Върни се горе

Националният осигурителен институт е разработил и публикувал подробни указания относно реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести. На интернет страницата на НОИ е посочена детайлна информация и относно поддържането на регистъра на трудовите злополуки – уведомяване, разследване от осигурителя и от инспекциите по труда, квалифициране на злополуката, оспорване и др. Посочени са също и документите, които трябва да бъдат изготвени и представени във връзка с проучвания на териториалните поделения на Националния осигурителен институт на случаи на професионално заболяване.

Цялата информация може да бъде ползвана на сайта на НОИ.

Сподели в: