Върни се горе

Съвместният българо-гръцки проект гарантира постоянен трансграничен контрол на компонентите на околната среда и влиянието им върху здравето на хората 

    На 30 юли, понеделник, в 16.00 ч. в РЗИ-гр. Кърджали ще бъде официално открит Трансграничния изследователски център „Околна среда и здраве”. Проектът е финансиран по ОП „Териториално сътрудничество България - Гърция 2007-2013” и е на обща стойност близо 2 милиона евро. В официалното откриване ще участва д-р Ангел Кунчев - Главен държавен здравен инспектор.
     Трансграничният център, изграден на територията на РЗИ-Кърджали, разполага с модерно оборудвана лаборатория и трансгранична система за наблюдение, контрол и изследване влиянието на околната среда върху човешкото здраве. Това позволява в реално време да се определя здравният риск и в случай на необходимост да се предприемат мерки, в т.ч. профилактични програми за подобряване на здравния статус на населението. По този начин се повишава качеството на живот в трансграничния район България-Гърция и се създават условия за подобряване здравния статус на населението в екологично рисковия район на Кържали.  
    Проектът за Трансграничния изследователски център „Околна среда и здраве” е реализиран от РЗИ-Кърджали като водещ партньор, съвместно със сдружение „Обществена коалиция за здраве-Кърджали” и Лабораторията по хигиена и опазване на околната среда при Медицинския факултет към Тракийския университет „Демокрит” /Гърция/.

Сподели в: