 10 000 лица срещу 19,70. 
    Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва: 
- Вирусни хепатити –131 случая срещу 90 за предходната седмица; 
- Дизентерия – 29 случая срещу 33 за предходната седмица; 
- Салмонелози – 17 случая срещу 15 за предходната седмица; 
- Колиентерити – 8 случая срещу 6 за предходната седмица; 
- Ентероколити – 663 случая срещу 695 за предходната седмица; 
-Ротавирусен гастроентерит – 39 случая срещу 38 за предходната седмица. 
    Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи на Скарлатина са 6 срещу 9, на Варицела са 85 срещу 99 и на Koклюш – 3 срещу 4 за предходната седмица.
    Трансмисивни инфекции: регистрирани са 10 случая на  Лаймска борелиоза срещу 9 за предходната седмица, 18 случая на Марсилска треска срещу 36 и 0 случая на Ку-треска срещу 1 за предходната седмица. През изминалата седмица не са регистрирани вътреболнични и хранителни взривове.

Сподели в: