Върни се горе

ГЛАВНИТЕ ПРОМЕНИ ОТ ПРЕДИШНАТА АКТУАЛИЗАЦИЯ

 

  • 106 нови случаи, потвърдени от страните на EU и EFTA, от които 84 от Обединеното Кралство
  • Никарагуа, Бермудски острови, Саудитска Арабия и Египет потвърдиха своите първи случаи днес
  • 803 нови случаи са съобщени от страните, нечленки на EU и EFTA 

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА АКТУАЛИЗАЦИЯ

През изминалите 24 часа бяха потвърдени 106 случая в страните на EU и EFTA (Таблица 1). Нови потвърдени случаи бяха също съобщени от Австрия (1), Франция (10), Германия (6), Унгария (1), Ирландия (2), Румъния (1), Словакия (1) и Обединеното Кралство (84).

Един от новопотвърдените случаи в Германия вероятно е заразен в Обединеното Кралство.

Извън  страните на EU и EFTA понастоящем са съобщени общо 19,357 случая, от които 803 през последните 24 часа. Мнозинството от тези новопотвърдени  случаи са от Мексико (534), Австралия (132) и Чили (47) (Таблица 2).

Новите страни, съобщаващи потвърдени случаи включват Бермудски острови – презокеанска територия на Обединеното Кралство), Египет, Никарагуа и Саудитска Арабия  (по един случай от всяка страна). Потвърденият случай от Саудитска Арабия наскоро се е завърнал от Филипините.

ОЦЕНКА И РЕАГИРАНЕ В СТРАНИТЕ НА EU И EFTA

Двадесет и шест от 31-те страни на EU и EFTA са съобщили случаи. Медиите и националните официални доклади показват, че потвърдени случаи  са идентифицирани във връзка с експозиция в страните на EU и EFTA. Гърция и Германия съобщиха случаи, които са придобили инфекцията в Обединеното Кралство. Въпреки всичко, досега не е декларирано никакво поддържано предаване в обществото от страни на EU и EFTA и оценката за  страните на EU и EFTA не се променя.

ECDC, в колаборация със страните-членки, Европейската Комисия и Световната Здравна Организация, продължава да следи отблизо тази бързо еволюираща ситуация, и осигурява ежедневни актуализации на своя web сайт.

БЪРЗАТА ЕВОЛЮЦИЯ НА A (H1N1) ГРИПА

До 2-ри юни пет от шест региона на СЗО съобщиха случаи. СЗО регионът на Африка [WHO Region of Africa (AFRO)], който не включва Египет, Либия, Судан, Мароко и Сомалия, досега не е съобщил случаи. Мнозинството от съобщените  случаи в световен мащаб са с произход от Северна и Южна Америка (AMRO), както може да се види от Фигура 1а (аритметична скала). Анализът на тенденцията на Фигура 1в, използвайки  полулогаритмична скала, показва бързо увеличение в броя на случаите в двете Америки (AMRO), както и в Европейския регион (EURO) от края на април 2009. Увеличението в Западнотихоокеанския регион на СЗО (WPRO)  първоначално е било по-незначително, но показа рязко нарастване през третата седмица на май във връзка със  съобщените  случаи от Япония. Тенденцията във WPRO региона показва по-бързо увеличение в броя на случаите през изминалите 8 дни, сравнено с  AMRO и EURO регионите поради бързото разпространение на инфекцията в Австралия. Югоизточният Азиатски регион (SEARO) съобщи първите случаи три седмици след предупреждението на СЗО на 25-ти април, а Източносредиземноморският регион [(EMRO), който включва някои страни на Африканския континент] четири седмици след  25-ти април. Тенденцията в броя на съобщените случаи от SEARO изглежда, че е подобна на тази във WPRO през изминалата седмица.

Текущи въпроси, свързани с разработването на ваксина срещу пандемичния щам

Предпазването от пандемичен грип включва разработване на ваксина, базирана на текущия циркулиращ A(H1N1) грипен щам. Редица международни агенции по обществено здравеопазване и власти с регулираща функция, включително СЗО, ECDC, CDC, EMEA и FDA, понастоящем вземат предвид следните въпроси относно разработването и производствотно на ваксина

Ваксинални щамове с ефективен растеж в системите за производство на ваксина

Разполага се с няколко възможни технологии за производствотно на ваксини. Вирус от типа див вирус, изолиран от човек в Калифорния, е базата за всички тези технически разработки. През месец май грипният A(H1N1) вирус от типа див вирус беше разпределен на производителите на ваксина като първото средство за тяхното предстоящо производство. Миналата седмица Колабориращите центрове на СЗО са пуснали  ефективно развиващи се ваксинални щамове, произведени както по генетичната техника с обратна транскриптаза, така и с ресортиране. Повечето производители ще изберат ефективно развиващ се ваксинален вирус, произведен по техниката ресортиране. Ресортираните щамове носят препоръчваните хемаглутинин и невраминидаза антигени на повърхността на основната структура на бързо растящ грипен щам. Тези ресортирани щамове могат да се развият в култура от кокоши ембрион или клетъчна култура, в зависимост от предпочитанието на производителя.

Адюванти

Няколко производители преценяват възможността за използването на нови адюванти. Адювантите са съединения, прибавяни към ваксината, за да се увеличи имуногенността на ваксината. Класически, от десетилетия се използва алуминиевия хидроокис като адювант. Нови съединения, използващи емулсии на масти във вода, стимулират имунната система по-ефикасно. Използването на адювант може да спести антиген, и може да индуцира по-широк имунен отговор спрямо различни свързани грипни щамове. Няколко нови  адюванта са налични в лицензираните ваксини на Европейския пазар и опитът от тях може понастоящем да бъде от полза.

Клинични изпитвания

Всяка нова ваксина трябва да премине клинични изпитвания преди да получи разрешително за употреба.  Производителите сега планират извършването на клинични изпитвания, когато са налични първите серии ваксина. Имуногеннността и безопасността ще бъдат оценени при новородени, деца, младежи, възрастни и хора в напреднала възраст. Изискванията за прецизни данни все още не са установени, и ще зависят от тежестта на заболяването в хода на еволюиране на ситуацията. Например, ако продължава да се развива A (H1N1) грипа в по-тежко протичащо клинично заболяване от това, което сега се наблюдава, клиничните изпитвания може да бъдат ускорени и изискванията за данните за лиценз да бъдат пригодени съответно.

Безопасност на ваксината

Безопасността на ваксината ще бъде проследена при първоначалните клинични изпитвания. За по-редки странични ефекти от всеки производител се изисква, съгласно EMEA документа по отношение Плана за третиране на риска, да покаже как ще се проследява безопасността и ефективността сред общото население във фазата след лицензирането. Ще бъде засилено мониторирането на страничните ефекти при бременни жени.

Наличност на ваксина

Разполагането с ваксина ще се повлияе от времето, необходимо за производство на ваксина срещу пандемичния щам, времето, необходимо за клинични изпитвания и  времето, необходимо за процеса на лицензиране.

За повече информация вижте:

http://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/vaccine_preparedness/en/

От медиите

Мониторингът от страна на медиите на ежедневната стратегия е сбор от статии от специален интерес по отношение развитието на инфекцията с грипния  A(H1N1) вирус, събирани от  ECDC към  9:00 часа всяка сутрин. Той не претендира да е изчерпателен.

По отношение новия A(H1N1) грипен вирус, през изминалите 24 часа медиите се концентрираха главно върху обявлението на СЗО, че светът се приближава по-близо до фаза 6. Bloomberg  публикува анализ на тази информация. Продължават докладите относно нарастващия брой на случаите в различните страни, като медиите в Обединеното Кралство изтъкват три случая на критично болни в тази страна. Международни медии съобщават за първия случай, потвърден в Африка, първия смъртен случай, свързан с  A(H1N1) в Южна Америка и повишаването на статуса на пандемично ниво на бдителност във Викториа (Австралия).

WHO official says world moving closer to Phase 6 flu Reuters, 2 June

 

It’s a pandemic, experts say; WHO tweaks label to avoid panic Bloomberg, 3 June

 

The World Health Organization is caught between a virus and a hard place Bloomberg, 2 June

 

Chile reports 1st swine flu death in South America  Associated Press, 3 June

 

Australia – Victoria raises swine flu risk alert to sustain The Australian, 3 June

 

Egypt detects H1N1 flu case, first in Africa Reuters, 2 June

 

France – Influenza: First case of secondary transmission Le JDD (France), 2 June

 

UK - Swine flu: Three in intensive care Daily Express (UK), 2 June

Mexico could cease in June the alert from swine flu, which caused 97 deaths  AFP, 2 June

 

Tаблица 1: Съобщен  брой с натрупване на потвърдените случаи, и брой с натрупване на случаите на предаване вътре в страната на новия A(H1N1) грип към 03 юни 2009, 17:00 часа (CEST) в страните на EU и EFTA

 

Страна

Потвърдени случаи, съобщени през последните 24 ч

Брой с натрупване на потвърдените случаи

 

Брой с натрупване на случаите на предаване вътре в страната  

Aвстрия

1

2

-

Белгия

-

13

4

България

-

1

-

Кипър

-

1

-

Дания

-

1

-

Естония

-

1

-

Чехска Република

-

1

-

Финландия

-

4

-

Франция

10

42

1

Германия

6

37

7

Гърция

-

5

-

Унгария

1

2

-

Исландия

-

1

-

Ирландия

2

7

-

Италия

-

30

2

Люксембуг

-

1

 

Холандия

-

4

-

Норвегия

-

7

-

Полша

-

4

-

Португалия

-

2

-

Румъния

1

6

2

Словакия

1

3

1

Испания

-

180

84

Швеция

-

7

-

Швейцария

-

10

-

Обединено Кралство

84

339

158

ОБЩО

106

711

259

 

Tаблица 2: Съобщен брой с натрупване на потвърдените случаи и смъртните случаи от новия A(H1N1) грип към 03 юни 2009, 17:00 часа (CEST) извън зоната на EU и EFTA

Страна

 

 Потвърдени случаи, съобщени през последните 24 ч

Брой с натрупване на потвърдените случаи

 

Смъртни случаи сред потвърдените случаи*

ИЗТОЧНА ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ

Русийска федерация

-

3

-

СРЕДИЗЕМНОМОРИЕ И БЛИЗЪК ИЗТОК

Бахрейн

-

1

-

Египет

1

1

-

Израел

-

33

-

Кувейт

-

18

-

Ливан

-

3

-

Саудитска Арабия

1

1

 

Турция

1

5

-

Обединени Арабски Емирства

-

1

-

СЕВЕРНА АМЕРИКА

Канада

-

1530

2

Мексико

534

5563

103

САЩ**

-

10054

17

ЦЕНТРАЛНА АМЕРИКА И КАРИБИТЕ

Бахами

-

1

-

Бермудски острови

1

1

 

Коста Рика

13

50

1

Куба

-

4

-

Доминиканска република

-

11

-

Ел Салвадор

11

41

-

Гватемала

2

14

-

Хондурас

-

2

-

Ямайка

-

2

-

Никарагуа

1

1

-

Панама

7

155

-

ЮЖНА АМЕРИКА

Аржентина

13

144

-

Боливия

-

3

-

Бразилия

2

23

-

Чили

47

360

1

Колумбия

-

20

-

Еквадор

2

41

-

Парагвай

-

5

-

Перу

-

41

-

Уругвай

-

15

-

Венецуела

1

3

-

СЕВЕРОИЗТОЧНА И ЮЖНА АЗИЯ

Китай

10

49

-

Хонг Конг SAR

3

26

-

Индия

-

1

-

Япония

9

394

-

 Корея (Южна)

8

41

-

ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ

Малайзия

-

2

-

Филипини

-

21

-

Сингапур

4

11

-

Тайланд

-

13

-

Тайван

-

3

-

Виетнам

-

3

-

 АВСТРАЛИЯ И ТИХИ ОКЕАН

Австралия

132

633

-

Нова Зеландия

-

10

-

ОБЩО

803

19357

124

 

 

 

 

 

*Смъртните случаи са включени в броя с натрупване на потвърдените случаи

 

** Случаите, съобщени от САЩ включват както потвърдените, така и вероятните случаи. Случаите, съобщени от САЩ включват както потвърдените случаи от Пуерто Рико.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сподели в: