Върни се горе

Във връзка с получени сигнали и публикации в медиите за липса на някои от задължителните ваксини за имунизация на децата, съгласно Имунизационния календар на страната, Министерство на здравеопазването дава следната информация:

 

Към настоящия момент в склада за биопродукти на МЗ са доставени всички ваксини (включително от вчера и Pentaxim /Пентаксим/  - ваксина против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш и хемофилус инфлуенце).  Не е доставена единствено ваксината срещу пневмококови инфекции с търговско наименование Synflorix /Синфлорикс/. 

Причина за липсата на тази ваксина е  забавяне от фирмата доставчик на заявените от МЗ количества, които следва да се получат през м. септември.

Ежедневно Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве получават от склада необходимите им видове и количества ваксини, след което незабавно ги предоставят на общопрактикуващите лекари в страната. 

МЗ напомня, че на безплатна имунизация с петкомпонентната ваксина с търговско наименование Pentaxim /Пентаксим/ подлежат всички деца, родени от м. януари 2010 г.. Най-ниската възраст, от която се прилага тази ваксина е от втория месец след раждането. Осигурена е и безплатна ваксина за децата, които подлежат на втори и трети прием, както и на тези подлежащи на реимунизация /родени през 2009 г./, при спазване на 12-месечният минимален интервал между 3-ти и 4-ти прием.

На безплатна имунизация с ваксина срещу пневмококови инфекции с търговско наименование Synflorix /Синфлорикс/ подлежат всички деца родени от м. януари 2010 г.

За децата, които до момента са имунизирани по желание срещу заплащане с другата пневмококова ваксина - Prevenar /Превенар/, имунизационният курс трябва да се завърши със същата ваксина, тъй като двете ваксини не са взаимозаменяеми.

 

Сподели в: