Върни се горе

ГЛАВНИТЕ ПРОМЕНИ ОТ ПРЕДИШНАТА АКТУАЛИЗАЦИЯ

 

  • 303 нови случая бяха съобщени в страните на EU и EFTA
  • 6012 нови случая бяха съобщени от страните, нечленки на EU и EFTA

·         3 нови страни и презокеански територии съобщиха случаи за първи път: Словения, Оман и Шри Ланка

·         Австралия съобщи първия смъртен случай в страната

·         Общият брой на смъртните случаи в световен мащаб понастоящем достига 228 (47 нови фатални случаи от последния доклад)

·         Погрешно съобщение: на 19 юни 2009 Дания съобщи общо 22 случая (не 28, както беше съобщено във вчерашния доклад за ситуацията)

·         Доклад от Съвещанието на DG SANCO относно взаимодействието животни-хора и наново потвърждаване, че новият вирус не може да бъде придобит от храна

·         Медиите съобщават за мутантен щам на A(H1N1)v от Бразилия - опровергано от CDC на САЩ

 

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА АКТУАЛИЗАЦИЯ

Броят на страните от EU и EFTA, съобщаващи случаи сега е 27 от 31. Словения съобщи първия случай в страната. През изминалите 24 часа бяха потвърдени 303 случая в 11 страни на EU и EFTA, с Обединеното Кралство и Германия като главни съобщаващи страни със съответно 260 и 18 нови случая (Таблица 1). Броят с натрупване на случаите в страните на EU и EFTA сега възлиза на 3645.

Извън страните на EU и EFTA общо 47269 случая, включително 227 смъртни случая са съобщени, представляващо увеличение с 6012 от вчера (Таблица 2). Голямото увеличение през изминалите 24 часа е главно резултат от Чили, съобщаваща 110 нови случая (предишната актуализация беше 17 юни) и САЩ, съобщаващи 3594 нови случая (предишната актуализация беше миналата седмица). Случаите от САЩ включват 43 нови фатални случаи.

Словения, Оман и Шри Ланка съобщиха нови случаи за първи път.

Австралия съобщи първия фатален случай в страната при 26-годишен мъж, който е имал предварително съществуващи здравни проблеми.

ДРУГИ НОВИНИ

Доклад от Съвещанието на DG SANCO относно взаимодействието животни-хора и наново потвърждаване, че новият вирус не може да бъде придобит от храна

Директорският съвет на DG SANCO, който се занимава със здравеопазване при животните  (SANCO D), наскоро организира съвешание с научни работници, оценители на риска и третиращи риска лица при A(H1N1)v грипа - относно взаимодействието животни-хора. Това беше организирано с участие на ECDC и Европейските власти за безопасност на храните (виж линк: http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_home.htm).  Учените от общественото здравеопазване, сферата на здравеопазването при животните и безопасност на храните от Европейския Съюз, САЩ, Канада и Русия присъстваха на съвещанието, което беше фокусирано върху потенциалните рискове, поставяни от A(H1N1)v  вируса при взаимодействието животни-хора, дали хора биха могли да инфектират животни, и дали животните биха могли да заразяват хора.

Доклади на Комисията могат да бъдат намерени на следните три линка  Background document, Agenda and presentations and Conclusions of the meeting

Основното заключение на съвещанието е препотвърждаването, че няма никакъв риск от това хора да придобият A(H1N1)v  от храна. Това научно виждане беше вече изказано от INFOSAN мрежата (СЗО), и Организацията по храни и селско стопанство и Световната организация по здравеопазване при животните [World Organization for Animal Health (OIE)]. Виж линк:

http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2009/h1n1_20090430/en/index.html.

 

Медиите съобщават за мутантен щам на A(H1N1)v от Бразилия

 

Медиите съобщават за мутантен щам на A(H1N1)v от Бразилия, което беше опровергано от говорителя на  CDC. По-рано тази седмица имаше съобщения на медиите за една лаборатория в Бразилия, заявила, че са идентифицирали щам на  A(H1N1)v, който се различавал значително от основния щам. На базата на последващи данни за същия се съобщи, че CDC не счита, че се е различавал съществено.

http://www.cidrap.umn.edu/cidrap/content/influenza/swineflu/news/jun1709flustrain.html)

Коментар на ECDC : Вирусът следва понастоящем да бъде обменен с Колабориращия център на СЗО, но тази начална информация е успокояваща.

Има варианти на грипния вирус, откривани на редовни интервали, и те преминават през процедура за оценка от Световната Мрежа за надзор върху грипа на СЗО, за да се определи дали са от значение или не посредством процеса на секвестиране и обмен на вируса.  Виж на http://ecdc.europa.eu/en/Health_Topics/influenza/Global_Influenza_Surveillance.aspx

Извършена е оценка на много вируси, но много малко от тях са с обществено здравно значение. Новини за тях се предоставят посредством СЗО в Женева. Това, което се е случило в този случай е, че една лаборатория е заобиколила този процес като е сезирала обществото с вирус, цитиран във висока степен в медиите понастоящем.

За щастие главният Колабориращия център на СЗО в САЩ към Центровете за контрол и предпазване от заболявания  бързо е проследил едно изявление, и е обяснил, че това не е вариант, будещ тревога. Разбира се, обаче, възможността за поява на варианти на  A(H1N1)v е реален риск (виж Оценка на риска на  ECDC http://www.ecdc.europa.eu/en/Health_topics/Novel_influenza_virus/2009_Outbreak/Risk_assessment.aspx). Въпреки, че в равен обем е необходимо също да има надзор върху вариантите на сезонния грип: нормални A(H1N1) и A(H3N2) и B вирусите.

 

A(H5N1) и A( H1N1)v във Виетнам и Египет

Както Виетнам, така и Египет са страни, където A(H5N1) е ендемичен сред домашните птици, и възникват случаи на заболявания сред хората (към днешна дата Египет 78, Виетнам 111). И двете страни са също засегнати от A(H1N1)v, и са имали случаи на заболявания сред хората от започването на пандемията. Първият случай на A(H1N1)v в Египет беше съобщен на 3-ти юни, докато повечето от последните случаи на A(H5N1) бяха съобщени на 2-ри юни. Във Виетнам най-последният случай на A(H5N1) беше съобщен на 6-ти май, а първия случай на A(H1N1)v на 2-ри юни.

Нива с натрупване на A(H1N1)v

 

Фигура 2 показва нивата с натрупване на A(H1N1)v инфекцията в страните на EU и EFTA към дата 20 юни 2009. Източникът на популацията, служеща като знаменател е подаден от Световната Банка. Беше приложена класификация на страните по персантили (според точката на сравнение на една четвърт под или над медиана), за да се изобрази разпределението на нивата. Страните с най-високи нива са Северноамериканските страни, Чили и Аржентина, Австралия, Нова Зеландия, Обединеното Кралство, и Исландия. Макар и Исландия да е съобщила само 4 случая, един от които придобит в страната, тя се нарежда сред страните с най-високи нива, поради малко население. Представянето на нивата с натрупване не показва нивото на предаване в страната, тъй като потвърдените случаи включват както внесените, така и придобитите в страната случаи.

 

Безопасност на инхибиторите на невраминидазата по време на бременност

 

Бременността беше считана като сериозен риск по време на трите предишни пандемии от грип. Много ограничени данни от текущата A(H1N1)v епидемия подсказват подобен риск. Един неотдавнашен преглед на литературата, публикуван в Canadian Scientific Journal (Канадски Научен Журнал), показва безопасността и отсъствието на тератогенен ефект на инхибиторите на невраминидазата при бременни жени. Това проучване потвърждава правилността на решението на Агенцията по храни и лекарства [Food and Drug Administration (FDA)] за одобрение (лицензиране) по спешност на инхибиторите на  невраминидазата. http://www.cmaj.ca/cgi/rapidpdf/cmaj.090866

 

Нова пандемична фаза на реагиране въведена в Австралия и Нова Зеландия

Нова пандемична фаза беше въведена в Австралия и Нова Зеландия за ръководство на управлението на текущата реакция спрямо заболяването. Промяната във фазата отразява по-скоро увеличеното разпространение на вируса, отколкото промяна в тежестта на заболяването, отчитайки, че не е толкова тежко, както първоначално се предвиждаше.

Повече информация е налична на:

http://www.healthemergency.gov.au/internet/healthemergency/publishing.nsf/Content/health-swine_influenza-index.htm

http://www.moh.govt.nz/moh.nsf/indexmh/influenza-a-h1n1-update-eighty-190609

http://www.moh.govt.nz/moh.nsf/indexmh/influenza-a-h1n1-update-seventynine-180609

 

 

ECDC актуализира своята предоставяна за разглеждане презентация в слайдове

 

ECDC е актуализирал и направил по-съвременна предоставената за разглеждане презентация в слайдове. Тя заменя,предишната презентация, и е налична на http://www.ecdc.europa.eu/en/Health_topics/novel_influenza_virus/2009_Outbreak/

 

Tаблица 1: Съобщен  брой с натрупване на потвърдените случаи, и брой с натрупване на случаите на предаване вътре в страната на новия A(H1N1) грип към 20 юни 2009, 17:00 часа (CEST) в страните на EU и EFTA

 

 

Страна

Потвърдени случаи, съобщени през последните 24 ч

Брой с натрупване на потвърдените случаи

 

Смъртни случаи сред потвърдените случаи*

Aвстрия

-

9

 

Белгия

6

25

 

България

-

2

 

Кипър

1

2

 

Чехска Република

1

7

 

**Дания

1

23

 

Естония

-

5

 

Финландия

-

13

 

Франция

-

147

 

Германия

18

274

 

Гърция

-

31

 

Унгария

-

7

 

Исландия

-

4

 

Ирландия

-

18

 

Италия

8

88

 

Люксембуг

-

2

 

Холандия

-

91

 

Норвегия

-

20

 

Полша

-

7

 

Португалия

1

6

 

Румъния

-

18

 

Словакия

-

3

 

Словения

1

1

 

Испания

-

522

 

Швеция

1

49

 

Швейцария

5

27

 

Обединено Кралство

260

2244

1

ОБЩО

303

3645

1

 

 

 

 

 

**На 19 юни общият брой на случаите беше неправилно съобщен за Дания, поради неправилно интерпретиране на изнесеното в EWRS. Новите съобщени случаи бяха фактически индивидуално съобщаване в подробности на случаите с номер от 16 до 21. Правилните данни за 19-ти юни следва да бъдат общо 22 (включвайки един нов случай).

 

Tаблица 2: Съобщен брой с натрупване на потвърдените случаи и смъртните случаи от новия A(H1N1) грип към 20 юни 2009, 17:00 часа (CEST) извън зоната на EU и EFTA

 

Страна

 

 Потвърдени случаи, съобщени през последните 24 ч

Брой с натрупване на потвърдените случаи

 

Смъртни случаи сред потвърдените случаи*

ИЗТОЧНА ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ

Русийска федерация

-

3

-

Украйна

-

1

-

СРЕДИЗЕМНОМОРИЕ И БЛИЗЪК ИЗТОК

Бахрейн

-

13

-

Египет

-

30

-

Израел

67

219

-

Йордания

-

2

-

Кувейт

-

18

-

Ливан

-

12

-

Мароко

2

8

-

Окупирана палестинска територия

-

5

-

Оман

3

3

-

Катар

-

3

-

Саудитска Арабия

-

22

-

Турция

4

20

-

Обединени Арабски Емирства

-

2

-

Йемен

-

4

-

АфРИКА

Южна Африка

-

1

-

СЕВЕРНА АМЕРИКА

Канада

805

5710

13

Мексико

-

7624

113

САЩ**

3594

21449

87

ЦЕНТРАЛНА АМЕРИКА И КАРИБИТЕ

Бахами

-

2

-

Барбадос

-

4

-

Бермудски острови

-

2

-

Британски Върджин острови

-

1

-

 Кайманови острови

-

4

-

Коста Рика

-

149

1

Куба

-

15

-

Доминика

-

1

-

Доминиканска република

-

93

1

Ел Салвадор

35

160

-

Гватемала

-

208

1

Хондурас

-

108

-

Ямайка

-

14

-

***Мартиника

-

1

-

****Холандски Антили

-

4

-

Никарагуа

-

144

-

Панама

-

277

-

Сейнт Мартин

-

1

-

Суринам

-

11

-

Тринидад-Тобаго

-

18

-

ЮЖНА АМЕРИКА

Аржентина

64

1010

7

Боливия

-

11

-

Бразилия

35

131

-

*****Чили

1100

4315

2

Колумбия

11

64

1

Еквадор

-

86

-

Парагвай

-

27

-

Перу

-

141

-

Уругвай

-

36

-

Венецуела

-

60

-

СЕВЕРОИЗТОЧНА И ЮЖНА АЗИЯ

Китай

-

302

-

Хонг Конг SAR

-

221

-

Индия

-

30

-

Япония

-

740

-

 Корея (Южна)

-

84

-

Макао

-

1

-

Шри Ланка

1

1

-

Тайван

-

58

-

ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ

Лаос НДР

-

1

-

Малайзия

-

23

-

Филипини

-

344

-

Сингапур

-

77

-

Тайланд

113

518

-

Виетнам

1

27

-

 АВСТРАЛИЯ И ТИХИ ОКЕАН

Австралия

177

2376

1

***Френска Полинезия

-

1

-

Нова Зеландия

-

216

-

Папуа Нова Гвинея

-

1

-

Самоа

-

1

-

ОБЩО

6012

47269

227

 

*Смъртните случаи са включени в броя с натрупване на потвърдените случаи

 

** Случаите в САЩ включват както вероятни, така и потвърдени случаи. Случаите, съобщени от САЩ включват потвърдените случаи от Пуерто Рико.

 

***Случаите в Мартиника и Френска Полинезия бяха съобщени от Френция

 

****3 случая бяха съобщени в круиз кораб в Куракао

 

*****Чили е променила своето съобщаване само на лабораторно потвърдените случаи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сподели в: