Върни се горе

България ще бъде домакин на сесия на 20-ия Постоянен комитет на 
Регионалния комитет на СЗО за Европа

    Заместник-министърът на здравеопазването г-жа Десислава Димитрова е новият председател на европейския орган за управление на Световната здравна организация -  Постоянния комитет на Регионалния комитет на СЗО за Европа /ПКРК/. Тя беше избрана единодушно на този пост от всички държави-членки на 20 - ия постоянен комитет на СЗО.    
    Срещата на Постоянния комитет се проведе по време на 62-рата сесия на Европейския регионален комитет на СЗО в периода 10 - 13 септември 2012 г. Постоянният Комитет е подкомитет на Европейския регионален комитет, състои се от 12 представители на 53-те страни-членки от Европейския регион на СЗО и е орган за управление на стратегическите дейностите на СЗО на регионално ниво. През 2010 г. г-жа Десислава Димитрова беше избрана за член на Постоянния комитет, а през 2011 г. за заместник-председател. С избора на заместник-министър Димитрова за председател на ПРКР, нашата страна получава признание за приноса си към европейските политики на здравеопазването, а това ни дава възможност да участваме активно в работата на международните организации в областта на здравеопазването.  
    На сесията на Регионалния Комитет беше приета поканата, отправена от Министерството на здравеопазването, България да бъде домакин на предстоящата сесия на 20 - ия Постоянен комитет. Проявата ще се проведе в края на месец ноември тази година. 
     Сесията бележи нов етап в историята на СЗО, тъй като държавите-членкиприеха и Новата европейска стратегическа рамка за здраве и благосъстояние – Здраве 2020 (Health 2020), която е резултат на сближаване позициите на всички държави-членки в период, продължил две години. Основната цел на документа е страните да възприемат и прилагат унифицирани подходи за отговор на здравните предизвикателства, както и да постигат възможно най-високо ниво на здраве и благополучие. Сърцевината на новата европейска политика в областта на здравеопазването „Здраве 2020”, е въпросите, свързани със здравето, да станат неразделна част от политиките на всички държави-членки, както и да се насърчават иновативните начини на работа в сектора.   

На снимката отляво надясно: Арун Ханда - съветник на Регионалния комитет на СЗО за Европа, Ларс Холм - досегашен председател на Постоянния комитет, Жужана Якоб-регионален директор на СЗО за Европа, Десислава Димитрова - председател на Постоянния комитет, както и докладчик на 20-та сесия на Постоянния комитет

Сподели в: