Върни се горе

Министърът на здравеопазването проф. д-р Анна-Мария Борисова  се срещна с посланика на Италия у нас Стефано Бенацо. В срещата участва и заместник-министърът на здравеопазването проф.Иван Миланов.

 Новият екип на министерството е амбициран да проведе реформата в болничната помощ до края на годината, подчерта проф. Борисова. Основната цел е да се подобри качеството на медицинската дейност. Предстои оптимизация на болничната мрежа за активно лечение на базата на настоящите демографски и здравни характеристики на населението.  Определящи критерии ще бъдат наличието на специалисти, модерна апаратура и строго съблюдаване на утвърдените медицински стандарти. Посочено беше, че през 2011 г. предстои следващия, много важен етап на реформата– въвеждане на електронното здравеопазване. С електронната здравна карта, електронното досие и електронната рецепта системата ще се дисциплинира и ще стане прозрачна, подчерта проф. Борисова. Тенденцията за специализация на лекарите в по-напреднала възраст е негативна и МЗ предприема необходимите промени, които да стимулират младите лекари да специализират веднага след завършване на образованието си.  Поставяме човешкият фактор, лекарите-специалисти на водещо място, защото само квалифицирани и удовлетворени в професионално отношение хора могат да гарантират качеството на здравните услуги и да бъдат полезни на обществото, каза министърът на здравеопазването.

България предприема необходимите стъпки да адаптира здравната си система към предизвикателството на негативните световни тенденции, сочещи увеличаване процентния дял на хроничните заболявания, каза проф. Борисова. Това налага активно сътрудничество между държавите с цел изработване на обща визия по редица въпроси на здравеопазването, сред които важно място имат и програмите за профилактика на социално-значимите заболявания – сърдечно-съдови, онкологични и др. В тази връзка посланик Стефано Бенацо поднови предложението си  Италия да подпомогне страната ни  за реализацията на съвместна програма в областта на онкологията. Тя включва обучение на български специалисти във водещи центрове в Италия, обмяна на опит за процедури за извършване на скрининг, както и създаване на изследователски център по онкология у нас, който да е в постоянна връзка с подобна структура в Италия.

България е изключително заинтересована да участва в съвместния проект и  в спешен порядък вече се изработва план за действие, каза министър Анна-Мария Борисова.    

Сподели в: