Върни се горе

    През изминалата седмица са регистрирани 3 032 случая на остри заразни заболявания срещу 3 407  за предходната. От тях 1 658 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 827 за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 43.60 на 10 000 лица срещу 48.05. 
- Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва: 
- Вирусни хепатити 34 случая срещу 31 за предходната седмица; 
- Дизентерия –4 случая срещу 4 за предходната седмица; 
- Салмонелози –18 случая срещу 11 за предходната седмица; 
- Колиентерити –11 случая срещу 1 за предходната седмица; 
- Ентероколити – 335 случая срещу 373 за предходната седмица; 
- Ротавирусен гастроентерит – 38 случая срещу 31 за предходната седмица. 

    Въздушно-капкови инфекции:
регистрираните случаи са както следва: 
- Скарлатина 81 случая срещу 70 за предходната седмица; 
- Варицела – 754 случая срещу 953 за предходната седмица; 
- Епидемичен паротит –3 случая срещу 0 за предходната седмица; 
- Koклюш – 1 случая срещу 0 за предходната седмица; 
- Рубеола – 0 случая срещу 0 за предходната седмица. 

    Трансмисивни инфекции
: регистрирани са 6 случая на  Лаймска борелиоза срещу 11 за предходната седмица, 2 случая на Ку-треска срещу 1 за предходната седмица, 0 случая на Кримска-Конго хеморагична треска срещу 1  и 17 случая на Марсилска треска срещу 11 за предходната седмица. През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: