Върни се горе

По Системата за бързо съобщаване за наличие на опасни храни на пазара (RASFF) на Европейския съюз, в Министерство на здравеопазването постъпи съобщение от Словакия за наличие на местния пазар на лешникови бисквити „Каролина”, в които е  установено съдържание на фъстъчен протеин с от 69,70 mg/kg, който не е обявен на етикета. Продуктът е произведен в България.

Във връзка с тази информация и с оглед недопускане разпространението на продукт, неотговарящ на изискванията на законодателството, по разпореждане на Главния държавен здравен инспектор всички РИОКОЗ в страната са започнали проверка за разпространение на въпросната партида от продукта на българския пазар. 

Партидата български бисквити, налични на пазара в Словакия, съдържат фъстъчен протеин, който при определени консуматори може да предизвика алергична реакция и да се отрази неблагоприятно на здравословното им състояние. Съгласно процедурата в такива случаи се налага продуктът да бъде потърсен и на българския пазар и да бъде етикетиран съгласно изискванията на законодателството. Целта е потребители с алергични проблеми да избегнат неговата консумация.

 

По Системата за бързо съобщаване за наличие на опасни храни на пазара (RASFF) на Европейския съюз, в Министерство на здравеопазването постъпи нотификация и относно разпространение в някои страни от ЕС, включително България, на храни за спортисти в пластмасови буркани от САЩ, съдържащи суроватъчен протеин, със съмнение за наличие на салмонела.

Продуктите са произведени в САЩ от Now Foods, поделение на The Fruitful YieldInc. Касае се за 5 продукта, същите са без наименование и са номерирани от 1 до 5.

Във връзка с гореизложеното и с оглед недопускане разпространението на продукти, неотговарящи на изискванията на законодателството, по разпореждане на Главния държавен здравен инспектор всички РИОКОЗ в страната са започнали проверка за наличие на тези продукти на българския пазар. 

Информацията за храните, които е възможно да са контаминирани със салмонела, е изпратена от САЩ до Европейската комисия в рамките на подписаните споразумения за взаимно сътрудничество и уведомяване за евентуално опасни храни на пазара. Наличието на бактерии на салмонела в продукта може да предизвика хранително заболяване при някои потребители. В тази връзка са предприети действия продуктите да бъдат издирени на българския пазар, с цел опазване на общественото здраве.

На настоящия етап Министерството на здравеопазването не разполага с информация за разпространението на бисквитите и храните за спортисти на българския пазар. В случай, че бъдат открити, продуктите ще бъдат изтеглени от употреба.

           

 

 

Сподели в: