Върни се горе

На 09.06.2009 г. РИОКОЗ Враца съобщи  за 6 деца с ентероколитни оплаквания, приети на лечение в МБАЛ – Враца. При започнатото  епидемиологично проучване е установено,че децата са на възраст от 8 месеца  до 1г. и 8 месеца, хранят се от една и съща млечна кухня, и  нямат други контакти помежду си. Първото дете заболява през нощта на 05.06. срещу 06.06.2009 г. с оплаквания от чести повръщания и диарични изхождания, придружени от повишена температура до 39 градуса, поради което на  06.06.2009 г. постъпва в ДО на МБАЛ – Враца. В следващите дни заболяват и останалите деца с подобни оплаквания и всички те постъпват в болница в леко до средно увредено общо състояние. 
До момента заболелите  са вече 16 – от тях 15 деца и една майка, консумирала от детската храна. От заболелите 13 са на лечение в  МБАЛ – Враца, а 3 деца са оставени на лечение в дома. 
Детска млечна кухня „Двете щръклета” - гр. Враца, в която е приготвена храната на заболелите деца, осигурява храна за около 80 деца дневно, на възраст от 7 месеца до 2 години. Храната се приготвя в кухня – майка, а след това се разпределя в 4 разливочни  на територията на града, където се раздава. В кухнята работят 8 лица (4 в кухнята-майка и по един във всяка разливочна). 
При извършената от РИОКОЗ – гр. Враца проверка на млечната кухня първоначално не са установени нарушения на хигиенните и противоепидемични норми, както и на процедурите и инструкциите за безопасно приготвяне и разливане на храните. При проверката са взети за изследване проби от готови храни и от повърхности в кухнята майка и разливочните.
Разпоредено е извършването на микробиологично изследване на чревен секрет от всички заболели, контактни и персонал на кухнята, като до момента при 6 от заболелите е изолирана Ешерихия коли от чревен секрет.  
От получените на 11.06.2009 г. резултати се установява наличие на проби, положителни за Ешерихия коли от приготвени детски храни и повърхности в кухнята-майка, след което е издадена заповед на директора на РИОКОЗ – гр. Враца за временно спиране дейността на детската млечна кухня и провеждане на щателна дезинфекция в обекта. 
Проучването продължава.

Сподели в: