Върни се горе

27 млн. лв. са спестени при проведените обществени поръчки по изпълнението на проекти по Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерството на здравеопазването. В сряда в Министерски съвет ще бъде внесено предложение с част от тези средства да бъде закупен линеен ускорител за УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ - Плевен. Това съобщи заместник-министърът на здравеопазването Десислава Димитрова на пресконференция по повод старта на реализирането на проект „Ремонт, оборудване и модернизация на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, Плевен“. 

Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. 

Общата стойност на проекта е 6 519 377,53 лв. с ДДС. Той се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.          

УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ще бъде модернизирана чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности за диагностика и лечение на злокачествени заболявания. В проекта са заложени доставка на медицинска апаратура и изпълнение на строително-монтажни работи свързани с помещенията, в които ще се монтира тя, и мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда. 

Медицинската апаратура, която ще бъде закупена, е: апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика (MRI –equipment); 16 срезов многодетекторен компютърен томограф; дигитална ехографска система; дигитален скопичен - графичен рентгенов апарат; дигитален мамограф; система за архивиране и разпространение на образи (PACS); лабораторна система - Голяма; лабораторна информационна система; ендоскопска апаратура /видеоколоноскопи, видеогастроскопи; дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб; 4 асансьорни съоръжения и дизел генератор. 

Очакванията са след реализирането на проекта всяка година около 40 000 пациенти да получават висококачествена диагностика и лечение в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“. 

В пресконференцията участваха директорът на УМБАЛ Плевен д-р Наташа Манева, кметът на Плевен проф. д-р Димитър Стойков, ректорът на Медицинския университет в града проф. д-р Григор Горчев и областният управител Иван Новкиришки.

Сподели в: