Върни се горе

Всички лечебни заведения за болнична помощ са длъжни да осигуряват медицинска помощ при спешно състояние на всяко лице, което се нуждае от такава. Това е разписано в заповедта на министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев до директорите на РЦЗ, ЦСМП и болнични лечебни заведения в цялата страна във връзка със зачестили сигнали на граждани и в медии за откази на лечебни заведения да приемат болни в спешно състояние.

Болниците са длъжни да извършват възможния обем медицински дейности при спешни състояния независимо дали пациентът е потърсил лечебното заведение сам или с помощна на екип от ЦСМП и без оглед на здравноосигурителния статус, гражданството и адреса на пациента. Болницата, в която е постъпил пациента, е длъжна незабавно да извърши или организира преглед, изследване и диагностициране независимо от наличието или не на договор по съответната клинична пътека между болницата и НЗОК. При предлагане от екипа на Спешна помощ на хоспитализиране на пациента, на дежурния лекар в болницата се предават необходимите попълнени документи за пациента в съответствие с чл. 15 от наредба № 25 за оказване на спешна медицинска помощ.

При обективна невъзможност за осъществяване на необходимия обем дейности от болницата, ако състоянието на пациента позволява,болницата му осигурява своевременно превеждане и настаняване в най-близкото лечебно заведение, което разполага с необходимите условия за това, като задължително се прилага епикриза. Не се допуска транспортиране на пациент, ако това води до неоправдано висок риск за здравето и живота му. В случай на отказ от хоспитализация дежурният лекар е длъжен да отрази становището си в амбулаторния журнал, а относно пациенти, обслужени от екип на ЦСМП – и във „Фиш за медицинско обслужване на пациент от спешен екип”.

Сподели в: