Върни се горе

    „С взаимни компромиси и в интерес на пациентите Общественият съвет към Министерството на здравеопазването трябва да постигне консенсус по проекта на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти“. Това каза заместник-министърът на здравеопазването маг. фарм. Лидия Нейчева на второто заседание на Съвета. Тя обяви, че срокът за обществено обсъждане на проектонаредбата ще бъде удължен до постигането на пълен консенсус по спорните въпроси. 
    Днес членовете на Обществения съвет обсъдиха всички постъпили предложения от страна на пациентските и съсловните организации. Едно от исканията е техни представители и експерти от НЗОК да участват в заседанията на Националния съвет по цени и реимбурсиране на цените на лекарствените продукти със статут на „наблюдатели“. От Български фармацевтичен съюз поставиха въпроса и за връщането на старите надценки на лекарствата за търговците на едро и на дребно, които през 2012 бяха намалени с 2 процентни пункта. От Конфедерация „Защита на здравето“ смятат за необходимо на пациентските организации да бъде предоставена възможността да дават становища, които да се взимат под внимание при крайните решения кои лекарства да се реимбурсират от НЗОК. 
    Във връзка с постъпило предложение Гърция да отпадне от списъка на страните, спрямо които България сравнява цените на лекарствата или да бъде прехвърлена към групата на резервните референтни държави, Общественият съвет се обедини около предложението на зам.министър Нейчева първо да се направи анализ за последиците от тази стъпка и след това да се вземе окончателно решение.
    „Министерството на здравеопазването ще вземе предвид всички внесени предложения и ще се постигне най-доброто решение в интерес на българските граждани. Това е в пълен синхрон с принципите на служебното правителство всички важни решения да стават факт при пълна прозрачност и постигнато общо съгласие“, подчерта зам.министър Лидия Нейчева. 
    Заседанието на Обществения съвет беше излъчено он-лайн на интернет-страницата на Министерство на здравеопазването. 
    Следващото заседание на Обществения съвет е насрочено за 9 май 2013 г.

Сподели в: