Върни се горе

Ограничението за живущите на ул. „Калоян” се очаква да отпадне утре, за останалата част от града ограничения не са въвеждани

    Няма отклонения в качествата на водата в гр. Костинброд и тя е годна както за пиене, така и за битови нужди. Това показват резултатите от вторите поредни проби, взети вчера от водопроводната мрежа. Пробите са направени от инспектори на РЗИ-София област във ВиК мрежата на ул. „Цар Калоян”, където на 4.12 при ремонтни дейности на отоплителна инсталация в участък от водопровод беше изпуснат антифриз. Резултатите са получени в специализираните лаборатории на здравната инспекция и отговарят на показателите, посочени в Наредба №9 на МЗ за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели. 
    Въпреки нормалните стойности на вторите проби от водата, ограниченията за живеещите на ул. „Калоян” ще останат до 7.12, когато ще станат известни данните от третите проби в засегнатия участък на водопроводната мрежа. Съгласно нормативните изисквания, задължително е в три поредни дни водата да бъде без отклонения от нормите, за да отпадне ограничението за ползване й за питейни нужди. 
   За  населението на гр.Костинброд извън района на ул. „Калоян”, от самото начало не са въвеждани ограничения за ползване на водата  за питейни и битови нужди, тъй като в нито един момент не е съществувала опасност за здравето на хората. Водопроводите в града са изградени на различни линии и всякакво замърсяване е технологично невъзможно да засегне други райони на населеното място. Там водата е годна както за пиене, така и за битови нужди и това е потвърдено от взети проби в различни точки на града.

Сподели в: