Върни се горе

 


СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА

ЗА ПЕРИОДА 23.02.2009 г. - 01.03.2009 г.


През изминалата седмица са регистрирани общо 6 377 случаи на остри заразни заболявания срещу 5 550 за предходната. От тях 4 459 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 4 033 за предходната седмица.


Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

- Вирусни хепатити - 57 случая срещу 33 за предходната седмица

- Дизентерия - 6 случая срещу 4

- Салмонелози - 11 случая срещу 9

- Колиентерити - 12 случая срещу 13

- Ентероколити -374 случая срещу 285 за предходната седмица.


Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 219 случая на Скарлатина срещу 168 за предходната седмица. Случаите на Варицела са 1 044 срещу 829, на Епидемичен паротит - 38 срещу 23 случая, на Коклюш - 1 срещу 4 случая, на Рубеола - 1 срещу 0 случая за предходната седмица.


Трансмисивни инфекции:

През седмицата не са регистрирани случаи на Кримска-Конго хеморагична треска. Регистриран е един случай на Ку-треска срещу 1 за предходната, а на Марсилска треска - 1 срещу 0. Случаите на Лаймска борелиоза са 14 срещу 5 за предходната седмица.


През изминалата седмица РИОКОЗ - град Бургас съобщи за 4 случая на епидемичен паротит при домуващи в защитено жилище към Дом за деца с умствена изостаналост в с. Искра, общ. Карнобат, област Бургас. Заболелите са на възраст от 19 до 25 години. Двама от тях са изолирани и лекувани на място в дома, а другите двама са приети на лечение в Инфекциозно отделение - гр. Айтос. Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.


Допълнителна информация във връзка със съобщените от РИОКОЗ - гр. Ловеч три случая на заболели от вирусен хепатит тип С в края на м. януари 2009 г.

При извършеното епидемиологично проучване бе установено, че случаите имат епидемиологична връзка помежду си като пациенти на белодробното отделение на МБАЛ - гр. Тетевен. Във връзка с това бяха активно издирени и изследвани 33 лица, преминали през отделението за същия период от време, както и 13 лица от медицинския персонал на белодробното отделение. Положителен резултат за антитела срещу вируса на хепатит С бе доказан при тримата болни и при осем от контактните лица. Причината за възникване на вътреболничната инфекция е установеното неспазване на правилата за работа с постоянен периферен венозен източник, за което на отговорните лица бяха съставени общо 10 броя актове за административни нарушения. Разпоредени са необходимите профилактични и противоепидемични мерки. 

 

5.03.2009 г. ПРЕСЦЕНТЪР

 

Сподели в: