Върни се горе

Международни експерти дават висока оценка на организацията на трансплантационната система в България и на уменията на българските лекари

     Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по трансплантациите предвиждат да се увеличи възнаграждението на координаторите по донорство като целта е да се стимулира ранното откриване на потенциалните донори. Това обяви на пресконференция заместник-министърът на здравеопазването д-р Минчо Вичев. Предвиденото увеличение на възнагражденията може да стане чрез две стъпки – като се повиши от 30% на 50% частта за лекарския екип, кондиционирал донора, от отпусканите на лечебното заведение финансиране за тази дейност, както и чрез сключване на граждански договори между координаторите по донорство и ИАТ.   Предвижданите промени ще бъдат обсъдени през следващата седмица на среща с директора на ИАТ д-р Мариана Симеонова, координаторите по донорство и директорите на 24-те лечебните заведения, т.нар. донорски бази. На нея ще бъде поставен въпроса и за ясно дефиниране на ангажиментите на координаторите. 
    Пресконференцията се проведе в рамките на проведената у нас работна визита на международните експерти в областта на донорството и трансплантациите д-р Мирела Бушич, заместник-министър на здравеопазването на Хърватия и ръководител на Регионалния център за Югоизточна Европа по органно донорство и трансплантация в Хърватия и проф. Франсис Делмонико – председател на Международното дружество по трансплантация. Целта на посещението беше да бъде обсъден плана за действие на България в областта на трансплантациите. Посещението е в рамките на сътрудничеството по линия на Регионалния център за Югоизточна Европа по органно донорство и трансплантация в Хърватия, в което България участва. Международните експерти дадоха висока оценка на организацията на трансплантационната система в България и на професионализма на българските лекари. 
    „В България разполагате с много добри специалисти, има изградена структура, налице е и политическа подкрепа в лицето на Министерството на здравеопазването. Това, което все още липсва, е достатъчна информираност сред обществото”, каза д-р Мирела Бушич. Според нея България има нужда от мащабна разяснителна кампания сред обществото за необходимостта от развитието на донорството. Подобна кампания се води в Хърватия от десет години. Именно тя поставя днес страната на първо място в света по брой донори и извършени трансплантации. Данните сочат, че за 2012 г., там е постигнат ръст от 34 донори на 1 млн. души население.

Сподели в: